Vastenprojecten

 

Natuurwetenschappen3 4

Wat valt er op

In deze richting ligt de klemtoon op natuurwetenschappen. Je krijgt er een stevig pakket wiskunde bovenop.

Je krijgt dubbel zoveel lessen met verdiepte leerstof natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) in vergelijking met de andere richtingen. In het project WS worden de verschillende natuurwetenschappen geïntegreerd aangeboden en verder geconcretiseerd.

Je krijgt een lesuur meer Engels en Frans dan in de richtingen LA en GLA, maar je ziet wel dezelfde leerstof als in deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

 

 

Profiel van de leerling

Je bent erg geïnteresseerd in natuurwetenschappen. Je wetenschappelijke geest wordt in heel wat lesuren uitgedaagd. Je bent dan ook gebeten door wetenschappen, en bent bereid hier veel energie in te steken.

Je legt hiervoor een stevige basis in de lessen wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, LA en EW. Je schrikt er niet voor terug om te goochelen met abstracte begrippen en wiskundige concepten.

 

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad

2e graad 

3e graad 

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeingebonden)

Natuurwetenschappen

Logische vervolgrichtingen: 

Moderne talen-Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Logische vervolgrichtingen:(niet op SJB)

Biotechnologische en chemische wetenschappen (STEM)

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...