Studierichtingen 3e jaar (2021-2022)

Organisatie

 

Klasafgevaardigden

 
SJB is een grote school en het is niet eenvoudig om alle ouders te bereiken en mee te betrekken in het schoolgebeuren. Een 10-tal jaren geleden zijn we daarom van start gegaan met de functie van klasafgevaardigde (KA).
Klasafgevaardigden zetten mee hun schouders onder de ouderwerking op school. Elke klas krijgt met de aanstelling van een klasafgevaardigde een extra aanspreekpunt voor ouders om problemen van niet-pedagogische aard te bespreken.

De bedoeling is vooral een nauwere band tussen de ouders onderling en met de ouderraad te smeden. Daar waar nodig kan de KA ook inspringen bij praktische vragen of problemen (bijv. wie kan aangesproken worden om bijlessen te geven, praktische problemen in geval van staking van het openbaar vervoer, …). Via de klasafgevaardigde kunnen ook eventuele problemen discreet besproken of aangekaart worden om dan een oplossing te zoeken met de ouderraad of de school.
 
Het spreekt vanzelf dat de klassenleerkracht, de andere leerkrachten en de directie ook steeds beschikbaar blijven en dat noch de ouderraad, noch de klasafgevaardigde in hun plaats treden.
Wenst u meer informatie? Zou u zelf KA willen zijn van de klas van uw kind? Aarzel niet je klasafgevaardigde of de Ouderraad te contacteren via ouderraad@sint-jan-brussel.be
 
 
Ga terug naar ouderraad

Wij zijn op zoek naar leerkrachten voor de volgende vakken: 

Meteen starten (3e trimester 2021):

- Nederlands: 1e en 2e jaar
- Aardrijkskunde: 1e en 2e jaar

Starten op 1 september 2021.

- Engels / Nederlands / Duits: 1e - 2e - 3e graad
- Techniek: 1e graad
- Aardrijkskunde: 1e - 2e graad

CV's en motiveringsbrieven kunnen verstuurd worden naar Anne-Sophie De Decker, directeur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Spontane sollicitaties kunnen eveneens naar hetzelfde mailadres gestuurd worden.

 

 

 

 

 

 
 
 

Schoolbestuur

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De vzw Ignatius Scholen in Beweging is een scholen-vzw die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand en bestuurt 11 scholen, waarvan 2 secundaire scholen en 9 basisscholen. Het schoolbestuur volgt het ignatiaans pedagogisch project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De Raad van Bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de Raad van Bestuur:

 •          vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Bob Van de Putte en Peter Knapen
 •          Joris Tiebout, voorzitter
 •          Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder
 •          Frank Robben
 •          Goedele Wynants
 •          Josse De Baerdemaeker
 •          Sabien Lemiegre
 •          Katrien Leveugle
 •          Anne Deman-Baert
 •          Herman De Cnijf
 •          Eddy Pauwels

Campusraad

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke maar laat de operationele en uitvoerende aspecten van een aantal beleidsdomeinen zoals schoolorganisatie, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, infrastructureel en financieel beleid voorbereidend bespreken in de Campusraden. De Raad van Bestuur toetst de voorstellen en beslissingen van de campusraden aan de strategische beleidskeuzes waarna de beslissingen bekrachtigd of voor verder overleg geagendeerd worden. 

Een campusraad is doorgaans verantwoordelijk voor één school of één campus, doch kan in een aantal gevallen om historische of organisatorische redenen ook verbonden zijn aan verschillende scholen. In de Campusraad zetelen de directeur(s) van de school (scholen), de afgevaardigd bestuurder en een andere bestuurder van de Raad van Bestuur alsook een aantal externen. 

 • Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)
 • Anne Deman-Baert
 • Dieter Vanderhaeghe
 • Ann Callens
 • Katleen Van Waeyenberge
 • Tom Kirsch
 • Philip Cobbaert (directeur JvR)
 • Anne-Sophie De Decker (directeur SJB)


Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

 

Onderwijzend personeel, ondersteunend personeel

 

Agreda de Ro Sergio

Leerkracht muziek en muzikale opvoeding in 1ste, 2e en 4de jaar; begeleider koor

Antoine Raphaël

Leerkracht esthetica in 5de en 6de jaar

Beernaert Inge

Leerkracht chemie, fysica, STEM en biologie in 2de en 3de jaar + aanvangsbegeleider nieuwe leerkrachten

Borms Dirk

Leerkracht L.O. in 1ste, 2de en 3de jaar

Borras Nuria

Opvoeder

Bral Ann

Leerkracht wiskunde in 4de jaar

Bruggeman Kevin

Leerkracht wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Castel Quentin

ICT-coördinator

Catry Tijs

Leerkracht wiskunde, STEM, natuurwetenschappen en fysica in 2de en 3de jaar

Cobbaut Dorien

preventieadviseur

Colaes Thijs

Leerkracht Nederlands, geschiedenis en Woord- en Taal in 1ste en 3de jaar; coördinator huiswerkklas en redactie Pandora (leerlingentijdschrift)

Coppens Geert

Leerkracht Nederlands en geschiedenis in 2de en 4de jaar; begeleider huiswerkklas

Courtmans Kimberly

Leerkracht L.O., wetenschappen en natuurwetenschappen in 1ste en 2de jaar

Danau Elke

Leerkracht techniek en STEM in 1ste en 2de jaar

De Beck Peter

Secretariaatsmedewerker / opvoeder

De Ceukelaire Karen

Leerkracht wiskunde in 1ste en 2de jaar; leerlingenbegeleidster

De Cremer An

Leerkracht economie in 4de, 5de en 6de jaar

De Grieve Dries

Leerkracht Mens & Samenleving, ICT en informatica in 1ste, 3de en 4de jaar

De Marie Kimberley

opvoeder

De Meyer Mona

Leerkracht Latijn in 1ste, 4de en 5de jaar; begeleiding koor; begeleider leerlingenraad

De Ridder Annelien

Leerkracht Nederlands en geschiedenis in 3de, 4de en 5de jaar

De Schepper Kirsten

Leerkracht godsdienst in 4de en 5de jaar; coördinator sociaal project

De Smedt Kim


Opvoeder

De Vusser Stijn

Leerkracht wiskunde en seminarie in 5de en 6de jaar

De Wolf Erin

Leerkracht Nederlands in 4de5de en 6de jaar; schooltoneel

Deforche Els

Leerkracht wiskunde in 5de en 6de jaar

Delcroix Kris

Leerkracht Grieks en Latijn in 1ste, 4de en 5de jaar; lid van het zorgteam

Delmarcelle Aurore

Leerkracht Frans in 5de en 6de jaar

Deriemaecker Arne

Leerkracht biologie en fysica in 3de en 4de jaar

Desmedt Sarah

Leerkracht Grieks en Latijn in 1ste, 2de, 3de en 4de jaar + studiebegeleider 2de graad

D’hooghe Jone

Leerkracht Engels en Nederlands in 2de en 3de jaar

Doudelet Erik

Leerkracht L.O. in 3de en 4de jaar

Droessaert Rafaël

Leerkracht wiskunde en fysica in 3de en 4de jaar

Eliat Astrid

Leerkracht wiskunde in 3de, 4de en 6de jaar

François Marleen

Opvoeder

Gemoets Wim

Leerkracht Duits en Engels in 3de, 5de en 6de jaar; redactie Pandora (leerlingentijdschrift)

Genbrugge Mathias

Leerkracht chemie, natuurwetenschappen en wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Groeninckx An

Leerkracht L.O. en economie in 1ste en 3de jaar; leerlingenbegeleidster; aanvangsbegeleidster

Hering Marine

Leerkracht Frans en godsdienst in 2de en 3de jaar

Jacquemin Djordi

Leerkracht biologie, aardrijkskunde en natuurwetenschappen in 5de en 6de jaar; studiebegeleider 3de graad

Janssens Roger

Leerkracht Nederlands en Engels in 4de, 5de en 6de jaar

Kennes Kobe

Leerkracht Grieks en Latijn in 2de, 5de en 6de jaar; coördinator cognitieve begaafdenwerking

