Wie is wie?

 

 
 
 

Schoolbestuur

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de Raad van Bestuur:

 •          vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Paul Yperman en Peter Knapen
 •          Joris Tiebout, voorzitter
 •          Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder
 •          Frank Robben
 •          Goedele Wynants
 •          Josse De Baerdemaeker
 •          Sabien Lemiegre
 •          Katrien Leveugle
 •          Anne Deman-Baert

 

 

Campusraad

De Raad van Bestuur behartigt strategische thema's en laat operationele thema's zoals schoolorganisatie, personeelsbeleid, financieel beleid voorbereidend bespreken in de Campusraden. De Raad van Bestuur bekrachtigt hierna nog hun beslissingen. 

In deze Campusraad zetelen de directeurs van de secundaire scholen van de vzw Ignatius Scholen in Beweging (Jan-van-Ruusbroeckollege en Sint-Jan Berchmanscollege), de afgevaardigd bestuurder van de Raad van Bestuur, alsook een aantal externen. 

Leden van de Campusraad

 • Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)
 • Dieter Vanderhaeghe
 • Ann Callens
 • Katleen Van Waeyenberge
 • Tom Kirsch
 • Philip Cobbaert (directeur JvR)
 • Anne-Sophie De Decker (directeur SJB)

 

Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

 

 

Onderwijzend personeel, ondersteunend personeel

 

Agreda de Ro Sergio

Leerkracht muziek en muzikale opvoeding in 1ste, 2e en 4de jaar; begeleider koor

Antoine Raphaël

Leerkracht esthetica in 5de en 6de jaar

Arandia Y Menendez Anaïs

Secretariaatsmedewerker / opvoeder

Banen Mark

Leerkracht geschiedenis in 3de jaar

Beernaert Inge

Leerkracht chemie, fysica, STEM en biologie in 2de en 3de jaar + aanvangsbegeleider nieuwe leerkrachten

Bockstael Hans

Leerkracht Grieks en Latijn in 3de, 4de en 6de jaar ; aanvangsbegeleider; stage-coördinator

Borms Dirk

Leerkracht L.O. in 1ste, 2de en 3de jaar + opvoeder

Borras Nuria

Opvoeder

Bral Ann

Leerkracht wiskunde in 4de jaar

Bruggeman Kevin

Leerkracht wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Castel Quentin

ICT-coördinator; smartschoolbeheerder

Catry Tijs

Leerkracht wiskunde en fysica in 2de en 3de jaar

Cobbaut Dorien

preventieadviseur

Colaes Thijs

Leerkracht Nederlands, geschiedenis en Woord- en Taal in 1ste en 3de jaar; coördinator huiswerkklas

Coppens Geert

Leerkracht Nederlands en geschiedenis in 2de en 4de jaar; begeleider huiswerkklas

Courtmans Kimberly

Leerkracht L.O. en natuurwetenschappen in 1ste en 2de jaar

Danau Elke

Leerkracht techniek, wetenschappen en STEM in 1ste en 2de jaar

De Beck Peter

Secretariaatsmedewerker / opvoeder

De Ceukelaire Karen

Leerkracht wiskunde in 1ste, 2de en 3de jaar; leerlingenbegeleidster

De Cremer An

Leerkracht economie in 4de, 5de en 6de jaar

De Foer Marie

Leerkracht Nederlands in 3de jaar

De Meyer Mona

Leerkracht Latijn in 1ste, 4de en 5de jaar; begeleiding koor

De Ridder Annelien

Leerkracht Nederlands en geschiedenis in 3de en 4de jaar

De Schepper Kirsten

Leerkracht godsdienst in 4de en 5de jaar; coördinator sociaal project

De Smedt Kim


Opvoeder

De Vusser Stijn

Leerkracht wiskunde en seminarie in 5de en 6de jaar

De Wolf Sofie

Leerkracht natuurwetenschappen, biologie en aardrijkskunde in 2de, 3de en 4de jaar

