Cognitief Begaafden Werking

 

Context van de CB-werking

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een jezuïetencollege in hartje Brussel. Vanuit ons ignatiaans pedagogisch project willen we elk van onze leerlingen uitdagen tot meer: dit betekent dat leerlingen hun sterktes en valkuilen ontdekken om zo meer te kunnen betekenen voor de mensen rondom hen. Door de hele mens te vormen en daarbij persoonlijke aandacht te hebben voor elk van onze leerlingen willen we hen leren individuele verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van zichzelf en de anderen. 

In het bekwamen van leerlingen focussen we op vaardigheden, gebaseerd op diepgaande kennisoverdracht. We verwachten hierbij van hen een groeiende mate aan zelfstandige en verantwoordelijke studie- en leefhouding. Veel leerlingen worden naar boven toe uitgedaagd door de specifieke invulling van de studierichtingen (met klemtoon op klassieke talen, wiskunde en wetenschappen). Daarom vinden in het bijzonder onze cognitief begaafde leerlingen hun gading in dit rijke studieaanbod. Ook de Brusselse meertalige context leidt, zeker in de talenpolen, tot heel wat mogelijkheden tot differentiatie naar boven toe. 

Bewustzijn en bewogenheid groeien bij leerlingen onder andere wanneer ze deelnemen aan de organisatie van het schoolleven in de leerlingenraad, of wanneer ze hun kritische geest niet alleen tijdens de lessen, maar ook in woord en beeld uitdrukken in het leerlingentijdschrift Pandora. De ervaring van het schone raakt vele snaren, en dat gebeurt wanneer leerlingen zich van hun meest muzikale kant laten zien in het koor of ensembles. Maar bovenal zetten leerlingen een stap in de wereld via ons sociaal project: doorheen de vrijwillige, buitenschoolse inzet voor de andere willen we dat ze leren van die andere, dienstbaar zijn en reflecteren over wat dit bij hen teweeg brengt. 

Met dit volledige aanbod willen we deugdzame jongvolwassenen begeleiden in hun groei, in de volle overtuiging dat de kennis van ‘het ware, het schone en het goede’ hen zal leiden naar een leven waarin ze waardevolle keuzes maken. We stellen met blijdschap vast dat ons pedagogisch project en de concrete invulling ervan alvast veel ouders en leerlingen enthousiasmeren.

 

Concreet: de CB-werking

Vanuit de gehele mensvorming en de aandacht voor elke persoon krijgt de werking cognitieve begaafdheid zijn vorm. Deze werking wordt ondersteund door drie pijlers, namelijk leerlingen, ouders en leerkrachten.

 

  • De leerlingen worden individueel begeleid op het vlak van hun persoonlijke ontwikkeling en leertraject. Samen bekijken we hoe het gaat met de leerlingen, of er noden of vragen zijn. In samenspraak met de leerkrachten wordt een trapsgewijs differentiatietraject uitgewerkt (binnenles, binnenklas of buitenklas). Die differentiatie kan heel divers zijn: compacten en verrijken, voorbereiding op wedstrijden, deelname aan internationale taalexamens, onderzoeksprojecten,... Leerlingen die het moeilijk hebben krijgen naast de regelmatige gesprekken ook een vertrouwensleerkracht en/of worden intensief begeleid door het zorgteam. 

    Wekelijks komen cognitief begaafde leerlingen van de lagere cyclus samen in het CB-atelier, waar gezamenlijk wordt gewerkt rond projecten buiten het curriculum (vb. coderen) en waar we samen nadenken over het concept begaafdheid, het leerproces en dergelijke meer.

  • De ouders worden nauw betrokken bij de begeleiding en de differentiatie. Daarnaast is er ook een levendige ouderwerking met 3 tot 5 bijeenkomsten per jaar. De ouders krijgen er informatie (mindset, leerkuil, onderpresteren, …) en denken mee na over de aanpak van cognitief begaafde leerlingen op school.

  • De leerkrachten worden theoretisch en praktisch ondersteund in het begeleiden van en lesgeven aan cognitieve begaafdheid, en heel wat leerkrachten zijn actief betrokken in een aantal projecten van de werking cognitieve begaafdheid.

 
 
Voor meer info kan u contact opnemen met
- de directeur, mevr. De Decker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- de verantwoordelijke CB-werking, dhr. Kennes via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.