Inschrijvingen 2018-2019

Van nieuwe ouders die eraan denken om hun kind in te schrijven in ons college verwachten we dat ze zich voor de start van de inschrijvingsperiode goed informeren over het onderwijs dat wij in ons college verstrekken. Zij kunnen de school bezoeken tijdens de opendeurdag die plaatsvindt op zaterdag 14 oktober 2017 of zij kunnen vóór de start van de inschrijvingsprocedure een gesprek aanvragen met de directie (02 512 03 70 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Het is heel belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen op de hoogte zijn van het pedagogisch project,  schoolreglement , …  van de school opdat zij een overtuigde en correcte schoolkeuze zouden kunnen maken. Tijdens een gesprek leren wij u en uw kind graag beter kennen.

Hoe inschrijven?

 1. Eerste jaar:

 • Broers en zussen (en kinderen van personeel):

Van 8 tot en met 19 januari 2018 kunnen kinderen van personeel en kinderen die reeds een broer of zus op de school hebben zich bij voorrang komen inschrijven op het college na afspraak. U kan telefonisch contact opnemen via het nummer 02 512 03 70.

Daar de school aan het LOP (Lokaal Overleg Platform) moet doorgeven hoeveel van de broers/zussen behoren tot één van de voorrangsgroepen thuistaal Nederlands* of GOK**  vragen we dat de ouders bij de inschrijving de documenten die aantonen dat hun zoon/dochter tot één van de voorrangsgroepen behoort, zouden meebrengen. Breng ook steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee.

 • Alle andere kinderen:

Voor kinderen die geen broer of zus op het college hebben, dienen een aantal stappen van een aanmeldingsprocedure  doorlopen te worden. Hieronder vindt u de opeenvolgende stappen met het bijhorende tijdspad:

-        Fase 1: Van 8 januari tot 2 februari 2018 registreren de ouders de persoonsgegevens, de voorrangsgroep(en) waartoe men behoort en de schoolkeuze van hun kind via de website www.inschrijveninbrussel.be . Zo krijgen ouders ruim de tijd om alle gegevens in te voeren. Op dat ogenblik zal er ook gevraagd worden om een wachtwoord aan te maken.

-        Fase 2: Van 29 januari tot 23 februari 2018 controleert de school die door de ouders aangeduid werd als eerste keuze de documenten. Hiervoor maken de ouders zelf telefonisch een afspraak met de school. Ouders begeven zich vervolgens volgens afspraak naar de school van eerste keuze en leggen  de juiste documenten voor om te bewijzen dat men aanspraak maakt op één van de voorrangscategorieën thuistaal Nederlands* of GOK** . Breng ook steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee. Wie binnen deze periode niet de juiste documenten kan voorleggen, wordt uit de voorrangsgroep geschrapt.

-        Fase 3: Van 8 maart tot 28 maart 2018 kunnen de ouders hun kind inschrijven.

De ouders ontvangen van het LOP een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van hun kind, meer bepaald over de school die toegewezen werd. Deze toewijzing gebeurt arbitrair maar houdt wel rekening met de volgorde van de schoolkeuze en de voorrangsgroep. Nadien kunnen de aangemelde leerlingen volgens toewijzing effectief ingeschreven worden. Hiertoe zal het college contact opnemen met de ouders zodat zij hun kind op afspraak kunnen komen inschrijven op basis van de toewijzingslijst van het LOP. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee.

Ouders van kinderen die geen toewijzing ontvingen voor hun eerste schoolkeuze dienen in de betreffende school een weigeringsattest af te halen. Pas dan wordt hun naam opgenomen op de wachtlijst.

Voor kinderen die geen gebruik gemaakt hebben van deze aanmeldingsprocedure is het wachten tot 4 mei. Vanaf 4 mei 2018 zijn er vrije inschrijvingen.

 1. II.Tweede t/m zesde jaar:
 • Van 18 april tot 3 mei 2018 voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands*. Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN* behoort.
 • Vanaf  4 mei 2018: vrije inschrijvingen.

* Leerlingen met thuistaal Nederlands – TN  (55% voorrang):  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

** GOK-leerlingen (25% voorrang) voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2016-2017 en/of 2017-2018.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

Meer info over inschrijven in een Brusselse school vindt u op de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be  U vindt op deze website ook een lijst met antwoorden op veel voorkomende vragen. Het kan zinvol zijn om dit door te nemen alvorens in de maand januari aan de registratie te beginnen.

Nieuw

Thumbnail Tijdens het Hemelvaartweekend trokken 80...
Op vrijdag 1 juni werd in aanwezigheid van...
Thumbnail Gespreksavond , dinsdag 8 mei om 20u
Thumbnail Het leek wel een moeilijke bevalling, net zoals...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.