Lessentabel 2e jaar - eerste graad
×

Bericht

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Algemeen Gedeelte

Latijn

Grieks-Latijn

STEM-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

Wiskunde

4

Muziek

1

Techniek

2

Natuurwetenschappen

1

Aardrijkskunde

1

 

25

  

Basisoptie

Latijn

Grieks-Latijn

STEM-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

Latijn

5

4

   

Grieks

 

3

   

Wetenschappen

     

2

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

   

5

 

Engels/Frans/Nederlands

     

3

 

5

5+2

5

5

Keuzepakket (Leerlingen kiezen A, B, C of D)

Latijn

Grieks-Latijn

Stem-wetenschappen

Moderne talen-wetenschappen

A

Frans (diff.)

Wiskunde (diff.)

 

Frans (diff.)

Wiskunde (diff.)

 

B

Economie

STEM initiatie

 

Economie

Economie

STEM initiatie

C

Filosoferen kun je leren

ICT

 

Filosoferen kun je leren

Wiskunde (diff.)

Filosoferen kun je leren

Wiskunde (diff.)

D

Nederlands (diff.)

Wiskunde (diff.)

 

Nederlands (diff.)

Wiskunde (diff.)

 

 

2

 

2

2

Ook in het tweede leerjaar van de eerste graad maken leerlingen nog geen definitieve keuze. De hele eerste graad is immers bedoeld om je interesses te leren kennen, om te proeven van een aantal verschillende richtingen.

De 25u algemene vorming is voor alle basisopties gelijk. De overige 7u van het pakket kunnen leerlingen zelf invullen. Hiervoor kiezen ze eerst een basisoptie (Latijn, Grieks-Latijn, STEM-Wetenschappen of Moderne Talen-Wetenschappen). Hierna kiezen ze, in functie van de basisoptie, ook een keuzepakket van 2 lesuren (A,B,C,D).

 

Basisoptie 1 – Klassieke Talen: Latijn / Klassieke talen: Grieks-Latijn (5u of 7u)

Deze basisopties brengen leerlingen in contact met de taal, letterkunde en cultuur van de Romeinse en Griekse beschaving. Via de kennismaking met deze oude talen, literatuur en cultuur krijgen leerlingen beter inzicht in de waarden, geschiedenis en maatschappij van Grieken en Romeinen. De vergelijking met de hedendaagse samenlevingen verrijkt deze lessen. Leerlingen leren ook analytisch denken en regelmatig studeren.

Grieks leren bovenop Latijn, vormt voor een aantal leerlingen een interessante uitdaging. Het andere woordbeeld en heel eigen taalelementen prikkelen diverse domeinen in ons creatief brein. Net zoals tijdens de lessen Latijn maken leerlingen kennis met de rijke verhalenschat (Griekse mythologie) en het typische gedachtegoed van de oude Grieken.

 

Basisoptie 2 – STEM-Wetenschappen (5u)

Leerlingen onderzoeken technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in een prototype. STEM heeft alles te maken met natuurwetenschappen, wiskunde, techniek en programmeren.

Leerlingen worden geprikkeld om conceptueel na te denken door een wetenschappelijke vraag stap voor stap te beantwoorden. Hierbij worden verschillende wetenschappelijke interessegebieden steeds kwantitatief benaderd.

De leerlingen die deze basisoptie volgen, hebben regelmatig les in het FabLab vlakbij onze school.

(STEM = Science; Technology, Engineering & Mathematics)

 

Basisoptie 3 – Moderne Talen-Wetenschappen (3u Mod.T. + 2u Wet.)

In deze basisoptie krijgen leerlingen 3 lesuren Moderne Talen en 2 lesuren Wetenschappen per week.

Leerlingen onderzoeken hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep, (sub)cultuur behoren. Ze oefenen voortdurend hun communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Toch is talenonderwijs nog veel meer. Leerlingen worden aangezet om de rijkdom van talen te ontdekken via cultuur, luisteren, lezen, schrijven en spreken. Ze worden uitgedaagd om creatief aan de slag te gaan met taal en verbanden tussen verschillende talen te ontdekken.

Daarnaast onderzoeken leerlingen ook natuur- en technisch-wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. Ze ontdekken op deze manier contexten waarin natuurwetenschappen en techniek een belangrijke rol spelen. In het vak Wetenschappen ligt de klemtoon op het verzamelen van feitenmateriaal (in het labo, in naslagwerken, door veldwerk, met audiovisueel materiaal) en de verwerking ervan.

_____

Keuzepakketten

In de tabel vindt u een overzicht van de keuzepakketten (telkens 2u) die met een basisoptie kunnen gecombineerd worden.

Voor de keuzepakketten A en D kiest het college om een uur differentiatie wiskunde in combinatie met differentiatie voor talen (Nederlands of Frans) aan te bieden.

Bij Frans, Nederlands en wiskunde worden sterke leerlingen in dit differentiatie-uur uitgedaagd: er wordt dieper ingegaan op de leerstof, of de leerstof wordt net verbreed op basis van de interesses van de leerlingen (verdieping, verbreding). Tevens kan het zijn dat leerlingen met moeilijkheden extra uitleg krijgen (remediëring).

 

Binnen het vak ICT gaan leerlingen verder dan tekstverwerking en basisvaardigheden. Ze leren digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en zetten hun eerste stappen in het programmeren (i.s.m. het FabLab).

 

Met het keuzepakket Filosoferen kan je leren willen we leerlingen reeds op jonge leeftijd leren met elkaar in gesprek te gaan over filosofische vragen zoals ‘Kan je denken zonder taal? - Wanneer is iets bewezen? - Wanneer is vooruitgang verbetering? - Is er meer toekomst dan verleden? - Wanneer is iets niet duurzaam? - Zijn we meer lichaam dan geest?’. De thema’s die worden besproken en de vragen die worden gesteld sluiten aan bij andere vakken die leerlingen volgen: talen, sport, geschiedenis, humane en exacte wetenschappen. Bij het filosoferen leren leerlingen denken, argumenteren, twijfelen, zich verwonderen, formuleren en onderzoeken van hypotheses. Ze leren kritische onderzoeks- en andere vragen te stellen bij zaken die soms als vanzelfsprekend worden beschouwd.

 

Bij het keuzepakket STEM initiatie gaan wetenschappen, techniek, ICT en wiskunde hand in hand. Op een projectmatige manier onderzoeken, ontwerpen en realiseren leerlingen samen wetenschappelijke en technologische zaken die aansluiten bij het dagelijkse leven en de actualiteit.

 

Met het studiepakket Economie krijgen leerlingen meer zicht op de economische en sociale aspecten van onze samenleving. Leerlingen krijgen een initiatie over de economische en financiële wereld. Consumenten, ondernemingen, de overheid, ondernemingszin, ondernemerschap, ecologie en duurzaamheid voor leerlingen die voor dit studiepakket kiezen. Ook maatschappelijke thema’s komen aan bod. Leerlingen leren hier vanuit verschillende standpunten op een kritische manier naar kijken.