Inschrijvingen 2021-2022

 schoolheadersjb

Nieuwe leerlingen in het 2e tot en met het 6e jaar

Van 10 mei tot en met 26 mei 2021: 

Voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands (TN). Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school. De inschrijvingen zullen telefonisch verlopen vanaf 9u00. 

Zorg dat u de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter bij de hand hebt alsook de documenten  die aantonen dat u tot de voorrangsgroep Thuistaal Nederlands (TN) behoort. 

Vanaf 27 mei 2021 

Vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft.

 

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen: 

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021.
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

Thuistaal Nederlands (TN)

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met één van deze documenten: 

 • ofwel een kopie van de kids-ID 
 • of een geboorteakte 
 • of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

 

Nieuw

Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...
Thumbnail     Wat valt er op In deze brede richting ligt de...