Inschrijvingen 2017-2018

Inschrijvingsprocedure secundair onderwijs Sint-Jan Berchmanscollege voor het schooljaar 2017-2018

Van nieuwe ouders die eraan denken om hun kind in te schrijven in ons college verwachten we dat ze zich voor de start van de inschrijvingsperiode goed informeren over het onderwijs dat wij in ons college verstrekken. Zij kunnen de school bezoeken tijdens de opendeurdag die plaatsvindt op zaterdag 15 oktober 2016 of zij kunnen vóór de start van de inschrijvingsprocedure een gesprek aanvragen met de directie (02 512 03 70 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Het is heel belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen op de hoogte zijn van het pedagogisch project,  schoolreglement , …  van de school opdat zij een overtuigde en correcte schoolkeuze zouden kunnen maken. Tijdens een gesprek leren wij u en uw kind graag beter kennen.

 

Hoe inschrijven?

Eerste jaar:

 • Broers en zussen (en kinderen van personeel):

Van 9 tot en met 20 januari 2017 kunnen kinderen van personeel en kinderen die reeds een broer of zus op de school hebben zich bij voorrang komen inschrijven op het college, tijdens de schooluren of na afspraak.

Daar de school aan het LOP (Lokaal Overleg Platform) moet doorgeven hoeveel van de broers/zussen behoren tot één van de voorrangsgroepen thuistaal Nederlands* of GOK**  vragen we dat de ouders bij de inschrijving de documenten die aantonen dat hun zoon/dochter tot één van de voorrangsgroepen behoort, zouden meebrengen.

 

 • Alle andere kinderen:

Voor kinderen die geen broer of zus op het college hebben dienen een aantal stappen van een aanmeldingsprocedure  doorlopen te worden. Hieronder vindt u de opeenvolgende stappen met het bijhorende tijdspad:

-          Fase 1: Van 9 januari tot 3 februari 2017 registreren de ouders de persoonsgegevens, de voorrangsgroep(en) waartoe men behoort en de schoolkeuze van hun kind via de website www.inschrijveninbrussel.be . Zo krijgen ouders ruim de tijd om alle gegevens in te voeren. Op dat ogenblik zal er ook gevraagd worden om een wachtwoord aan te maken.

-          Fase 2: Van 30 januari tot 17 februari 2017 controleert de school die door de ouders aangeduid werd als eerste keuze de documenten. Hiervoor maken de ouders zelf telefonisch een afspraak met de school. Ouders begeven zich vervolgens volgens afspraak naar de school van eerste keuze en leggen  de juiste documenten voor om te bewijzen dat men aanspraak maakt op één van de voorrangscategorieën thuistaal Nederlands* of GOK** . Wie binnen deze periode niet de juiste documenten kan voorleggen, wordt uit de voorrangsgroep geschrapt.

-          Fase 3: Op 22 februari 2017 van 13u00 tot 16u00 kunnen ouders hun kinderen aanmelden via de website www.inschrijveninbrussel.be . Gegevens dienen niet meer ter beschikking gesteld te worden aangezien dit reeds in fase 1 en 2 gebeurde. Het tijdstip van de aanmelding wordt geregistreerd en gebruikt om de aangemelde leerlingen te ordenen. Wat dient u hier wel nog in te geven?

 • Het rijksregisternummer van het kind  (het tijdstip dat geregistreerd wordt voor de ordening is het moment waarop het rijksregisternummer correct ingevoerd is).
 • Het wachtwoord dat u zelf heeft aangemaakt tijdens de registratieperiode.
 • Om er zeker van te zijn dat er een menselijke gebruiker achter de computer zit, zal ook gebruik gemaakt worden van een captcha***: wie de aanmelding doet, zal een combinatie van tekens die op het scherm verschijnen, moeten kopiëren om de aanmelding te valideren.

-          Fase 4: Van 23 februari tot 7 maart 2017 worden de aanmeldingen door het LOP geordend op basis van voorrangsgroep en chronologie van aanmelding. Ten laatste op 8 maart ontvangen de ouders van alle aangemelde kinderen een mail of een brief met hun plaats op de inschrijvingslijst of de weigeringslijst. Van zodra het college de inschrijvingslijst van het LOP ontvangen heeft, zal het contact opnemen met de ouders zodat zij hun kind kunnen komen inschrijven. Deze inschrijving gebeurt op afspraak.

-          Fase 5: Van 8 maart tot 29 maart 2017 kan het kind ingeschreven worden op de school of kan op de school een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving (weigeringsattest) afgehaald worden prednisone for sale . Om een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving te bekomen – wat u recht geeft op een plaats op de wachtlijst – dienen de ouders zelf het initiatief te nemen. Enkel leerlingen waarvoor het weigeringsattest afgehaald wordt, komen op de wachtlijst. Wanneer iemand op de inschrijvingslijst wegvalt en er dus een plaats vrij komt, wordt de eerste leerling van de wachtlijst telefonisch gecontacteerd.

Voor kinderen die geen gebruik gemaakt hebben van deze aanmeldingsprocedure is het wachten tot 23 mei. Vanaf 23 mei 2017 zijn er vrije inschrijvingen, in de veronderstelling dat er op dat ogenblik nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

 

Tweede t/m zesde jaar:

 • Van 19 april tot 3 mei 2017 voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands*. Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school.
 • Vanaf  23 mei 2017: vrije inschrijvingen.

 

*Leerlingen met thuistaal Nederlands:  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B1 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

** GOK-leerlingen voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2015-2016 en/of 2016-2017.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

*** captcha = is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. De gebruiker dient de tekens van een op het scherm getoonde vervormde en/of onduidelijke opeenvolging van letters en/of cijfers in te toetsen.

 

 

Meer info over inschrijven in een Brusselse school vindt u op de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be  U vindt op deze website ook een lijst met antwoorden op veel voorkomende vragen. Het kan zinvol zijn om dit door te nemen alvorens in de maand januari aan de registratie te beginnen.

Nieuw

Thumbnail Dit is de lijst van de studierichtingen/vakken...
Thumbnail Wij werken reeds enkele jaren samen met de firma...
Bekijk de definitieve toetsenregeling voor...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.