Solidariteitsacties
De feestdag van Sint-Jan Berchmans, jezuïet en ook de patroonheilige van onze school, wordt traditioneel op 26 november gevierd.

Iedereen die Jan Berchmans kende, getuigde dat Jan altijd een goed humeur had, ook wanneer hem zware uitdagingen te wachten stonden. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat ‘Libenter’ – oftewel ‘graag’ – het motto is dat onlosmakelijk verbonden is met Jan Berchmans. Zowel grote uitdagingen, als kleine eenvoudige taakjes zag hij nooit met tegenzin tegemoet en voerde hij uit met de glimlach.

Jan stond ook bekend om zijn oneindige behulpzaamheid en luisterend oor. Het maakte van hem een opmerkzaam iemand, met oog voor iedereen rondom zich. Deze verbondenheid of solidariteit met mensen dichtbij vond Jan Berchmans heel belangrijk.

Het is daarom dat we op het feest van Sint-Jan, het thema solidariteit in de kijker willen zetten. In navolging van Jan Berchmans willen we onze blik openen naar de mensen die het moeilijker hebben. We willen samen nadenken over de plaats van solidariteit in ons leven en op school.

We hopen dat de leerlingen op die manier geïnspireerd worden om ook zelf iets gewoons op een buitengewone manier te doen, om je ‘Libenter’ in te zetten voor wie het moeilijk heeft.

 

Solidariteitsacties

Tijdens de vastenperiode proberen wij ook nog onze inzet voor de solidaire acties die op de Dag van Sint-Jan worden voorgesteld nog kracht bij te zetten.  Er komen meerdere projecten aan bod voor de leerlingen van 1 tot 6.

 

Het project Inti Sisa.

Een heel aantal jaren geleden stichtte zuster Greta dit project. ‘Inti Sisa’ betekent ‘zonnebloem’ en is de naam van een educatief project in Ecuador. Dit project steunt de Indigenas-indianen in hun ontwikkeling door het aanbieden van o.a. volwassenenonderwijs, ondersteuning voor de leerkrachten van de omringende ‘communidaded’ (dorpjes), les Engels voor iedereen die graag met toeristen wil communiceren, kinderopvang terwijl de moeders artisinaat maken en computerlessen voor oudere leerlingen die via afstandsonderwijs een diploma willen halen. Meer info: www.intisisa.org 

Inti Sisa

 

Het project in Peru.
(info volgt later)

 

Welzijnszorg

Welzijnszorg met acties die worden ondernomen voor de bestrijding van de armoede in eigen land. Verontrustend is de alsmaar toenemende ongelijkheid tussen inwoners binnen ons land.  Ook in ons land stijgt elk jaar nog de armoede. Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbanken, steeds meer vrijwilligers bieden noodhulp aan, voor mensen in armoede, voor erkende vluchtelingen is de zoektocht naar een betaalbare woning bijna onmogelijk. De kinderarmoede schept ongelijke kansen voor de ontwikkeling van jonge mensen. Met hun acties willen de derdejaars de armoedeorganisaties helpen die zich dagelijks inzetten voor mensen in armoede.

 

samen tegen armoede

 

Het project Co-Living 

dat een woonproject wil realiseren waarin mensen met een beperking de mogelijkheid krijgen om samen te leven in een eigen woning en waarbij ze ook nog een gespecialiseerde zorgondersteuning op maat krijgen. Meer info : http://co-living.be/

 

Het project van de organisatie Mamas for Africa 

dat sinds 1999 zich inzet voor de armste vrouwen in de dorpen van Oost-Congo, een conflictregio. Deze vrouwen worden als tweederangsburgers beschouwd en zijn vaak het slachtoffer van allerhande geweld. Mamas for Africa zet zich in om te zorgen dat zij toegang krijgen tot laagdrempelige medische en psychologische hulp. De organisatie brengt hen ook samen en maakt hen bewust van hun rechten terwijl ze werken aan hun weerbaarheid. Dit gebeurt in respect voor de eigen cultuur en identiteit.

 

mamas for africa

 

 

 

Elk schooljaar organiseren we ook tijdens in de vastenperiode in het verlengde van Vast-en zeker op het college ook als teken van solidariteit en verbondenheid een sobere maaltijd. De opbrengst van de maaltijd wordt verdeeld over de verschillende projecten. Zo willen we met onze jongeren op het college solidair zijn met mensen veraf en dichtbij die het met heel wat minder moet stellen in het leven. 

 

vastenmaaltijd

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...