Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep die de leerlingen van het college vertegenwoordigt en in samenwerking met directie en leerkrachten nieuwe ideeën probeert te realiseren  en evenementen te organiseen op school.

Om de leerlingenraad zo efficiënt mogelijk te laten werken is er een specifieke structuur afgesproken die een aangename samenwerking vergemakkelijkt. Aan het hoofd van de leerlingenraad staan de voorzitter (6de jaar) en de vice-voorzitter (5de jaar). Zij staan het dichtst bij de directie en gaan regelmatig met hen in gesprek.  Ook dienen ze als aanspreekpunt voor de leden en organiseren en leiden ze de algemene vergaderingen. Op die manier wordt er een brug geslagen tussen de leerlingen en de directie. Daarnaast is er ook een coördinatordie zorgt voor structuur en planning, een secretaris die zorgt voor verslagen en een boekhouder die de financiën van de leerlingenraad in de gaten houdt.

leerlingenraad 2017-2018.jpg

De leerlingenraad zelf is samengesteld uit verschillende werkgroepen die zich elk op een welbpaald terrein toeleggen. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep die zich bezighoudt met de sociale activiteiten op school, een werkgroep die meewerkt aan milieuzorg op school (MOS-werkgroep), verschillende werkgroepen die de activiteiten voor de retorica organiseren, enz. Elke werkgroep kan zelfstandig haar werking organiseren en vergaderingen plannen op een manier die voor hen het best werkt. Door in kleinere groepen te vergaderen en te plannen, komt men  sneller tot betere resultaten en kan iedereen zijn steentje bijdragen in een groep die het best bij zijn/haar capaciteiten past.

De voorzitter, vice-voorzitter en coördinator worden steeds op de hoogte gehouden van de ideeën en plannen die aan bod komen in de werkgroepen en indien nodig kunnen zij ook samen met de leden van de deze werkgroepen naar de directie/ leerkrachten stappen om concretere afspraken te maken. Regelmatig wordt aan de werkgroepen de kans gegeven om tijdens een algemene vergadering de stand van zaken van projecten toe te lichten. Voor een vlotte communicatie gebruikt de leerlingenraad een facebookgroep.

Nieuw

Thumbnail Tijdens het Hemelvaartweekend trokken 80...
Op vrijdag 1 juni werd in aanwezigheid van...
Thumbnail Gespreksavond , dinsdag 8 mei om 20u
Thumbnail Het leek wel een moeilijke bevalling, net zoals...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.