Vastenprojecten

De vastenacties op onze school zijn gegroeid vanuit de idee dat we onze leerlingen zo breed mogelijk willen confronteren met de problemen van armoede en de nefaste gevolgen ervan op onderwijs en vorming.

Ook voor armoede in ons eigen land willen we niet blind zijn. Misschien groeit zo het besef dat hun engagement heel hard nodig is… ook nadat de leerlingen onze school hebben verlaten. Daarom hebben we reeds lang geleden gekozen voor projecten in derdewereldlanden voor onze eerste-, tweede- en derdejaars. In het vierde en het vijfde jaar werken we rond projecten in Brussel, het vastenproject van de zesdejaars kadert in een uitwisselingsproject van onze laatstejaars met hun leeftijdsgenoten in Brazilië.

 

Eerste jaar :

Inti Sisais een project in de Andes in Ecuador.  Het is een klein vormingscentrum in de bergen voor alle bevolkingsgroepen van de streek, vooral voor de Indigenas, (de oorspronkelijke bevolking) en de mestiezen. De naam ‘Inti Sisa’ is een Quechua-woord en betekent ‘zonnebloem’.

Tijdens heel wat workshops (computeratelier, naaiatelier,kinderopvang, huiswerkbegeleiding, Engels, autochtone muziek, vorming leerkrachten, vakantie-activiteiten,...) in het centrum zelf en in de verschillende gemeenschappen willen de organisatoren vormingskansen creëren voor de plaatselijke bevolking. Er is een kwalitatief vormingsaanbod aan een lage prijs. Om dit alles te financieren, doen zij een beroep op onze bijdrage maar kunnen zij ook rekenen op de inkomsten van een zelf opgericht hotelletje naast het centrum. Op deze manier neemt de plaatselijke bevolking deel aan het voortbestaan van dit project dat veel jaren geleden door Zuster Greta Coninckx, van de Belgische vzw Vrienden van Shalom,werd opgericht.

 

Tweede jaar:

Via een van onze collega’s kwamen we in contact met projecten in El Carmen. Dat is een grote woestijngemeente nabij Chincha, in de kuststreek van Peru. De eerste dringende hulpmiddelen voor deze Afro-Peruviaanse gemeenschap werden jaren geleden al naar ginder gestuurd. Nu richt de hulpverlening zich eerder op het verstrekken van structurele hulpmiddelen, degelijke leerkrachtenondersteuning, computerlessen, e.d. Samen met de mensen van het Centro Cultural Afroperuano wordt een bibliotheekwerking en een muziekschool uitgebouwd. Ook individuele leerlingen krijgen de kans om dank zij een studiebeurs via AMIE vzw hoger onderwijs te volgen. Wij steunen dit project met onze leerlingen van het tweede jaar.

 

Derde jaar:

Het project Caprioolkinderen in Ethiopië, is een project dat zich vooral het lot aantrekt van de rioolkinderen in de hoofdstad Addis Abeba. Sinds 2002 volgden ongeveer 350 kinderen opleidingen hout- en metaalbewerking, haarkapper en informatica. Meer dan 260 jongeren hebben sindsdien een volwaardige job gevonden in de bouwsector, zijn uitbater van een boekenwinkel, werken als meubelmaker of hebben nu een job als politieagent, enz. Onze derdejaars krijgen heel wat info over dit project en krijgen zo een betere kijk op de derdewereldproblematiek.

 

Vierde jaar:

Het Huizeke. Een vereniging in Brussel waar armen het woord nemen. Mensen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen er voor verschillende vormen van hulpverlening terecht. Een kopje koffie drinken, vorming volgen, participeren aan de activiteiten die er gepland zijn,…. Armoede is immers zoveel meer dan financiën alleen. Daarom is investeren in het sociale aspect minstens even belangrijk. Om deze mensen te ondersteunen zamelen wij ieder jaar met de leerlingen van het vierde pakketten in die voedsel en gebruiksvoorwerpen bevatten. Op die manier zorgen wij ervoor dat deze mensen een pakket krijgen met basisproducten.

 

Vijfde jaar:

Atelier Groot Eiland. Een aantal leerlingen kan meewerken bij deze sociale tewerkstellingsdienst. Wie moeilijk werk kan vinden omwille van een gebrekkige opleiding,problemen met structuur, handicap,... krijgt hier een opleiding om later opnieuw in het gewone arbeidscircuit terecht te kunnen. Tegelijk probeert men ook het sociale bindweefsel en de eigenwaarde te versterken. De leerlingen laten zich sponsoren (vastenvoettocht).

 

Zesde jaar:

Nova Conquista. De leerlingen die deelnamen aan de uitwisseling met Brazilië kozen een project dat onderwijskansen wil bieden aan kinderen uit de sloppenwijken. Met hun eigen ogen konden ze zien welke meerwaarde dit kan betekenen voor de plaatselijke gemeenschap. Er is echter dringend nood aan nieuwe lokalen, dus daarom zamelen de zesdejaars geld in.

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...