Inleeftocht

In het kader van het sociaal project organiseert ons college voor de vijfdejaars in samenwerking met de vzw “Vrienden van het Huizeke” een inleeftocht door een aantal Brusselse wijken onder het thema   “Armoede levensecht”.

Deze tocht vervangt de vastenvoettocht voor de vijfdejaars die we traditioneel de voorgaande jaren in het voorjaar per klas organiseerden. Leerlingen vonden zelf dat gewoon wat wandelen te weinig persoonlijke betrokkenheid en engagement opleverden.

 

Met dit parcours willen wij daarom onze jongeren inzicht bieden in de dagelijkse realiteit van een leven in armoede, waarbij ze een parcours afleggen in groepen van 10 personen. Op hun weg ontmoeten ze enkele ervaringsdeskundigen die hen zullen helpen bij het nemen van enkele cruciale beslissingen in het “inleefspel”. Onderweg kunnen ze ook geconfronteerd worden met geluks- of pechsituaties.

 

Opdat hun armoede-ervaring ook “levensecht” zou zijn, krijgen onze jongeren ook een sobere maaltijd mee, zodat zij zich nog beter kunnen inleven in de situatie van mensen die dagelijks geconfronteerd worden met “kansarmoede” in een grootstad (daklozen,verwaarloosde ouderen, vluchtelingen, e.a.).

 

Wij willen als schoolteam bewust kiezen om vanuit ons opvoedingsproject aandacht te besteden aan de problematiek van de (kans)armoede in kwetsbare en ontwrichte gezinnen. Wij willen leerlingen ook laten aanvoelen dat in armoede leven een grote invloed heeft op het zelfbeeld en op het gevoelsleven van jongeren, en zodoende ook op hun gedrag. Het inschakelen van een ervaringsdeskundige die zijn of haar verhaal brengt tijdens deze tocht kan heel wat zaken verduidelijken en kan ook jongeren gevoelig maken voor de armoedeproblematiek en de sociale uitsluiting in zijn geheel. Dit is niet onbelangrijk omdat er in een grootstad zoals Brussel vaak een diepe kloof gaapt, een ‘missing link’ tussen de armen enerzijds en de mensen die het geluk hebben het beter te hebben in onze maatschappij. 

 

 

 

Loading ...

 

 

Nieuw

Thumbnail Schooltoneel op 2, 9 en 10 maart. Kaarten...
Thumbnail Een hartveilige school Sint-Jan Berchmanscollege Brussel en de...
Thumbnail   De leerlingenraad verwelkomde dit jaar de Sint...
 • 19 februari
  12u25: Redactievergadering Pandora (1e-2e-3e jaar) All Day
 • 20 februari
  12u50: Toets Geschiedenis (3e jaar) All Day
 • 20 februari
  14u30: Toets Geschiedenis (1A) All Day
 • 20 februari
  10u20-12u50: Auteurslezing Kolet Janssen (1e jaars) All Day
 • 19 februari - 21 februari
 • 21 februari - 23 februari
 • 22 februari - 24 februari
 • 23 februari - 27 februari
 • 26 februari - 28 februari
 • 27 februari - 28 februari
 • 28 februari - 01 maart