Magis 2018

Organisatie

 

 

Het Sint-Jan Berchmanscollege Brussel zoekt
 

1) Verantwoordelijke economaat (ondersteunend personeel)

https://werkgevers.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/59141215?preview=true

2) Leerkracht Wiskunde en aanverwante wetenschappelijke vakken

https://werkgevers.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/59327286?preview=true

3) Een onderhoudsmedewerker
 
 

 

Wie zijn we?

Het zorgteam op onze school bestaat uit Anne-Sophie De Decker en Kris Delcroix. Voor vragen en bezorgdheden kan u ons steeds bereiken:

- per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- telefonisch via het onthaal van de school op 02 / 512 03 70

Wat doen we?

Het zorgteam heeft verschillende taken:

 1. Eerst en vooral willen we de brede basiszorgmaatregelen voor alle leerlingen versterken.
 2. Ten tweede ondersteunen we het leerkrachtenteam bij het verstrekken van zorg, zowel de brede basiszorg als de verhoogde zorg. We coördineren dus de zorgmaatregelen voor verschillende leerlingen.
 3. We willen ook aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van een aantal risicogroepen.

We worden met andere woorden gecontacteerd door ouders met specifieke vragen omtrent bezorgdheden of zorgmaatregelen voor hun zoon/dochter, en tegelijkertijd overleggen we heel regelmatig met onze collega’s omtrent het beginnen, verderzetten of afbouwen van zorgmaatregelen voor leerlingen uit hun klas.

Het is heel belangrijk dat ouders en leerkrachten beide hun input geven bij het opbouwen van dit zorgnetwerk. Ouders zijn hierbij onze partners, leerkrachten vormen de eerstelijnshulp voor de leerlingen. We vinden onze inspiratie voor deze aanpak in het Ignatiaans Pedagogisch Project, met name bij de 2de beweging, ‘Zorg dragen: cura personalis’).

Voor wie worden we ingeschakeld?

Verhoogde zorgmaatregelen

Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde zorgmaatregelen. Deze zorgmaatregelen, die gegroepeerd worden onder de naam ‘Re(mediëren)-Di(fferentiëren)-Co(mpenseren)-DIS(penseren)’ spreken we af met ouders, (eventuele) externe hulpverleners, leerling en collega’s. Samen overlopen we mogelijke maatregelen, afhankelijk van de zorgnood.

Deze ReDiCoDis-maatregelen proberen we toe te passen voor leerlingen met leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dysfrasie, dyscalculie), motorische stoornissen (dyspraxie of DCD), pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ASS), communicatiestoornissen (STOS) of aandachtstoornissen (AD(H)D).

Ook voor leerlingen die niet vallen onder deze stoornissen en voor wie toch extra aandacht nodig is, zetten wij ons in. We denken hierbij aan leerlingen met een tijdelijk (medisch) probleem, met sociale of emotionele zorgnoden.

Ook leerlingen met een denktalent (hoogbegaafdheid) en hun ouders kampen regelmatig met zorgen. We verwijzen hierbij alvast naar enkele interessante websites:

 

Huiswerkklas

Leerlingen van het 1ste of 2de jaar die problemen hebben met het ontwikkelen van een studieplanning en –methode en die hiervoor thuis niet altijd de ondersteuning kunnen krijgen, kunnen op uitnodiging van het zorgteam ook in de huiswerkklas worden opgenomen.

In de huiswerkklas werken 2 begeleidende leerkrachten samen met de leerlingen aan een studieplanning en een studiemethode per vak. Ze kunnen vragen stellen bij de leerstof en worden ook opgevraagd door de begeleiders.

We houden het aantal leerlingen in de huiswerkklas bewust laag. Slechts 15 à 20 leerlingen worden toegelaten.

Een uitnodiging voor de huiswerkklas komt er op vraag van de klassenraad of de ouders. Deze vraag kan voorgelegd worden aan het zorgteam op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heroriëntering

Samen met de klassenraad en het CLB bekijken we indien nodig in het loop van het schooljaar of we leerlingen kunnen helpen met het heroriënteren. Samen met ouders, titularis, vakleerkrachten en CLB zoeken we naar de beste opties volgens de talenten van hun zoon/dochter.

Indien u zelf op zoek bent naar de best passende studierichting, kunt u op deze website van de Vlaamse overheid alvast met een zoekrobot veel nuttige informatie vinden: www.onderwijskiezer.be

Op de jaarlijkse opendeurdag op zaterdag 13 oktober gooien we letterlijk de deuren van het college open. De bezoekers worden onthaald in een bruisende school vol actie en krijgen een rondleiding doorheen het schoolgebouw. Leerlingen zijn aan het werk in de wetenschapslokalen, de tweede- en derdejaars van het Berchmans Jeugdkoor verzorgen een kort optreden in de collegekerk, op de speelplaats zijn er sporttornooien, enz.
Op de opendeurdag kunnen ouders ook reeds informatie krijgen over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020. Van 13u30 tot 18u00 bent u van harte welkom om onze school te leren kennen en verkennen. 
 
opendeurdag131018.png

Laatste update 27 december 2018

Van nieuwe ouders die eraan denken om hun kind in te schrijven in ons college verwachten we dat ze zich voor de start van de inschrijvingsperiode goed informeren over het onderwijs dat wij in ons college verstrekken. Zij kunnen de school bezoeken tijdens de opendeurdag die plaatsvindt op zaterdag 13 oktober 2018 of zij kunnen vóór de start van de inschrijvingsprocedure een gesprek aanvragen met de directie (02 512 03 70 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Het is heel belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen op de hoogte zijn van het pedagogisch project, het studie- en vormingsaanbod en de schoolregels van de school opdat zij een overtuigde en correcte schoolkeuze zouden kunnen maken. Tijdens een gesprek leren wij u en uw kind graag beter kennen.

