Jaarthema

Een foto vanuit kikkerperspectief geeft vaak een grappig resultaat. Het getrokken voorwerp lijkt groter te zijn. Als je daarentegen gaat rechtstaan en op het voorwerp neerkijkt, dan lijkt het juist heel nietig. Pas op ooghoogte krijgt het voorwerp zijn juiste afmetingen. Het is een gekend trucje van menig fotograaf. Door het subtiel veranderde perspectief verander je de blik van de kijker op de werkelijkheid. Als fotograaf geef je zo mee vorm aan de werkelijkheid van de kijker.

jaarthema2017 2018 1 jaarthema2017 2018 2

Het openen van perspectieven is waar we dit schooljaar willen op inzetten, met ons jaarthema ‘Blikopener’.

jaarthema2017 2018 3

Verschillende perspectieven om naar elkaar en naar de te verwerken leerstof te kijken en om zo hun blik te verruimen, dat willen we hen leren. Leerlingen die zo bereid zijn om nieuwe horizonten op te zoeken, worden geraakt door verwondering en aangezet tot reflectie.

Als leerkrachtenteam willen we onze leerlingen niet alleen raken met onze leerstof, we willen hen ook als mens raken. Waar hun blik zich vernauwt, willen we hun zicht op de zaak opentrekken. Waar hun blik te ruim en te vaag is, willen we hen leren inzoomen. Dit verwacht van de leerkrachten vakkennis en betrokkenheid, en van de leerling openheid en nieuwsgierigheid.

Via de ontdekking van nieuwe kennis, nieuwe redeneringen, nieuwe emoties leren de leerlingen zo ook zichzelf kennen. Samen willen we zoeken naar wat hen sterk én wat hen zwak maakt. Enkel met een stevige portie zelfkennis kunnen ze immers, om het met de woorden van de voormalige Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus te stellen, ‘agents of change’ worden, oftewel ‘mensen voor andere mensen’.  

Een open blik behouden is tegelijkertijd ook heel erg belangrijk voor wie moeten samenleven en samenwerken in een (klas)groep. Met een open geest kijken naar iets of iemand die je niet goed kent, is uiterst verrijkend. Je ontdekt al gauw iets nieuws in die persoon en of dat nu goed of slecht uitdraait, het helpt je als persoon in elk geval vooruit. Op kleine schaal, in de microkosmos van de school, proberen we zo de leerlingen te leren openstaan voor het onbekende. Op die manier is in de klas zitten dus een blikopener naar de wereld buiten de school.

We zijn ervan overtuigd dat deze open blik een positieve dynamiek geeft en dat zowel leerlingen als leerkrachten op die manier het Goede zullen ervaren. Zorgt zo’n open blik er niet voor dat leerlingen én leerkrachten ook voor het onzichtbare gevoelig worden? Openstaan voor dat onzichtbare, hoort onvermijdelijk bij de ignatiaans gekleurde opvoeding van de leerlingen.

We hopen vele blikopeners te kunnen aanreiken aan onze leerlingen en aan elkaar als collega’s. We hopen dat er ook regelmatig oogkleppen vallen. We zullen eraan werken om steeds perspectieven te openen en op zoek te gaan naar het Goede in elkeen, om met andere woorden God te vinden in alles. 

Nieuw

Thumbnail Tijdens het Hemelvaartweekend trokken 80...
Op vrijdag 1 juni werd in aanwezigheid van...
Thumbnail Gespreksavond , dinsdag 8 mei om 20u
Thumbnail Het leek wel een moeilijke bevalling, net zoals...
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.