Jaarthema

Projectrekening Koning Boudewijnstichting voor de interactieve touchscreens

E
en gift doen via het crowdfundingplatform van de koningboudewijnstichting:
https://donate.kbs-frb.be/StJanBerchmanscollege/~mijn-donatie

AANPASSING: De Koning Boudewijnstichting meldt ons dat giften die in 2020 worden gestort aanleiding zullen geven tot een fiscale aftrek van 60%. (update op website 11 september 2020)


Vanaf september 2020 zullen alle klaslokalen op onze school uitgerust zijn met een interactief touchscreen bord. Deze borden bieden veel didactische mogelijkheden die de kernopdracht van de leraar zullen verbreden en verdiepen. Ze zullen ons bovendien de kans geven om alle leerlingen op te leiden tot gezond kritische en ‘digi-wijze’ jongvolwassenen. Zo kunnen we traditioneel fris onderwijs blijven aanbieden op Sint-Jan!
Toen we onze plannen voorlegden aan de ouderraad en aan de klasafgevaardigden, werd er heel enthousiast gereageerd. De ouderraad toonde zich meteen bereid om actief mee te werken aan een fondsenwerving voor dit project. Zo gaat alvast de opbrengst van de Kaas- & Wijnavond naar de financiering van de borden.


Om deze fondsenwerving verder te kunnen zetten, klopten we aan bij de Koning Boudewijnstichting. Deze Stichting wil in het bijzonder alle personen steunen die een initiatief van algemeen belang ondernemen en daarvoor de nodige geldmiddelen pogen te verzamelen. We waagden onze kans, legden aan de Stichting ons project voor en wat later kregen we bericht dat ons project was goedgekeurd!
De Koning Boudewijnstichting verleent dus haar medewerking aan dit project. Dit betekent dat giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting aanleiding geven tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).


Bent u geboeid door dit project en wilt u dit project ook financieel steunen, als individu of met uw bedrijf?

Dan kan u uw bijdrage storten op de projectrekening ‘Interactieve touchscreenborden voor Sint-Jan Berchmanscollege’, met als rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van deze gestructureerde mededeling: +++128/3214/00030+++


Wij kijken alvast reikhalzend uit naar de levering van de borden en de boeiende didactische leerweg die we zullen bewandelen de komende maanden. We danken u van harte voor uw enthousiasme, en uw financiële bijdrage en beloven u binnen een paar maanden verslag te zullen uitbrengen vanuit de klas!


Anne-Sophie De Decker

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...