Deforche Els

Leerkracht wiskunde in 6de jaar

Delcroix Kris

Leerkracht Grieks en Latijn in 1ste, 4de en 5de jaar; lid van het zorgteam

Delmarcelle Aurore

Leerkracht Frans in 4de, 5de en 6de jaar

Deriemaecker Arne

Leerkracht biologie en fysica in 3de en 4de jaar

Desmedt Sarah

Leerkracht Grieks en Latijn in 1ste, 2de, 3de en 4de jaar + studiebegeleider 2de graad

D’hooghe Jone

Leerkracht Engels en Nederlands in 2de en 3de jaar

Doudelet Erik

Leerkracht L.O. in 3de en 4de jaar

Eliat Astrid

Leerkracht wiskunde in 3de, 4de en 5de jaar

François Marleen

Opvoeder

Geeroms Tom

Leerkracht Nederlands en Engels in 5de en 6de jaar

Gemoets Wim

Leerkracht Duits en Engels in 3de, 5de en 6de jaar

Genbrugge Mathias

Leerkracht chemie, natuurwetenschappen en wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Groeninckx An

Leerkracht L.O. en economie in 1ste en 3de jaar; leerlingenbegeleidster; aanvangsbegeleidster

Hering Marine

Leerkracht Frans en godsdienst in 2de en 3de jaar

Huibers Annelies

Leerkracht Techniek en WeTi in 1ste en 2de jaar

Jacquemin Djordi

Leerkracht biologie, aardrijkskunde en natuurwetenschappen in 5de en 6de jaar; studiebegeleider 3de graad

Janssens Wouter

Verantwoordelijke infrastructuur

Kennes Kobe

Leerkracht Grieks en Latijn in 2de, 5de en 6de jaar; begeleider leerlingenraad; coördinator cognitieve begaafdenwerking

Keppens Anneleen

Leerkracht Latijn in 1ste, 2de, 3de en 4de jaar

Kestemont Britta

Leerkracht Nederlands in 5de en 6de jaar; zorgcoördinator

Maisin Amandine

Leerkracht Frans in 1ste en 2de jaar; begeleider huiswerkklas;

Mensch Sandra

Leerkracht chemie in 5de en 6de jaar

Meulemans Maarten

Leerkracht Frans in 4de, 5de en 6de jaar

Moscoso Perez Melissa

Leerkracht Frans in 3de en 4de jaar

Nackaerts Veerle

Verantwoordelijke personeelsadministratie

Pauwels Jeroen

Leerkracht wiskunde in 4de, 5de en 6de jaar

Pelkmans Glen

Leerkracht wiskunde en fysica in 1ste, 2de en 3de jaar

Plessers Esther

Leerkracht Frans en Engels in 3de en 4de jaar

Sebrechts Heidi

Leerkracht godsdienst in 2de en 3de jaar; coördinator GOK-beleid

Simons Lien

Leerkracht Nederlands, Engels en geschiedenis in 1ste en 3de jaar

Stroobants Liesbet

Leerkracht Nederlands en geschiedenis in 1ste en 2de jaar

Swinkels Jan

Leerkracht geschiedenis in 5de en 6de jaar

Tack Robby

Leerkracht beeld en plastische opvoeding in 1ste en 3de jaar

Thirry Sabrina

Leerkracht L.O. in 5de en 6de jaar

Timmerman Hans

Leerkracht Duits in 3de, 4de en 5de jaar; begeleider koor; pedagogisch begeleider Duits

