Opvoedingsproject

Opvoedingsproject in een notendop

Het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges vertrekt van 10 werkwoorden of ‘bewegingen’. Zij drukken engagement en dynamiek uit en bieden een leidraad voor het pedagogisch handelen in de jezuïetencolleges. Deze bewegingen zijn geworteld in het christelijk humanisme en in het charisma van Ignatius van Loyola (1491-1556) en vormen een aanzet om ook ons jezuïetencollege in het centrum van Brussel kleur te geven in de wereld van vandaag. Iedereen kan op een eigen manier en vanuit een persoonlijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan dit project. De titels die gegeven worden aan de verschillende bewegingen, hebben telkens een dubbel karakter. Ze bevatten enerzijds een of meer werkwoorden, en anderzijds een uitdrukking uit de Ignatiaanse traditie.

Aan Ignatius van Loyola danken we de ambitie van de jezuïetencolleges om met elke leerling een weg van persoonlijke groei te gaan.

 
opvoedingsproject
 

Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen

1.    Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

 

2.    Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

 

3.    Uitdagen tot meer.   ‘Magis’

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van daaruit ten dienste te stellen van anderen.

 

4.    Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei.

 

5.    Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

 

6.    De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We  hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

 

7.    Samen werken, samen leven.   Eenheid in verscheidenheid

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.

 

8.    Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare: de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.

 

9.    Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

 

10.               Handelen in dankbaarheid.   Terugblik

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

   De  meer uitgebreide tekst Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen is te vinden op

https://www.jezuieten.org/wat-we-doen/jongeren-en-onderwijs/jezuietencolleges-2/opvoedingsproject/

 

ignatius van loyola

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...