Opvoedingsproject

Op maandag 26 november vierden we de feestdag van Jan Berchmans, jezuïet en ook de patroonheilige van onze school. Op dinsdag 27 november hebben we Jan Berchmans ook op school in de kijker gezet.

Iedereen die Jan Berchmans kende, getuigde dat Jan altijd een goed humeur had, ook wanneer hem zware uitdagingen te wachten stonden. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat ‘Libenter’ – oftewel ‘graag’ – het motto is dat onlosmakelijk verbonden is met Jan Berchmans. Zowel grote uitdagingen, als kleine eenvoudige taakjes zag hij nooit met tegenzin tegemoet en voerde hij uit met de glimlach.

Jan stond ook bekend om zijn oneindige behulpzaamheid en luisterend oor. Het maakte van hem een opmerkzaam iemand, met oog voor iedereen rondom zich. Deze verbondenheid met mensen dichtbij vond Jan Berchmans heel belangrijk.

Het is daarom dat we vandaag, op het feest van Sint-Jan, het thema solidariteit in de kijker willen zetten. In navolging van Jan Berchmans willen we onze blik openen naar de mensen die het moeilijker hebben. We willen samen nadenken over de plaats van solidariteit in ons leven en op school.

We hopen dat de leerlingen op die manier geïnspireerd worden om ook zelf iets gewoons op een buitengewone manier te doen, om je ‘Libenter’ in te zetten voor wie het moeilijk heeft.

 Ecuador – Inti Sisa – 1e jaars

Onze eerstejaars maken kennnis met het project “Inti Sisa” (zonnebloem), een educatief centrum in Ecuador. Zuster Greta is niet alleen diegene die aan de oorsprong ligt van dit initiatief, maar is tot op vandaag ook de blijvende kracht achter dit goed draaiende project. Zij stelt het project aan onze eerstejaars voor. Met beperkte middelen probeert men huiswerkklasjes te organiseren en worden er nieuwe technieken aangeleerd aan de plaatselijke bevolking. Langzamerhand is het de bedoeling dat de Indigenas het volledige project zelfstandig kunnen beheren. Tot dan kunnen ze op de financiële steun van onze leerlingen rekenen. (www.intisisa.org). Na de voorstelling van het project door Zuster Greta krijgen de eerstejaars nog een aantal reflecterende opdrachten. In de loop van dit schooljaar zullen de eerstejaars gesponsorde lengtes zwemmen ten voordele van Inti Sisa.

Peru – Kestepabro – 2e jaars

El Carmen is een dorpje in Peru. Al meer dan 10 jaar wil het project Kestepabro een beter leven helpen realiseren voor de inwoners van El Carmen. Dat gebeurt door te zorgen voor drinkbaar water, genoeg voedsel, beter onderwijs, de bouw van een socio-cultureel centrum… Frans Parren, oud-collega van onze school, stelt het project aan de leerlingen voor en motiveert zo de tweedejaars om het project financieel te steunen. Zij zullen in de loop van dit schooljaar door allerhande acties geld inzamelen. Tijdens de lessen godsdienst wordt er nog verder gepraat over de voorstelling, onder meer aan de hand van een ICT-opdracht.

kestepabro

Samen tegen Armoede/’t Huizeke – 3e jaars

Met het project ‘Samen tegen Armoede’ zet Welzijnszorg zich ook dit jaar in om mensen in armoede te helpen. Armoede is een complex probleem waarbij mensen uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. Zowel werk, huisvesting, als een heel aantal andere materiële beperkingen zorgen voor problemen. Daarnaast wordt ook het zelfvertrouwen van mensen in armoede aangetast en is er het constante gevoel er niet bij te horen. Om de kansen op werk, onderwijs, een goede gezondheid, huisvesting te vergroten, sloten verschillende organisaties zich aan bij de campagne van Welzijnszorg, waaronder ’t Huizeke in de Marollen. Met de voorstelling van de campagne van Welzijnszorg wil onze collega Marine Hering met de leerlingen reflecteren rond drie kernwoorden: ‘Hoop’, ‘Kracht’, ‘Warmte’. Zo hopen we dat de leerlingen van het derde jaar veel hoop, kracht en warmte zullen zaaien, dit onder de vorm van de verkoop van zaadjes van groene postelein, keukenraap en pompoen. Met de oogst hiervan kan er soep gemaakt worden en, vooral, ook uitgedeeld worden (www.samentegenarmoede.be).

Samen tegen armoede/Ladder’Op  – 4e jaars

Net zoals het 3de jaars werken ook de 4de jaars rond armoede in eigen land. De vzw Ladder’Op zet zich in om de onderwijskansen van kinderen uit gezinnen die kampen met armoede te verhogen door hen lesondersteuning te geven na school. In  huiswerkklasjes helpen ze hen studeren en zelfstandig werken. Thuis is daar niet altijd ruimte voor. Spelenderwijs werken ze aan de taalvaardigheid en krijgen kinderen de kans om te leren van elkaar. Ze organiseren ook workshops tijdens de vakantie. Hadiatou, voorzitster en oprichtster van deze vzw, komt over de werking van de organisatie Ladder’Op spreken (www.ladderop.be). In de namiddag spelen de vierdejaars het spel ‘Uitgespeeld’ rond uitbuitingsmechanismen die gepaard gaan met armoede. Op die manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren rond het thema armoede en hopen we dat ze ook zelf de handen uit de mouwen willen steken door later dit jaar soep te maken en uit te delen met de actie ‘Soep op de stoep’ (www.samentegenarmoede.be).

Vluchtelingenproblematiek – 5e jaars

De 5e jaars werken dit jaar rond de vluchtelingenproblematiek en het migratievraagstuk. 1 op 122 mensen is vluchteling, ontheemd of asielzoeker. Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Een recent en zeer zichtbaar gevolg daarvan zijn de vluchtelingen die een veilig onderkomen proberen te zoeken in Europa. Een Europa dat er maar niet in slaagt een afdoend antwoord te bieden op deze humanitaire crisis. In een aantal workshops proberen de 5de jaars een betere kijk te krijgen op deze uitdaging waarop onze maatschappij vandaag een antwoord moet geven.

Fé e Alegria – Brasil – 6e jaars

Elke zomervakantie krijgen een aantal leerlingen van het college de kans om deel te nemen aan een uitwisselingsproject met het Colégio Loyola te Belo Horizonte. De leerlingen die het voorbije schooljaar deelnamen aan dit uitwisselingsproject vertellen over hun ervaringen en willen de andere leerlingen van het 6de jaar aanzetten om na te denken over wat solidariteit precies betekent en hoe zij dit zelf kunnen realiseren. Tijdens de uitwisseling bezochten de leerlingen de sloppenwijken in Brazilië en werkten ze mee in een schooltje waar ook de leerlingen van het Colégio Loyola aan vrijwilligerswerk doen.  De meest kwetsbare kinderen uit de buurt krijgen hier nieuwe levenskansen. Dankzij dit schooltje krijgen ze fatsoenlijk onderwijs en gezonde voeding. Iets wat haast onbetaalbaar is voor de ouders. Via het uitwisselingsproject brengen onze eigen leerlingen verslag uit over de vorderingen.

 

Sobere maaltijd

Op maandag 5 maart organiseren wij dit schooljaar op het college een sobere maaltijd. De opbrengst van de maaltijd wordt verdeeld over de verschillende projecten. Zo willen we met onze jongeren op het college solidair zijn met mensen veraf en dichtbij die het met heel wat minder moet stellen in het leven. 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...