Tuerlinckx Tim

Leerkracht godsdienst in 4de, 5de en 6de jaar

Uyttersprot Marnix

Leerkracht wiskunde in 2de en 3de jaar

Van Bemst Wim

Leerkracht fysica in 5de en 6de jaar

Van Camp Heidi

Leerkracht wiskunde in 1ste en 2de jaar

Van De Voorde Laurens

Leerkracht Nederlands en Engels in 4de, 5de en 6de jaar

Van Der Poten Xandrine

Leerkracht Nederlands, Engels en project Woord en Taal in 1ste en 2de jaar

Van Impe Sofie

Verantwoordelijke boekhouding en leerlingadministratie

Van Laethem Yannick

Leerkracht Frans en geschiedenis in 1ste en 2de jaar

Van Moll Guido

Leerkracht chemie, biologie en aardrijkskunde in 3de, 5de en 6de jaar

Van Roost Simon

Leerkracht Latijn en filosofie in 1ste, 2de en 3de jaar; regie schooltoneel

Van Roy Raf

Leerkracht Nederlands en aardrijkskunde in 1ste en 2de jaar

van Sprolant Laurent

Leerkracht Frans in 4de, 5de en 6de jaar

Van Stichel Louise

Leerkracht Nederlands en Engels in 3de, 4de en 5de jaar; regie schooltoneel

Van Utterbeeck

Leerkracht informatica en mens en samenleving in 1ste, 3de en 4de jaar

Vanautgaerden Maarten

Leerkracht wiskunde en fysica in 4de, 5de en 6de jaar

Vandeweerdt Rutger

Leerkracht Nederlands en Engels in 4de, 5de en 6de jaar; taalbeleidscoördinator

Vanhoucke Yngwie

Leerkracht aardrijkskunde, techniek en economie in 1ste en 2de jaar

Van Lindt Jente

Leerkracht Latijn en geschiedenis in 1ste, 2de en 3de jaar

Van Zeebroek Gaël

Leerkracht Nederlands in 4de, 5de en 6de jaar

Verwichte Katrien

Leerkracht godsdienst in 1ste en 2de jaar

Vita Julia

Leerkracht Frans en Engels in 1ste en 2de jaar

Wouters Frone

Leerkracht geschiedenis en godsdienst in 3de, 4de en 5de jaar; coördinator sociaal project

 

Beroepscommissie

 

Bij de voorzitter van het schoolbestuur kunnen de ouders, binnen de voorziene termijn, beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon of dochter uit de school en als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klasseraad op het einde van het schooljaar. De voorzitter zal dan een beroepscommissie samenroepen. Deze beroepscommissie bestaat uit zowel interne als externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie is niet intern verbonden aan de school.

Voorzitter schoolbestuur: Dhr. Joris Tiebout

vzw Ignatius Scholen in Beweging, Sint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4, 1000   Brussel

Meer info hierover in het schoolreglement.

 

 

 

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de werking van de school, met bijzondere aandacht voor de verstandhouding tussen ouders, leraars en directie, en de praktische uitvoering van de schoolvisie. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele en collectieve ouder-contacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op de school. 

 • Dhr. Alexis Meeus, voorzitter
 • Mevr. Jansen Lieve, ondervoorzitter
 • Dhr. Ward Möhlmann, penningmeester
 • Dhr. Ivan Peeters, secretaris
 • Mevr. Anne-Sophie De Decker, directeur
 • Dhr. Neal Harding, adjunct-directeur
 • Mevr. Françoise Peynsaert
 • Dhr. Tanguy Flamant
 • Dhr. Dominique Maes
 • Dhr. Stephane van Rooijen
 • Mevr. Isabelle de la Motte
 • Dhr. Marc Verlinden
 • Mevr. Eefje Vanwalleghem
 • Mevr. Mieke Marx
 • Mevr. Caroline Bevernage
 • Dhr. Yves Malysse
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Vincent Vandekerckhove
 • Mevr. Tina Nicolaes
 • Dhr. Daniel Missorten
 • Mevr. Benedicte De Bruycker

 

 

 

Schoolraad

Het decreet over de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs schept een wettelijk kader voor inspraak van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze inspraak wordt uitgeoefend door de Schoolraad. Deze is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers (3) van de ouders ‑ het personeel ‑ de leerlingen en de lokale gemeenschap.

