Excursies & reizen

Activiteiten/Projecten

Op maandag 22 januari namen al onze 5de-jaars deel aan een themavoormiddag over vluchtelingen.

Tijdens het 1ste lesuur kregen de leerlingen enkele pakkende documentairefragmenten te zien. Daarna namen ze in groepjes van 20 deel aan twee workshops naar keuze onder begeleiding van dhr. Koert Debeuf (directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe), mevr. Monica De Coninck (federaal volksvertegenwoordiger & raadslid Antwerpse gemeenteraad sp.a), mevr. Elke Van den Brandt (Vlaams parlementslid, Groen), dhr. Baudouin Van Overstraeten (directeur Jesuit Refugee Service Belgium) en prof. dr. Mirjam van Reisen (hoogleraar Computing for Society Universiteit Leiden & International Relations, Innovation and Care Universiteit van Tilburg). Voor het afsluitende panelgesprek kwam ook mevr. Bianca Debaets (Brussels staatssecretaris voor o.a. Ontwikkelingssamenwerking & Gelijkekansenbeleid, CD&V) ons vervoegen.

In de diepgaande gesprekken met deze gastsprekers kregen we heel wat stof tot (kritisch) nadenken en genoeg voer tot discussie!

panelgesprekvluchtelingen01.jpgpanelgesprekvluchtelingen03.jpgpanelgesprekvluchtelingen02.jpg

Zin in tekenen, schilderen, knippen, plakken, drukken, spuiten, spetten, spatten, snijden, inkten, drukken, kleien, ... 

Zit je thuis altijd te frutselen, te knippen, te plakken,... kortom ben jij een creatief persoon? Dan is het crea-atelier waarmee onze PO-leerkracht Robby Tack van start wil gaan  de plek voor jou om samen met andere kinderen beeldend aan de slag te gaan en op een speelse en creatieve manier begeleid te worden in je ontdekkingstocht naar kleur, vorm, materiaal,...Zulk een naschools atelier wil in geen geval een verlengstuk zijn van de PO-lessen op het college. In dit crea-atelier willen we vooral met andere en nieuwe materialen werken en technieken aan bod laten komen die minder haalbaar zijn met grote groepen.Indien leerlingen van het 1e, 2e of 3e jaar hiervoor interesse hebben moeten ze wel intekenen en ook regelmatig aan deze activiteit deelnemen.

crea atelier

Dit jaar zouden wij graag met het crea-atelier ook een bijdrage willen leveren voor het totaalproject in het kader van het themaprogramma dat het Berchmans Jeugdkoor wil brengen met liederen rond oorlog en vrede n.a.v. de eeuwherdenking van de Groote Oorlog (1914-1918).

Het crea-atelier gaat door op elke vrijdag tijdens de middagpauze van 12.00u tot 12u50. De leerlingen mogen hun lunchpakket meebrengen. 

De eerstejaars zo snel mogelijk laten thuiskomen in een nieuwe school, een nieuwe klasgroep; dit is de hoofddoelstelling van de klasdagen van de eerstejaars die plaatsvinden in het Provinciaal Vormingscentrum Hanenbos te Dworp. Door middel van allerhande activiteiten proberen we een positieve klassfeer te scheppen en zorgen we ervoor dat alle leerlingen elkaar beter leren kennen.
Op het programma staan een avondwandeling met de ouders, een wandelzoektocht, een excursie biologie waarbij een gids heel wat leerrijke dingen vertelt over de natuur, veel sporten in de tuin van het domein en/of gezelschapspelletjes.  Elke groep die een periode samen leeft heeft nood en behoefte aan afspraken. Daarom integreren we in het programma van deze klasdagen ook een onderdeel over het voorkomen van pestgedrag op school en aan het verhogen van het welbevinden in de klas. Samen willen we afspraken maken over het samen leven en leren in de klas.
 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...