Home

In het kader van het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie kan iedereen kennismaken met de werken van Mikko Paakkola, een internationaal vermaarde Finse kunstenaar uit Turku, in de collegekerk van het Sint-Jan Berchmanscollege (ingang via de Priemstraat). Deze kunstenaar stelt er van donderdag 19 september t.e.m. zondag 6 oktober zijn cyclus van schilderijen voor met als titel "Het twaalfde uur". De tentoonstelling is elke dag toegankelijk van 14.00u. tot 18.00u., met uitzondering van maandag en dinsdag.


Het cijfer twaalf vormt een metafysische gedachte voor de mensheid. Het cijfer12 symboliseert wat voltooid is, het wordt een perfect getal genoemd. Dit getal is een sterk herkenningspunt waarmee we ons o.a. kunnen oriënteren in de tijd. Ons tijdssysteem is immers gebaseerd op 12 uren. Elke dag wordt onderverdeeld in twee gelijke delen, waarbij het ene deel eindigt op de middag en het andere om middernacht. Het twaalfde uur is cruciaal, het staat symbool voor een begin en het herbeginnen. De Olympus werd reeds bewoond door 12 goden.

mikko paakkola.png

Het is historisch gezien een belangrijk getal in drie grote monotheïstische godsdiensten. Het komt meerdere malen voor in de Bijbel. Denk maar aan de twaalf apostelen die Jezus begeleiden in het Evangelie. In het oude testament bestaat het volk van Israël uit 12 stammen, afgeleid uit de namen van de twaalf zonen van Jakob.

Dit cijfer is eveneens een sterk symbool in het islamitische geloof: het Twaalver sijisme, dat gelooft in het bestaan van twaalf imams, opvolgers van Mahomet. Het twaalfde uur is ook een filosofische stelling. Het is de maatstaf van ons bestaan. Leven en dood kijken elkaar in de ogen. Wanneer het twaalfde uur slaat, kondigt dit het einde aan maar ook een nieuw begin