Muziek

Klassiek Concert Ensemble Querelles - Lichtmis - zondag 2 februari 2020
collegekerk van het Sint-Jan Berchmanscollege

Vincent Lesage studeerde na Grieks-Latijnse humaniora op het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel musicologie aan de K.U. Leuven waar hij zijn licentiaatsdiploma haalde op basis van de verhandeling Het Grand Motet ten tijde van Lodewijk XIV (2000). Hij studeerde vervolgens barokviool bij Sigiswald Kuijken aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en zang bij Helena Lootens. Ondertussen was hij gids en naderhand wetenschappelijk attaché aan het Muziekinstrumentenmuseum van Brussel. Hij liep masterclasses in de internationale liedklas van wijlen Udo Reinemann en specialiseerde zich ook in het vocale repertoire snel in de zogenaamde 'oude muziek' via zomercursussen, stages en workshops. Met het Collegium Vocale Gent, het Choeur de Chambre de Namur, de Nederlandse Bachvereniging, het RIAS Kammerchor Berlin en andere ensembles tourde hij door heel Europa en naar diverse bestemmingen in Noord-Amerika, Singapore, China, Japan en Zuid-Korea. Hij dirigeerde gedurende vijf jaar het Brussels Bachkoor waarmee hij onder meer het Requiem van Mozart, de Johannes-Passion van Bach en de Nikolai-Messe van Haydn uitvoerde met een door hem samengesteld orkest op historische instrumenten. Met zijn eigen ensemble Querelles voert hij sporadisch 17deeeuwse Duitse muziek uit op basis van eigen bronnenonderzoek en ter uitdieping van zijn ervaringen als solist, ensemblezanger, violist, musicoloog en dirigent. Momenteel buigt hij zich over het oeuvre van Sebastian Knüpfer, cantor aan Sint-Thomas in Leipzig van 1657 tot 1676, voorloper van J. Schelle, J. Kuhnau en J. S. Bach.

De VZW Querelles is een culturele vereniging die door Vincent Lesage werd op poten gezet om eigen artistieke ideeën uit te werken in verschillende vormen van samenwerking. Het vertrekpunt is de Duitse 17deeeuwse geestelijke muziek. Waar mogelijk worden manuscripten en oude drukken geraadpleegd en wanneer nodig worden ze ook getranscribeerd. Bij de uitvoeringen wordt heel bewust omgegaan met een essentiële contradictie: klank als historische reconstructie versus concertbeleving van een hedendaags publiek. Dit spanningsveld brengt bij manier van spreken een innerlijke strijd teweeg en vindt zo verwantschappen met de polemische bewegingen uit het verleden zelf: de prima pratica versus de seconda pratica in de late Renaissance, de Querelle des Anciens et des Modernes, de Querelle des Bouffons. Samen met de associatie met meer aardse conflicten zoals dat van de Dertigjarige Oorlog die een enorme impact had op het muziekleven, ontstond aldus de naam van het ensemble. De musici die samengebracht worden hebben een internationale achtergrond en zijn allen specialisten die zich bewegen doorheen het netwerk van de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.

Tijdens het vergelijken van de overgeleverde werken van de cantoren voor Bach (van Tobias Michael tot Johann Kuhnau) kwam het besef dat een feest waarvoor relatief vaak liturgisch specifieke composities werden geschreven, vandaag niet zo heel gekend meer is: Lichtmis. Nochtans is het een feest waarmee men vroeger de kerstperiode afsloot, dat ook wortels had in heidense tradities, en dat gepaard ging met een stuk folklore, waarvan met name de pannenkoeken (Geen vrouwke nog zo arm of met Lichtmis maakt z’heur panneken warm) getuigen. In de bijbelse elementen van het feest In Purificatione Beatae Mariae Virginis vinden we de presentatie van een pasgeboren kind enerzijds en de verzoening met de gedachte aan de dood van een grijsaard anderzijds. Dit gegeven is een wondermooie parellel met het verhaal van Asita in het levensverhaal van Boeddha. De periode van het jaar waarin Lichtmis valt, is die van de sneeuwklokjes wanneer in de volksgeest de winter stilaan wijkt voor het herontwaken van de natuur. Kortom, het werd duidelijk dat Querelles iets moest doen met dit thema, temeer daar Lichtmis in 2020 op een zondag zal vallen en prima past in de touragenda. Als een soort complement op de programmatie van de Chapelle des Minimes met maandelijkse Bach-cantates in Sint-Jacob-op-Koudenberg, werd gekozen om dit concert ook om 17u00 te laten doorgaan en er ook bij dit trouwe publiek reclame voor te maken.

 

 uitnodiging ensemble querelles - concert lichtmis.png

 

Nieuw

Thumbnail Via onderstaande link is het mogelijk om de...
Thumbnail * ICT-coördinator & smartschoolbeheerder...
Thumbnail Algemeen Gedeelte Latijn Grieks-Latijn...
Thumbnail  UPDATE 02.06.2020 (9u30) De technische storing...
Thumbnail De feestdag van Sint-Jan Berchmans, jezuïet en...