Jaarthema

Jaarthema 2020-2021 Zorgen voor elkaar en de wereldJaarthema: zorgen voor elkaar en de wereld 

Opgefrist en uitgerust komen we terug uit de vakantie, blij eenieder terug te zien en te kunnen starten aan een nieuw schooljaar. Een ‘gewoon’ schooljaar, hopen we, zonder al te veel corona-perikelen. Voor vele leerlingen was het schooljaar 2019-2020 een schooljaar waarin grenzen werden verlegd en overstegen. Corona daagde ons allen uit, en het vroeg verantwoordelijkheid om op de uitdagingen in te gaan. Dat deed soms pijn, maar meestal groeiden we erdoor. 

Een aantal van ons zagen een dierbare afzien en heengaan door het covid-19 virus. Door elkaar echt terug te zien bij het begin van dit schooljaar kunnen we makkelijker een stukje van hun verdriet mee dragen. 

Gaandeweg, van 12 tot 18 jaar, leren leerlingen meer en meer naar buitenaf te kijken. Wat hen vanuit de media bereikt, is niet mals. Hevige beelden blijven branden op ons netvlies: vluchtelingen, geweld, milieurampen, klimaatverandering… Het kleeft aan ons en we weten met deze grote wereldproblemen niet meteen raad. We voelen ons als het ware overspoeld door al deze woeste stormen en hebben soms het gevoel het noorden kwijt te raken.

Net dan is het belangrijk om even afstand te nemen en vanuit een ander perspectief naar onze maatschappij en wereld te kijken. We willen onze leerlingen leren om met een kritische geest, en een open en opbouwende blik de wereld te aanschouwen. We blijven er daarom naar streven om te werken aan de hele mensvorming van onze leerlingen. Ook dit jaar willen we hen bekwamen door hen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden, door hen basisinzichten bij te brengen en analytisch te leren denken. Maar evenzo willen we een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel aanwakkeren, dat hen later zal toelaten met inzicht en veel engagement het verschil te maken. Ja, door voor hen te zorgen, hopen we dat ze ook zorg zullen dragen voor elkaar en voor de wereld. Op die manier werken we aan een droom, waarin onze leerlingen de wereld écht menselijker zullen maken. 

Dit jaar willen we met het jaarthema ‘zorg dragen voor elkaar en voor de wereld’ ons steentje daartoe bijdragen vanuit de werkgroep Zin in Meer. 

Onze zorg voor de wereld krijgt onder andere vorm in MOS: ‘milieu op school’. Dit is een werkgroep rond ecologie, met bijvoorbeeld deelname aan het ‘Air’bezen project dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen meet, of waar een voorstel wordt uitgewerkt rond afval op school. Onze vijfdejaars sturen we uit op sociale stage waarbij elkeen wordt opgeroepen om doorheen het jaar sociaal vrijwilligerswerk te doen. Doorheen vele lesonderwerpen komt bovendien het thema rechtvaardigheid aan bod, onder andere in het kritisch en genuanceerd bestuderen van de koloniale periode van België. 

Onze zorg voor elkaar laat zich proeven wanneer leerlingen en leerkrachten bewust en met vreugde voor elkaar zorgen. Dit alles draagt bij tot een geborgen en veilige omgeving. 

Zorg dragen voor elkaar en voor de wereld vraagt ook om zorg voor jezelf. Daarom zullen we ook dit schooljaar momenten van reflectie en bezinning inbouwen. We willen onze leerlingen leren reflecteren en hen vooral leren bij zichzelf en God thuis te komen. 

We hopen dat dit alles aanstekelijk werkt en dat zij deze zorg ook opnemen en doortrekken naar een engagement buiten de school. Dat dit een basis legt voor sociale gedrevenheid en dienstbaarheid voor de wereld, ieder vanuit zijn talenten. 

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...