lessentabel eerste jaar schooljaar 2019-2020

Algemene vorming

Eerste jaar 1A

 

Wiskunde

4

Nederlands

4

Frans

4

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Mens en Samenleving

1

Muziek

1

Beeld

2

Techniek

2

Natuurwetenschappen

2

Aardrijkskunde

2

Aantal lesuren AV 1e jaar

27


Lessentabellen keuzegedeelte 1e jaar (1 pakket naar keuze)

 

Keuzepakket 1

5u

Keuzepakket 2

5u

Keuzepakket 3

5u

Leren & Leven (*)

Latijn

 

1u

4u

Leren & Leven (*)

Nederlands (**)

ICT  (***)

Wiskunde (**)

WeTi (*****)

1

1

1

1

1

Leren & Leven (*)

Nederlands (**)

ICT (***)

Project Woord

& Taal (****)

 

 

1

1

1

 

2

 

(*) In het uur ‘Leren & leven’ leren de leerlingen werken met de digitale agenda en het digitaal leerplatform. Er wordt ingegaan op hoe de studie dient aangepakt te worden: leren plannen, studiemethodiek, gezonde levensstijl, … Ook keuzebekwaamheid (o.a. studiekeuze), mediawijsheid en pestpreventie komen tijdens dit uur aan bod.

(**) Tijdens deze optie-uren algemene vakken wordt er in verschillende niveaugroepen gewerkt, naargelang de leerling behoefte heeft aan verdieping / verbreding of remediëring.

(***) In het vak ICT proberen de leerlingen een aantal ICT-vaardigheden goed onder de knie te krijgen: een goede tekstopmaak, verschillende bestandstypen herkennen, vlot en correct communiceren via het internet, … 

(****) In het project ‘Woord & Taal’ vertrekken we van taal als communicatiemiddel. Er is aandacht voor media, actualiteit en taaldiversiteit. Verschillende talen kunnen aan bod komen en / of gebruikt worden.  Creatie, creativiteit en expressie staan centraal. Dit alles moet uiteindelijk resulteren in een toonmoment dat veel verschillende vormen kan aannemen.

 

(*****) WeTi staat voor Wetenschappelijke en Technische initiatie en vertrekt vanuit een contextuele kennismaking met wetenschappen en techniek. Hierbij kunnen verschillende thema’s aan bod komen. Onderzoekend leren is belangrijk.