Preventie

Een hartveilige school


Sint-Jan Berchmanscollege Brussel en de vzw Heartsaver starten een samenwerkingsverband op om de school hartveilig te maken. Dit gebeurt door de plaatsing van een AED toestel. Het toestel zal op een publiek toegankelijke plaats staan zodat iedereen in geval van nood het toestel kan gebruiken.

heartsaver


Wat betekent AED?


AED staat voor automatische externe defibrillator en is een draagbaar toestel dat een elektrische schok toedient aan het hart bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.


Wat doet de vzw Heartsaver?


De vzw HeartSaver zet zich in om zo veel mogelijk opportune scholen in Vlaanderen te voorzien van een HARTstarter. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk van deze HARTstarters aan de buitenkant van de school te installeren – 24/7 toegankelijk – zodat niet alleen de school meer hartveilig wordt, maar ook de omliggende woonwijken.
Het HeartSaver AED Fundraising schoolinitiatief wordt gesteund door het kabinet van het Ministerie van Onderwijs van Minister Hilde Crevits en is mee opgenomen in het actieplan “Hoog tijd voor geZONtijd” ter versterking van het gezondheidsbeleid van scholen

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...