De eerstejaars zo snel mogelijk laten thuiskomen in een nieuwe school, een nieuwe klasgroep; dit is de hoofddoelstelling van de klasdagen van de eerstejaars die plaatsvinden in het Provinciaal Vormingscentrum Hanenbos te Dworp. Door middel van allerhande activiteiten proberen we een positieve klassfeer te scheppen en zorgen we ervoor dat alle leerlingen elkaar beter leren kennen.
Op het programma staan een avondwandeling met de ouders, een wandelzoektocht, een excursie biologie waarbij een gids heel wat leerrijke dingen vertelt over de natuur, veel sporten in de tuin van het domein en/of gezelschapspelletjes.  Elke groep die een periode samen leeft heeft nood en behoefte aan afspraken. Daarom integreren we in het programma van deze klasdagen ook een onderdeel over het voorkomen van pestgedrag op school en aan het verhogen van het welbevinden in de klas. Samen willen we afspraken maken over het samen leven en leren in de klas.