Home

Een hartveilige school

Contact

home icon
Sint-Jan Berchmanscollege
Ursulinenstraat 4
1000 Brussel
Tel: 02/512 03 70
Fax: 02/512 64 75

vlaamsegemeeschapscommissie

 

Ons college draagt de naam van de jezuïet Jan Berchmans die in 1599 het levenslicht zag in Diest. Vierhonderd jaar later blijft Jan Berchmans ook voor onze jongeren een boeiende figuur omdat hij een man van zijn tijd was, een man uit één stuk, met een edelmoedig levensdoel. Hij wilde niet voor zichzelf leven, maar voor de anderen. En al evenmin wilde hij uit zichzelf leven, maar vanuit die grote liefdestroom die God is.

Op dinsdag 26 november vieren wij op het ons college het naamfeest van Sint-Jan Berchmans die in 1888 heilig werd verklaard. Wij zetten de dag in met een viering in de collegekerk en in de namiddag hebben de leerlingen in klasverband een ontspanningsactiviteit.

Wij wensen al onze leerlingen een deugddoende “Dag van Sint-Jan”  toe.

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.