Jaarthema

Pastoraal en sociaal

Adem!

Adembenemend

Elke leraar met een hart voor zijn job heeft het al mogen ervaren: een leerling overtreft zichzelf en bereikt met brio de zelf uitgestippelde doelstellingen. De leerling voelt zich trots omdat hij of zij zo ver is geraakt. De leraar voelt zich trots omdat zijn of haar leerling er is geraakt. Het is een voorrecht om als leraar stimulator en getuige te mogen zijn van deze honger naar meer, van deze groei naar zelfstandigheid. Deze verandering bij jongeren beneemt ons, leerkrachten, af en toe de adem.


Het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat we zuchten uit vermoeidheid. We zien het even niet meer zitten en trappen op onze adem. Toch willen we ook deze momenten van ontmoediging aangrijpen om niet te blijven stil staan. Juist dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar een tweede adem, om verder te gaan.

adem.jpg

Op adem komen

Aan de slag gaan, verder gaan of je herpakken, kan alleen maar na de nodige overweging. Voor een grondige overweging heb je een stevig en duidelijk kader nodig. Op onze school wordt dit kader gevormd door het Ignatiaans pedagogisch project. Wat we ook doen, waar we ook willen geraken, we willen leerlingen én leerkrachten ertoe aanzetten dit steeds te doen na inkeer en met diepgang. Overeenkomstig de 9de beweging van ons project, willen we deze inkeer en diepgang wortelen in het leven van Jezus. We hopen dat onze leerlingen, net als Jezus, niet tevreden zullen zijn met onoverdachte, opgelegde, beperkende grenzen. We hopen dat ze, net als Jezus, zuivere en weloverwogen keuzes zullen maken in hun leven, dat ze hun talenten zullen inzetten voor hun medemens. Om dit te bereiken, willen we de leerlingen smaak geven in het kennen en kunnen én hen op geregelde tijdstippen op adem laten komen.


Beademend

We zullen er dit jaar opnieuw werk van maken om deze plannen te concretiseren in acties. Enkele van deze acties worden verder op deze website toegelicht. Wat milieu- en wereldzorg betreft, zal de werkgroep MOS verder gaan op de ingeslagen weg. Samen werken we ook aan meer rechtvaardigheid door verdere sociale en solidaire acties. Tenslotte willen we op school ook een gemeenschap worden, als een gezonde long in de stad. Een gemeenschap die adem geeft aan haar leden en die hen wind in de zeilen geeft op weg naar de open zee.


Eindigen met ademruimte

Op die manier dragen we op onze humaniora ons steentje bij aan het menselijker maken van de wereld. We willen de nodige ademruimte creëren om te groeien tot zelfkennis en zelfstandigheid. We streven ernaar dat onze leerlingen én het volledige personeel op die manier hun verantwoordelijkheid nemen in onze maatschappij en hun talenten inzetten ten dienste van wie dat nodig hebben.

 

Een foto vanuit kikkerperspectief geeft vaak een grappig resultaat. Het getrokken voorwerp lijkt groter te zijn. Als je daarentegen gaat rechtstaan en op het voorwerp neerkijkt, dan lijkt het juist heel nietig. Pas op ooghoogte krijgt het voorwerp zijn juiste afmetingen. Het is een gekend trucje van menig fotograaf. Door het subtiel veranderde perspectief verander je de blik van de kijker op de werkelijkheid. Als fotograaf geef je zo mee vorm aan de werkelijkheid van de kijker.

jaarthema2017 2018 1 jaarthema2017 2018 2

Het openen van perspectieven is waar we dit schooljaar willen op inzetten, met ons jaarthema ‘Blikopener’.

jaarthema2017 2018 3

Verschillende perspectieven om naar elkaar en naar de te verwerken leerstof te kijken en om zo hun blik te verruimen, dat willen we hen leren. Leerlingen die zo bereid zijn om nieuwe horizonten op te zoeken, worden geraakt door verwondering en aangezet tot reflectie.

Als leerkrachtenteam willen we onze leerlingen niet alleen raken met onze leerstof, we willen hen ook als mens raken. Waar hun blik zich vernauwt, willen we hun zicht op de zaak opentrekken. Waar hun blik te ruim en te vaag is, willen we hen leren inzoomen. Dit verwacht van de leerkrachten vakkennis en betrokkenheid, en van de leerling openheid en nieuwsgierigheid.

Via de ontdekking van nieuwe kennis, nieuwe redeneringen, nieuwe emoties leren de leerlingen zo ook zichzelf kennen. Samen willen we zoeken naar wat hen sterk én wat hen zwak maakt. Enkel met een stevige portie zelfkennis kunnen ze immers, om het met de woorden van de voormalige Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus te stellen, ‘agents of change’ worden, oftewel ‘mensen voor andere mensen’.  

Een open blik behouden is tegelijkertijd ook heel erg belangrijk voor wie moeten samenleven en samenwerken in een (klas)groep. Met een open geest kijken naar iets of iemand die je niet goed kent, is uiterst verrijkend. Je ontdekt al gauw iets nieuws in die persoon en of dat nu goed of slecht uitdraait, het helpt je als persoon in elk geval vooruit. Op kleine schaal, in de microkosmos van de school, proberen we zo de leerlingen te leren openstaan voor het onbekende. Op die manier is in de klas zitten dus een blikopener naar de wereld buiten de school.

We zijn ervan overtuigd dat deze open blik een positieve dynamiek geeft en dat zowel leerlingen als leerkrachten op die manier het Goede zullen ervaren. Zorgt zo’n open blik er niet voor dat leerlingen én leerkrachten ook voor het onzichtbare gevoelig worden? Openstaan voor dat onzichtbare, hoort onvermijdelijk bij de ignatiaans gekleurde opvoeding van de leerlingen.

We hopen vele blikopeners te kunnen aanreiken aan onze leerlingen en aan elkaar als collega’s. We hopen dat er ook regelmatig oogkleppen vallen. We zullen eraan werken om steeds perspectieven te openen en op zoek te gaan naar het Goede in elkeen, om met andere woorden God te vinden in alles. 

Nieuw

Thumbnail vrijdag 24 mei 2019
Thumbnail Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Zin in...
Wie zijn we? Het zorgteam op onze school bestaat uit...
 Plaats: Revnice (Tsjechië) Activiteiten:...
Thumbnail Jezuïetencolleges zien het als één van hun...
 • 22 mei
  Toets godsdienst 3e jaar 10:20 to 11:10
 • 23 mei
  Redactievergadering Pandora 1-2-3 12:25 to 12:50
 • 24 mei
  Rapport 4-5-6 All Day
 • 24 mei
  Redactievergadering Pandora 4-5-6 13:15 to 13:40
 • 22 mei - 24 mei
 • 24 mei - 28 mei
 • 28 mei - 01 juni