Keppens Anneleen

Leerkracht Latijn in 1ste, 2de en 4de jaar

Kestemont Britta

Leerkracht Nederlands in 5de en 6de jaar; zorgcoördinator

Leclercq Stefan

opvoeder

Maisin Amandine

Leerkracht Frans in 1ste en 2de jaar; begeleider huiswerkklas;

Mensch Sandra

Leerkracht chemie in 5de en 6de jaar

Meulemans Maarten

Leerkracht Frans in 4de, 5de en 6de jaar

Moscoso Perez Melissa

Leerkracht Frans in 3de en 4de jaar

Nackaerts Veerle

Verantwoordelijke personeelsadministratie

Pauwels Jeroen

Leerkracht wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Peeters Livia

Leerkracht Nederlands en Engels in 1ste, 2de en 3de jaar

Pelkmans Glen

Leerkracht wiskunde en fysica in 1ste en 3de jaar

Plessers Esther

Leerkracht Engels in 3de en 4de jaar

Schulpé Hanne

Leerkracht Engels en Nederlands in 3de en 4de jaar

Sebrechts Heidi

Leerkracht godsdienst in 2de en 3de jaar; coördinator GOK-beleid

Serroels Pieter

Leerkracht aardrijkskunde, economie en geschiedenis in 1ste, 2de en 3de jaar

Simons Lien

Leerkracht Engels, Communicatiewetenschappen en geschiedenis in 1ste en 3de jaar

Swinkels Jan

Leerkracht geschiedenis in 5de en 6de jaar

Tack Robby

Leerkracht beeld in 1ste en 3de jaar

Thirry Sabrina

Leerkracht L.O. in 5de en 6de jaar

Timmerman Hans

Leerkracht Duits in 3de, 4de en 5de jaar; begeleider koor; pedagogisch begeleider Duits

Tuerlinckx Tim

Leerkracht godsdienst in 4de, 5de en 6de jaar

Uyttersprot Marnix

Leerkracht wiskunde in 2de en 3de jaar

Van Bemst Wim

Leerkracht fysica in 5de en 6de jaar

Van Camp Heidi

Leerkracht wiskunde in 1ste en 2de jaar

Van Impe Sofie

Verantwoordelijke lokale boekhouding en leerlingadministratie

Van Laethem Yannick

Leerkracht Frans en geschiedenis in 1ste en 2de jaar

Van Moll Guido

Leerkracht chemie, biologie en aardrijkskunde in 3de, 5de en 6de jaar

Van Nuffelen Luc

Leerkracht Techniek, STEM en WeTi in 1ste en 2de jaar

Van Roost Simon

Leerkracht Latijn en filosofie in 1ste, 2de en 3de jaar; regie schooltoneel

Van Roy Raf

Leerkracht Nederlands en aardrijkskunde in 1ste en 2de jaar

van Sprolant Laurent

Leerkracht Frans in 4de, 5de en 6de jaar

Van Stichel Louise

Leerkracht Nederlands en Engels in 3de, 4de en 5de jaar; regie schooltoneel

Vanautgaerden Maarten

Leerkracht wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Vandeweerdt Rutger

Leerkracht Nederlands en Engels in 4de, 5de en 6de jaar; taalbeleidscoördinator

Vanhoucke Yngwie

Leerkracht aardrijkskunde, techniek, wetenschappelijke technische initiatie (WeTi) en economie in 1ste en 2de jaar

Van Lindt Jente

Leerkracht Latijn en geschiedenis in 1ste, 3de en 5de jaar

Van Zeebroek Gaël

Leerkracht Nederlands in 4de, 5de en 6de jaar

Verlinden Ana (Biebaut Jan)

Leerkracht Engels en Nederlands in 2de en 3de jaar

Verwichte Katrien

Leerkracht godsdienst in 1ste en 2de jaar

Vita Julia

Leerkracht Frans en Engels in 1ste en 2de jaar

Wouters Frone

Leerkracht geschiedenis en godsdienst in 3de, 4de en 5de jaar; coördinator sociaal project

 

Beroepscommissie

 

Bij de voorzitter van het schoolbestuur kunnen de ouders, binnen de voorziene termijn, beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon of dochter uit de school en als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klasseraad op het einde van het schooljaar. De voorzitter zal dan een beroepscommissie samenroepen. Deze beroepscommissie bestaat uit zowel interne als externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie is niet intern verbonden aan de school.

