Inschrijvingen 2020-2021

 schoolheadersjb

 

 

Laatste update 05 april 2020

Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden werd de inschrijvingsprocedure gewijzigd.

Voor meer info over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021: www.inschrijveninbrussel.be

 

 

Nieuwe leerlingen 1e jaar, die een broer of zus op school hebben

 Deze inschrijvingen zijn afgelopen.

 

Nieuwe leerlingen in het 1e jaar, die nog geen broer of zus op de school hebben

Stap 1: aanmelden VERLENGD
van 2 maart 2020 (9u00) tot en met 24 april (16u00)

Ga naar www.inschrijveninbrussel.be. Meld uw kind aan via de knop 'aanmelden' (rechterbovenhoek van deze website) en registreer uw schoolkeuze.


Stap 2: controle

van 30 maart 2020 tot en met 30 april 2020

Behoort uw kind tot de voorrangscategorie Thuistaal Nederlands of GOK? Dan moet u dat bewijzen met een document. De school van uw 1ste keuze controleert uw documenten.

Indien Sint-Jan uw school van 1ste keuze is, dan krijgt u van ons een mail om de nodige documenten door te sturen per mail. Dit mag een gescande of gefotografeerde versie zijn van de documenten. Onze administratie controleert de documenten.

Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.


Stap 3: toewijzingsbericht

8 mei 2020

U krijgt per e-mail een bericht of u al dan niet bent ingeschreven.

Geen plaats? U zal op school een weigeringsdocument kunnen afhalen. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2020.


Stap 4: inschrijving
van 11 mei tot 3 juni 2020

U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. U zal voor de inschrijving telefonisch een afspraak kunnen maken.

 

Nieuwe leerlingen in het 2e tot en met het 6e jaar

 

Van 13 mei tot en met 28 mei 2020:

Voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands (TN). Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school.
Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN behoort. Meer informatie hierover verder in deze nieuwsbrief.

Vanaf 20 juni 2020

Vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft.

 

 

 

 

Thuistaal Nederlands (TN)

 

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen:

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

 

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag binnen het Groeipakket in het schooljaar 2019-2020

 • een verklaring dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs