Film & Cultuur
Concreet werken de leerlingen van het 5e jaar met optie Moderne Talen in groep of individueel met zelfgekozen teksten rond de thema's verlies en ritualisme. Zij werken het eerste semester aan een vertaling van hun teksten. Het concept 'vertalen' wordt echter in de breedst mogelijke zin opgevat. Ze kunnen bijvoorbeeld vertalen naar beeld, naar klank of naar beweging. Vertalen kan dus ook 'hertalen' en 'bewerken' betekenen. Om de creativiteit aan te wakkeren, gaan ze in dialoog met de choreografen, de dansers, de muzikanten en de artistiek-logistiek ondersteuner van het kunstproject Mer+.
 
 
 
 
Een woordje uitleg over het MER+ kunstproject
 
Mer+ is een kunstproject rond verlies en rituelen, waarbij een samenwerking wordt opgezet tussen Workspacebrussels, het Sint-Jan Berchmanscollege en Recyclart. Het gaat om een dansvoorstelling voor 5 dansers en vijf zangers rond het thema verlies, met de requiemmuziek van de Vlaamse polyfonie als uitgangspunt. In ons dagelijks leven worden we geregeld met verlies geconfronteerd, individueel of collectief, groot of klein. Minder en minder bestaan er contexten of rituelen om met die vormen van verlies om te gaan. Nochtans kan net het samenkomen rond verlies een sterk gevoel van hoop en aanvaarding creëren. Dat weerspiegelt zich ook in de Vlaamse polyfonie: omdat het puur vocaal werk is thematiseert het echt de mens op zichzelf, ook tekstueel worden allerhande vormen van verlies aangekaart. Maar door het meerstemmige karakter van de muziek treedt er steeds ook een gevoel van verbondenheid en harmonie op, die de isolatie van het rouwproces verzacht. 
De titel MER refereert zowel aan de moeder als aan de zee. Omdat de moederfiguur in zekere zin de eerste en wellicht de meest intense vorm van verlies symbiliseert: de geboorte, de eerste scheiding van een totale symbiose. De referentie aan de zee verwijst naar het vloeibare karakter van verlies en verdriet: het overkomt ons allemaal, maar het komt en het gaat, als eb en vloed.
 
Met MER+ creëren Claire Croizé, Etienne Guilloteau en het Pluto Ensemble  o.l.v. Marnix De Cat een klassieke dansvoorstelling voor het theater. Met het project MER+ wil men via dans samen met het muziekmateriaal een nieuwe voorstelling creëren waarbij een nieuwe vorm van uitwisseling wordt gegeven rond het thema verlies en de manier waarop we als mens hiermee kunnen omgaan.
 
 IMG_1581.JPG
IMG_1593.JPG
 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...