Voorzitter schoolbestuur: Dhr. Joris Tiebout

vzw Ignatius Scholen in Beweging, Sint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4, 1000   Brussel

Meer info hierover in het schoolreglement.

 

 

 

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de werking van de school, met bijzondere aandacht voor de verstandhouding tussen ouders, leraars en directie, en de praktische uitvoering van de schoolvisie. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele en collectieve ouder-contacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op de school. 

 • Dhr. Ward Möhlmann, voorzitter
 • Mevr. Khadija Aznag, ondervoorzitter
 • Mevr. Benedicte De Bruycker, penningmeester
 • Mevr. Anne-Sophie De Decker, directeur
 • Dhr. Neal Harding, adjunct-directeur
 • Mevr. Françoise Peynsaert
 • Dhr. Tanguy Flamant
 • Mevr. Jansen Lieve
 • Dhr. Dominique Maes
 • Dhr. Stephane van Rooijen
 • Mevr. Isabelle de la Motte
 • Mevr. Eefje Vanwalleghem
 • Mevr. Mieke Marx
 • Mevr. Caroline Bevernage
 • Dhr. Yves Malysse
 • Dhr. Vincent Vandekerckhove
 • Mevr. Tina Nicolaes
 • Dhr. Daniel Missorten
 • Dhr. Guy Geldhof
 • Mevr. Barbara Tieleman
 • Dhr. Noël Salazar
 • Dhr. Filip Francqui

 

 

Schoolraad

Het decreet over de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs schept een wettelijk kader voor inspraak van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze inspraak wordt uitgeoefend door de Schoolraad. Deze is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers (3) van de ouders ‑ het personeel ‑ de leerlingen en de lokale gemeenschap.

 Leerlingen:

 • Valentine Houtart
 • Eloïse Staquet
 • Ietmad Badridin                               

 Personeel:

 • Dhr. Hans Timmerman                    
 • Dhr. Sergio Agreda de Ro
 • Dhr. Geert Coppens

 Ouders:

 • Mevr. Eefje Vanwalleghem 
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Dominique Maes (voorzitter)

Lokale gemeenschap:

 • Dhr. Tony Polspoel                         
 • Dhr. Bart Janssen                             
 • Mevr. Katharine Herinckx

 

 

 

CLB

 • Daphne Deruyttere, psychopedagogisch consulent  02/512 30 05
 • Marleen Huybrechts, schoolarts                            02/512 30 05
 • Tinneke Degreef, paramedisch werker                   02/512 30 05

 

 

Zorgteam

De coördinatie en de communicatie van het zorgbeleid op de school is in handen van het zorgteam. Aanspreekpunten zijn: Mevr. Britta Kestemont en dhr. Kris Delcroix. 
Mevr. Kestemont zal afwezig zijn tot en met 31 maart 2022. Dhr. Geert Coppens zal in die tijd het zorgteam versterken.

Zij zijn het aanspreekpunt voor specifieke zorgvragen van ouders en leerlingen, en coördineren de ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten, na overleg met ouders, leerlingen, CLB en / of het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel.

Het zorgteam is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Vertrouwensleerkrachten

In het kader van de huidige maatschappelijke context vinden wij het aangewezen een discrete maar pedagogisch verantwoorde actie te ondernemen inzake jongerenproblematiek, inclusief drugspreventie en eventueel begeleiding. Daarom werden enkele leraars aangeduid die als een soort ombudsfiguren kunnen optreden zowel tegenover de ouders als de leerlingen.

 • Mevr. Sabrina Thirry              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kobe Kennes                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kris Delcroix                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (2e en 3e gr)                          
 • Mevr. Mona De Meyer           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (1e en 2e gr)                          
 • Mevr. Karen de Ceukelaire    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (1e en 2e gr)
 • Dhr. Yannick Van Laethem    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (1e graad)

 

 

 

Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Ons college kiest ervoor om de organisatienota in de voorstelling van de school (“Wie is Wie”) op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

Organisatie

De vzw Ignatius Scholen in Beweging, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel

Maatschappelijk doel: verstrekken onderwijs

Verzekeringen

Verplichte verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten ter dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.