 Leerlingen:

 • nog te bepalen
 • Emmanuelle Weerts
 • nog te bepalen                                    

 Personeel:

 • Mevr. Marine Hering                      
 • Dhr. Tom Geeroms (voorzitter)
 • Dhr. Hans Timmerman                    

 Ouders:

 • Dhr. Alexis Meeùs       
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Daniel Missorten

Lokale gemeenschap:

 • Dhr. Tony Polspoel                         
 • Dhr. Bart Janssen                             
 • Mevr. Katharine Herinckx

 

 

 

CLB

 • Jorien Huysentruyt, psychopedagogisch consulent 02/512 30 05
 • Nele Tronckoe, maatschappelijk werk      02/512 30 05
 • Marleen Huybrechts, schoolarts                02/512 30 05
 • Elke Armborst, paramedisch werker          02/512 30 05

 

 

 

Zorgteam

De coördinatie en de communicatie van het zorgbeleid op de school is in handen van het zorgteam. Aanspreekpunten zijn: Britta Kestemont en Kris Delcroix.

Zij zijn het aanspreekpunt voor specifieke zorgvragen van ouders en leerlingen, en coördineren de ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten, na overleg met ouders, leerlingen, CLB en / of het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel.

Het zorgteam is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertrouwensleerkrachten

In het kader van de huidige maatschappelijke context vinden wij het aangewezen een discrete maar pedagogisch verantwoorde actie te ondernemen inzake jongerenproblematiek, inclusief drugspreventie en eventueel begeleiding. Daarom werden enkele leraars aangeduid die als een soort ombudsfiguren kunnen optreden zowel tegenover de ouders als de leerlingen.

 • Mevr. Sabrina Thirry              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kobe Kennes                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kris Delcroix                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (2e en 3e gr)                          
 • Mevr. Mona De Meyer           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       (1e en 2e gr)                          
 • Mevr. Karen de Ceukelaire    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (1e en 2e gr)
 • Dhr. Yannick Van Laethem    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (1e graad)

 

 

 

 

Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Ons college kiest ervoor om de organisatienota in de voorstelling van de school (“Wie is Wie”) op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

 

Organisatie

De vzw Ignatius Scholen in Beweging, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel

Maatschappelijk doel: verstrekken onderwijs

Verzekeringen

Verplichte verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten ter dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.

 

 

 

 

Wat bieden wij aan ?

1e jaar

Algemene vorming en keuze uit 3 keuzepakketten:

 • KP 1: Latijn + Leren&Leven
 • KP 2: Wiskunde, WeTi, ICT, Nederlands + Leren&Leven
 • KP 3: Project Woord&Taal, ICT, Nederlands + Leren&Leven

2e jaar

 • basisoptie Klassieke Talen: Grieks‑Latijn
 • basisoptie Klassieke Talen: Latijn
 • basisoptie: Moderne Talen-Wetenschappen
 • basisoptie: STEM-Wetenschappen

3e, 4e jaar

 • optie Grieks-Latijn
 • optie Grieks
 • optie Latijn
 •  optie Economie
 •  optie Wetenschappen

5e, 6e jaar

 • optie Grieks-Latijn       
 • optie Grieks‑wiskunde
 • optie Latijn‑wiskunde
 • optie Latijn‑moderne talen
 • optie Latijn-wetenschappen
 • optie Economie‑moderne talen
 • optie Economie‑wiskunde
 • optie Moderne talen‑wiskunde
 • optie Wetenschappen‑wiskunde

Nieuw

Thumbnail Er zijn op dit moment geen vacatures op Sint-Jan...
Thumbnail Algemeen Gedeelte Latijn Grieks-Latijn...
Thumbnail Informatie over de inschrijvingen voor het...
Thumbnail De feestdag van Sint-Jan Berchmans, jezuïet en...