Een bakker en een boer hadden een afspraak: de bakker kreeg 1 kg boter van de boer en de boer gaf in ruil daarvoor 1 kg brood aan de bakker.

Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter die hij kreeg van de boer lichter werden. Op zijn weegschaal merkte hij dat de stukken boter inderdaad minder wogen dan de afgesproken 1 kg. Daarop daagde hij de boer voor de rechter en klaagde hem aan wegens bedrog.

Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben, zei de rechter aan de boer.

Dat is uitgesloten, zei de boer, ik heb het telkens goed gecontroleerd.

Misschien moet u de gewichten van uw weegschaal laten nakijken, suggereerde de rechter.

Ik heb helemaal geen gewichten, antwoordde de boer, die gebruik ik nooit.

Maar waarmee weegt u dan de boter voor de bakker af als u geen gewichten hebt? vroeg de rechter verbaasd.

Dat is eenvoudig, zei de boer, Het brood van de bakker weegt 1 kg en dat leg ik links op de weegschaal. Zo weet ik precies hoeveel boter ik rechts op de weegschaal moet leggen. 

 

Als we even terugkijken op ons leven, dan merken we snel dat al onze relaties zijn begonnen met het geven van vertrouwen. Zakenrelaties, liefdesengagementen, vriendschapsbanden, samenwerkingsverbanden: geen een haalt het door wantrouwen, maar heeft het vertrouwen als fundament. Dit is niet anders op onze school.

Als leerkrachten krijgen we van ouders én directie het vertrouwen om jongeren, uw kinderen, te vormen tot bekwame, bewuste en bewogen mensen. Wij, leerkrachten, geven dat vertrouwen door aan de leerlingen om zich in te zetten voor hun opleiding, voor hun menswording, voor elkaar. 

jaarthema2016 2017

 

Het geeft vleugels wanneer iemand je zegt: Ga maar, je kan het, ook al lijkt het moeilijk. Zoals de koorddanser die aan de oversteek begint, eerst enkel de afgrond ziet onder hem. Gaandeweg, voetje voor voetje schuifelt hij echter vooruit, vertrouwend op zijn training, zijn concentratie, zijn inzet, zijn doorzettingsvermogen, zijn wil om te slagen. De stok in zijn hand is zijn houvast, het houdt hem in evenwicht. Zo willen we het ook voor onze leerlingen: met de nodige bagage, training, schouderklopjes, én met een houvast de hindernis nemen en de overkant halen.

Het geeft een gevoel van vrijheid wanneer iemand je zegt: Ga maar, je hebt mijn vertrouwen al. Je leert op die manier gaandeweg jezelf kennen. De vrijheid krijgen om het touw op te stappen, wekt automatisch verantwoordelijkheid op. Dat gaat niet altijd makkelijk, want koorddansers hebben een gevaarlijk beroep uitgekozen: ondanks alles kunnen ze vallen, net zoals mensen elkaars vertrouwen wel eens misbruiken. Enkel door de dialoog te blíjven aangaan en een nieuwe kans te blíjven geven, kunnen we blíjven groeien als mens. Dit schooljaar willen we focussen op dit subtiele samenspel van vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid, de hoeksteen van het Ignatiaanse opvoedingsproject.

 

Waarom geven we elkaar dan dit vertrouwen als het zo moeilijk is?

Daar lijkt maar één antwoord op te bestaan: we weten dat er in de andere iets goeds schuilt en we vertrouwen erop dat dat goede tot bloei zal komen. Krijgen we immers niet op dezelfde manier van God het vertrouwen om er iets goeds van te maken, om er te zijn voor elkaar?

Zo proberen we ook dit jaar een stukje van Zijn droom, die we tot de onze maken, te realiseren: de samenwerking tussen leerkrachten, ouders, leerlingen en directie getuigt van het vertrouwen dat we elkaar geven, in het rotsvaste geloof dat een andere wereld mogelijk is.