Preventie

Op vrijdag 1 juni werd in aanwezigheid van meerdere sponsors het AED-toestel (automatische externe defibrillator) op de campus van het Sint-Jan Berchmanscollege in gebruik genomen. De inhuldiging van het toestel werd voorafgegaan door een vormingssessie die gegeven werd door de heren Renier en Delchef, allebei lid van het ERC (European Resuscitatio Council). Niet minder dan 25 medewerkers van het college, de kleuterschool en de lagere school, leerlingen en sponsors namen op die dag deel aan een opleiding 'Reanimatie en Defibrillatie', zodat zij in het geval van een noodsituatie gericht kunnen optreden. Met de plaatsing van dit AED-toestel wil het Sint-Jan Berchmanscollege samenwerken met de vzw Heartsaver om de school hartveiliger te maken, maar uiteraard ook de omliggende woonwijk. 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...