Op dinsdag 20 en donderdag 22 februari kreeg de eerste graad van ons college een boeiende uiteenzetting van Kolet Janssen, Vlaamse (jeugdboeken-)schrijfster en ex-leerkracht.

Waarom schrijft ze ?  Vanwaar haalt ze inspiratie ? Hoe groeit nu eigenlijk een boek ? Allerlei vragen waarop leerlingen en vakleerkrachten Nederlands een antwoord kregen.

foto kolet janssen.jpg

Aan de hand van een heldere PowerPoint vertelde Kolet Janssen over haar loopbaan, haar ervaringen en haar verschillende boeken.  Het laatste half uur werd ook tijd gemaakt voor allerlei vragen uit het publiek.Het bezoek, waar we in onze lessen naartoe hadden gewerkt, was echt de moeite waard !  

(met dank aan Guillaume Dubois, 1F)

Kolet Janssen is auteur, oud-lerares, (pleeg)moeder en oma. Ze werd geboren in Hasselt en studeerde Godsdienst-wetenschappen aan de KU Leuven. Van 1977 tot 2006 gaf ze les. Sindsdien houdt ze zich voltijds bezig met schrijven, en geeft ze workshops en lezingen. Met haar man heeft ze 6 kinderen: 3 pleegkinderen en 3 eigen producten. Intussen werden die kinderen groot en zo werd Kolet oma…Kolet houdt van verrassingen. Achter de dingen van elke dag ziet ze mysterieuze en spannende gebeurtenissen. Daarover schrijft zij verhalen. Zolang ze zich blijft verwonderen over de dingen, komt er geen einde aan haar inspiratie.

Kolet Janssen vertelt over het boek 'De vlecht'