Toneel

Organisatie

C.L.B. Pieter Breughel
Opzichterstraat 84
1080 Brussel

Tel: 02 512 30 05
Fax: 02 512 46 31

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

home-icon www.vclb-pieterbreughel.be

 

Wat is het CLB?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is een dienst die informatie, hulp, begeleiding en ondersteuning biedt aan leerlingen,

 

ouders en school, op vier domeinen: * Leren en studeren

 •  Onderwijsloopbaan
 •  Preventieve gezondheidszorg
 •  Psychisch en sociaal functioneren

In het CLB werken artsen, pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook de leerling zelf of de ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

De begeleiding waarvoor een CLB instaat, heeft volgende kenmerken: * Het CLB werkt samen met de school vanuit een onafhankelijke positie.

 • De dienstverlening is gratis en gebonden aan het beroepsgeheim. * Het belang van de leerling staat centraal.
 • De begeleiding is multidisciplinair want verschillende disciplines werken samen.
 • De werking van het CLB is vooral vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en school.

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in het multidisciplinair CLB -dossier.

De volledige tekst over de werking van het CLB staat vermeld in het CLB-decreet van 1 december 1998 en is terug te vinden op de website:www.ond.vlaanderen.bein de rubriek Edulex.

 

Hoe kunt u het CLB bereiken?

Het CLB is bereikbaar op het centrum of op de school. Alle contactgegevens zijn weer te vinden op de website www.vclb.pieterbreughel.be

Adres

Opzichterstraat 84
1080 Brussel
Tel : 02 512 30 05 – Fax : 02 512 46 31

Algemeen e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouders en leerlingen maken best vooraf een afspraak.

Het CLB is open:

 • elke werkdag van 8.30 tot 12u en van 13u tot 16u en ’s maandags tot 18u.
 • Tijdens de herfst- en krokusvakantie.

Het CLB is gesloten:

 • Tijdens de kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen) en tij dens de paasvakantie.
 • Tijdens de zomervakantie: van 15 juli tot 15 augustus.

Op school kunnen leerlingen en ouders rechtstreeks contact nemen met het CLB of via de schooldirectie, de leerlingenbegeleiding of de leerkracht. De CLB-medewerkers zijn regelmatig aanwezig op school. (na te vragen in de school.

 

Wie zijn de CLB-medewerkers van de school?

 • Jorien Huysentruyt, psychopedagogisch consulent, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Nele Tronckoe, maatschappelijk werker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Marleen Huybrechts, CLB-arts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Elke Armborst, paramedisch werker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Is CLB-begeleiding verplicht?

Wanneer de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zal de begeleiding slechts starten als de leerling vanaf 12 jaar waarvan men vermoedt dat hij /zij voldoende competent is om dit recht zelfstandig uit te oefenen, of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar hiermee instemmen.

Indien de leerling hiermee akkoord gaat worden ook de ouders maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De overheid bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB moet voldoen.

Er zijn evenwel 3 uitzonderingen waarbij de medewerking van de ouders en de leerling verplicht zijn:

 • in geval van spijbelen : leerplichtbegeleiding.
 • in geval van besmettelijke ziekte van je zoon of dochter:

in het belang van je kind is het nodig dat je volgende besmettelijke ziekten meldt aan de CLB-arts of aan de schooldirectie: bof, buikgriep/voedselvergiftiging (vanaf 2 of meer gevallen binnen een week in een klasgroep), buiktyfus, difterie, Escherichia Coli Coli, hersenvliesontsteking, Hepatitis A en B, Impetigo, kinkhoest, mazelen, polio, roodvonk, schurft, schimmelinfecties van de behaarde hoofdhuid en de gladde huid, Shigella, tuberculose, varicella en verder 'alle andere ziekten waarover ongerustheid is'.

 •  in geval van de medische onderzoeken:

algemene onderzoeken in het centrum: 1e jaar van de 1e graad (en mogelijkheid tot hepatitisB-vaccinatie) 1e jaar van de 2e graad (met mogelijkheid tot difterie­tetanosvaccinatie)

Indien er bezwaren zijn tegen een bepaalde arts van het CLB kan er, na het uitvoeren van de voorgeschreven procedure (zie CLB­decreet 1 december 1998 artikel 30), voor een andere arts in of buiten het CLB gekozen worden.

Het CLB vraagt bij iedere vaccinatie toestemming aan de ouders en/of de leerling (indien 12+). Het CLB kijkt bij elk medisch consult het vaccinatieschema na. U kan bij het CLB terecht indien er vaccins ontbreken.

 

Het multidisciplinair CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de overheid bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan men op het begeleidend CLB bekomen. Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendosssier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan CLB Pieter Breughel. De leerling of de ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als men dit niet wenst, moeten de ouders of de leerling binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de vorige school of op CLB Pieter Breughel.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

 

Rechten in de jeugdhulpverlening

De hulpverlening in het CLB is gevat door het Decreet Rechtspositie Minderjarigen.

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/05 publicaties/drp min1 2.htm

 

 

 

 

Via onderstaande link is ons schoolreglement weer te vinden:

KLIK HIER VOOR HET SCHOOLREGLEMENT 2023-2024

 

 

Subcategorieën

UPDATE: 28/11/2023

Dit is onze oude website.
Surf naar https://wordpress.sint-jan-brussel.be/?page_id=362 voor de studierichtingen op onze nieuwe website.

Quentin CASTEL
Verantwoordelijk voor ICT

Infomomenten voor nieuwe leerlingen 2022-2023

Je kan alvast zaterdag 5 februari 2021 noteren in je agenda.

De verdere planning van de dag volgt later.

UPDATE 14/09/2021

 

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...