 

Hoe inschrijven in het eerste jaar?

 

voorrangsperiode inschrijvingen voor het eerste jaar (1A) van broers en zussen voor het schooljaar 2019-2020

 

De voorrang voor broers en zussen blijft bestaan. Kinderen die al een broer of zus in onze humaniora hebben alsook kinderen van het personeel, kunnen reeds ingeschreven worden voorafgaand aan de kinderen die niet in dat geval zijn.

Belangrijk: het inschrijven kan en moet gebeuren in de periode van 7 tot en met 18 januari 2019.  Vergeet zeker deze data niet: broers of zussen die in deze periode niet ingeschreven worden, verliezen immers hun voorrangsrecht en moeten aansluiten bij de gewone inschrijvingsperiode die in april 2019 van start gaat.

 

De inschrijving van broers en zussen gebeurt tijdens de werkdag tussen 7 en 18 januari 2019 van 08u00 tot 15u30 in het secretariaat van het college. U dient wel vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer 02 512 03 70. Tijdens dit telefonisch contact zullen wij ook aangeven welke documenten u dient mee te brengen. De belangrijkste documenten zijn de kids-ID en een document ‘samenstelling van het gezin’ waarmee u bewijst dat het over een inschrijving van een broer / zus gaat en dat u kunt verkrijgen bij de administratieve diensten van uw gemeente.

Broers en zussen hebben absolute voorrang en kunnen in elk geval ingeschreven worden in deze periode, mits voorleggen van bovenvermelde documenten.

 

Voor nieuwe leerlingen in het 1e jaar, die nog geen broer of zus op de school hebben

De Vlaamse Regering keurde onlangs een nieuwe inschrijvingsprocedure goed. De Franse gemeenschapscommissie heeft hiertegen echter een belangenconflict ingeroepen waardoor de nieuwe procedure niet mag gebruikt worden. Daarom zal voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 de oude procedure van vorig jaar gebruikt worden.

Stap 1: aanmelden
van 7 januari (9 uur) tot en met 1 februari 2019 (16 uur)
Ga naar inschrijveninbrussel.be. Meld uw kind aan via de knop 'aanmelden' (rechterbovenhoek van deze website) en registreer uw schoolkeuze.

Stap 2: controle
4 tot 22 februari 2019
Heeft uw kind voorrang Nederlands (TN) (*), GOK of niet-GOK (**) ? Dan moet u dat bewijzen met een document. De school van uw 1ste keuze controleert uw documenten. U krijgt daarvoor een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

Stap 3: toewijzingsbericht + inschrijven  
13 maart tot 2 april 2019
U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. Maak telefonisch een afspraak met de school om uw kind in te schrijven.

Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2019. Opgelet: haalt u geen weigeringsdocument? Dan verliest u uw plaats op de wachtlijst.

Hoe inschrijven in de andere jaren (van 2e tot 6e jaar)?

 • Van 24 april tot 9 mei 2019 voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands*. Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN* behoort.
 • Vanaf 10 mei 2019: vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft

Voor meer info over de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020: www.inschrijveninbrussel.be

* Leerlingen met thuistaal Nederlands – TN (55% voorrang):  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

** GOK-leerlingen (25% voorrang) voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2017-2018 en/of 2018-2019.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

De leerlingenraad is de stem van de leerlingen. Iedereen die ideeën en voorstellen heeft, is daarmee welkom bij ons. Tegelijk zijn wij een dynamische groep van een veertigtal leerlingen uit het vijfde en zesde jaar die het leven van alle leerlingen op het college extra kleur willen geven. Wij organiseren het hele jaar door acties en hebben projecten met leerkrachten en externen. Zo vult Sinterklaas de schoentjes op 6 december, komt Valentijn langs in februari, enz. We hebben een samenwerking met Poverello en het rusthuis naast de school, waardoor ook mensen buiten de school deelnemen aan ons sociaal project. Voor de retorici organiseren we een groot retobal, zorgen we voor een honderddagenviering, stellen we een jaarboek samen, ontwerpen we een retoricapull en zoveel meer.

leerlingenraad1819.png

Door al onze motivatie en creativiteit te bundelen hopen wij er voor iedereen een tof jaar van te maken!’

Nieuw

    Het Sint-Jan Berchmanscollege Brussel zoekt   1)...
Thumbnail vrijdag 24 mei 2019
Thumbnail Ook dit jaar organiseerde de werkgroep Zin in...
Wie zijn we? Het zorgteam op onze school bestaat uit...
 Plaats: Revnice (Tsjechië) Activiteiten:...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.