 

 

Wat bieden wij aan ?

1e jaar

Algemene vorming en keuze uit 3 keuzepakketten:

 • KP 1: Latijn + Leren&Leven
 • KP 2: Wiskunde, WeTi, ICT, Nederlands + Leren&Leven
 • KP 3: Project Woord&Taal, ICT, Nederlands + Leren&Leven

2e jaar

 • basisoptie Klassieke Talen: Grieks‑Latijn
 • basisoptie Klassieke Talen: Latijn
 • basisoptie: Moderne Talen-Wetenschappen
 • basisoptie: STEM-Wetenschappen

3e jaar

 • optie Grieks-Latijn
 • optie Latijn
 • optie Economische Wetenschappen
 • optie Moderne Talen
 • optie Natuurwetenschappen

4e jaar

 • optie Grieks-Latijn
 • optie Grieks
 • optie Latijn
 • optie Economie
 • optie Wetenschappen

5e, 6e jaar

 • optie Grieks-Latijn       
 • optie Grieks‑wiskunde
 • optie Latijn‑wiskunde
 • optie Latijn‑moderne talen
 • optie Latijn-wetenschappen
 • optie Economie‑moderne talen
 • optie Economie‑wiskunde
 • optie Moderne talen‑wiskunde
 • optie Wetenschappen‑wiskunde

Beste ouders, beste leerlingen,

Heb je onze digitale infonamiddagen van 6 februari en 6 maart gemist, of wil je nog wat informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren per telefoon of per mail. We nemen zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie over onze schoolwerking. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure vind je onder 'organisatie' > 'inschrijvingen'.

Graag tot snel!
Directie- en leerkrachtenteam van SJB

 

De Ouderraad bestaat uit 20 enthousiaste en geëngageerde ouders die samen met de klasafgevaardigden (in elke klas is 1 ouder aanspreekpunt) volgende uitdagingen succesvol trachten te realiseren:

 • het ondersteunen van de uitvoering van het pedagogisch project
 • de belangen van de ouders behartigen
 • het creëren van een aangename en warme sfeer tussen ouders en school

De ouderraad draagt haar steentje hiertoe bij door een aantal leuke en leerrijke activiteiten te organiseren zoals het ouderfeest, gespreksavonden, onthaal van nieuwe leerlingen en ouders, het organiseren van een contactdag tussen mensen uit het beroepsleven en leerlingen van het laatste jaar, het financieren van projecten van de school,…

Heb je vragen bij de werking van de ouderraad, heb je een tof idee, of zou je graag lid worden van de ouderraad of aangeduid worden als klasafgevaardigde?
Stuur dan zeker een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontmoeten we je op één van onze activiteiten! Hou dus zeker de kalender in Smartschool én je mailbox in het oog.

Leden van de ouderraad

 • Dhr. Ward Möhlmann, voorzitter
 • Mevr. Khadija Aznag, ondervoorzitter
 • Mevr. Benedicte De Bruycker, penningmeester
 • Mevr. Anne-Sophie De Decker, directeur
 • Dhr. Neal Harding, adjunct-directeur
 • Mevr. Françoise Peynsaert
 • Dhr. Tanguy Flamant
 • Mevr. Jansen Lieve
 • Dhr. Dominique Maes
 • Dhr. Stephane van Rooijen
 • Mevr. Isabelle de la Motte
 • Mevr. Eefje Vanwalleghem
 • Mevr. Mieke Marx
 • Mevr. Caroline Bevernage
 • Dhr. Yves Malysse
 • Dhr. Vincent Vandekerckhove
 • Mevr. Tina Nicolaes
 • Dhr. Daniel Missorten
 • Dhr. Guy Geldhof
 • Mevr. Barbara Tieleman
 • Dhr. Noël Salazar
 • Dhr. Filip Francqui

Subcategorieën

Infomomenten voor nieuwe leerlingen 2022-2023

Je kan alvast zaterdag 5 februari 2021 noteren in je agenda.

De verdere planning van de dag volgt later.

UPDATE 14/09/2021

 

 

Nieuw

Thumbnail Infomoment voor nieuwe leerlingen voor het...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...