Home

startpagina

In het kader van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie kan iedereen kennismaken met de werken van Mikko Paakkola, een internationaal vermaarde Finse kunstenaar uit Turku, in de collegekerk van het Sint-Jan Berchmanscollege (ingang via de Priemstraat). Deze kunstenaar stelt er van donderdag 19 september t.e.m. zondag 6 oktober zijn cyclus van schilderijen voor met als titel "Het twaalfde uur". De tentoonstelling is elke dag toegankelijk van 14.00u. tot 18.00u., met uitzondering van maandag en dinsdag.


Het cijfer twaalf vormt een metafysische gedachte voor de mensheid. Het cijfer12 symboliseert wat voltooid is, het wordt een perfect getal genoemd. Dit getal is een sterk herkenningspunt waarmee we ons o.a. kunnen oriënteren in de tijd. Ons tijdssysteem is immers gebaseerd op 12 uren. Elke dag wordt onderverdeeld in twee gelijke delen, waarbij het ene deel eindigt op de middag en het andere om middernacht. Het twaalfde uur is cruciaal, het staat symbool voor een begin en het herbeginnen. De Olympus werd reeds bewoond door 12 goden.

mikko paakkola.png

Het is historisch gezien een belangrijk getal in drie grote monotheïstische godsdiensten. Het komt meerdere malen voor in de Bijbel. Denk maar aan de twaalf apostelen die Jezus begeleiden in het Evangelie. In het oude testament bestaat het volk van Israël uit 12 stammen, afgeleid uit de namen van de twaalf zonen van Jakob.

Dit cijfer is eveneens een sterk symbool in het islamitische geloof: het Twaalver sijisme, dat gelooft in het bestaan van twaalf imams, opvolgers van Mahomet. Het twaalfde uur is ook een filosofische stelling. Het is de maatstaf van ons bestaan. Leven en dood kijken elkaar in de ogen. Wanneer het twaalfde uur slaat, kondigt dit het einde aan maar ook een nieuw begin

Op deze dag kan je op het college echt de sfeer opsnuiven van hoe het er aan toe gaat op een doordeweekse schooldag. Mogelijk heeft u een dochter of zoon die binnenkort haar of zijn eerste stappen naar de humaniora zet. Misschien bent u zelf een oud-leerling van het college en denkt u met een vleugje nostalgie terug aan de tijd die u hebt doorgebracht op het college.

Wij willen echter graag met u vooruitblikken en u verwelkomen in een bruisende school. Leerkrachten, ouders en leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad leiden u rond in de school; leerlingen zijn aan het werk in de wetenschapslokalen; koorleden van het Berchmans Jeugdkoor verzorgen een kort optreden in de collegekerk; op de speelplaats zijn er sporttornooien, enz.

De nieuwe vaklokalen Techniek, Plastische Opvoeding en ICT (het vroegere internaat) alsook de nieuwe mediatheek kan u bezoeken. Informatie over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2020-2021 kunt u ook op die dag verkrijgen.

Van 13.30u. tot 18.00u. bent u van harte welkom om Sint-Jan anno 2019 te leren kennen. Wie weet wordt het echt een vooruitblik naar nieuwe schoolervaringen voor uw dochter of zoon in het college voor het volgende schooljaar dat reeds wenkt.

opendeurdag121019.png

 

In de 40 dagentijd staan drie elementen centraal : delen - bidden - vasten. Het aspect 'vasten' komt aan bod naar aanleiding van de sobere maaltijd op 5 maart en met de solidariteitsacties van de verschillende leerjaren zetten we het aspect 'delen' in de kijker. De opbrengst van de sobere maaltijd gaat alvast integraal naar de solidariteitsprojecten.


Maar we willen ook het belang van het aspect 'bidden' niet verwaarlozen. Daarom hebben een aantal leerlingen van het 5de en 6de jaar samen met de werkgroep Zin in Meer een heuse tent opgezet in de kerk. Hiermee verkleinen we de grote ruimte van de kerk en maken we het makkelijker rustiger en stemmig. Leerlingen kunnen op maandag 5/3 en dinsdag 6/3 individueel tijdens de middagpauze of in groep met hun leerkracht langskomen. Ze vinden in de tent een evangelietekst met vragen, stellingen rond vasten, zinvolle filmpjes, citaten die tot nadenken stemmen en 2 jaar na de aanslagen ook een oproep tot vrede en solidariteit. Er wordt ook voor ingetogen (live) muziek gezorgd.

Tent binnenkant.jpg
Tent buitenkant

Zo krijgen alle leerlingen én collega's deze week de kans om in de kerk tijd te maken voor gebed en reflectie. We wensen iedereen een zinvolle 40 dagentijd

Op vrijdag 23 februari heeft de retorica haar laatste honderd dagen op het Sint-Jan Berchmanscollege gevierd. Ze hebben voor het eerst in de schoolgeschiedenis een retoricashow in elkaar gestoken, een escape room-spel in hun klaslokaal en een stadsspel in Leuven georganiseerd. In de show werd door leerlingen op een ludieke manier de draak gestoken met de typische kenmerken van sommige leerkrachten. Heel wat leerlingen van het 6de jaar hadden een hun schouders gezet onder deze spetterende revue. De zesdejaars lieten letterlijk een aantal leerkrachten in hun beste doen letterlijk en figuurlijk de revue passeren en heel wat genomineerden voor verschillende categorieën kwamen aan bod tijdens de 3 voorstellingen van deze revue voor de verschillende graden.  Op het Ladeuzeplein in Leuven werd op de middag een grote picknick georganiseerd. De retorici lieten meer dan 100 pizza's aanrukken, de vrieskou kon hen niet meer deren.  In de namiddag speelden alle retorici het spel 'Een tegen allen'. Het was een geslaagde versie van de Honderd dagen!

honderddagen5-2018.jpg honderddagen6-2018.jpg

honderddagen1-2018.jpg honderddagen2-2018.jpg

honderddagen3-2018.jpg honderddagen4-2018.jpg

honderddagen7-2018.jpg

Het schooltoneel was ook dit jaar opnieuw een groot succes. Bij de opvoering van Lord Arthur Savile’s crime schitterden de acteurs op de scène. Ze stonden met niet minder dan 24 acteurs op de planken, waarbij Lady Windermere, de handlezer Podgers en uiteraard Lord Arthur in deze tragikomedie zorgden voor heel wat grappige momenten. Zoals in elke komedie ontstonden er allerlei complicaties en raakte Lord Arthur steeds verder verstrikt in het web dat hij zelf had gesponnen. Leerlingen en leerkrachten bundelden samen hun krachten om drie mooie voorstellingen op de planken te brengen die door het publiek erg gesmaakt werden. Het college heeft altijd al een stevige band gehad met toneel, waarbij ook leerkrachten als regisseurs hun schouders onder het schooltoneel zetten. Alle retorici die deelnamen aan deze editie van het schooltoneel beaamden opnieuw dat het ook voor hen een rijke ervaring was. 

retoricatoneel2018.jpgflyer retoricatoneel 2018 verso