Wetenschappen & Techniek

Studierichtingen

UPDATE: 28/11/2023

Dit is onze oude website.
Surf naar https://wordpress.sint-jan-brussel.be/?page_id=362 voor de studierichtingen op onze nieuwe website.

Quentin CASTEL
Verantwoordelijk voor ICT

Moderne Talen3 4

 

Wat valt er op

In deze richting ligt de klemtoon op de moderne talen, met name Nederlands, Engels, Frans en Duits. In het vak communicatiewetenschappen leer je kritisch reflecteren over de rol van (massa)media. Tegelijkertijd ga je creatief aan de slag met mediaconcepten en tools. Gedurende 14 van de 32 lesuren ben je dus intensief bezig met moderne talen.

In deze richting krijg je daarenboven ook een stevig pakket natuurwetenschappen. Dit pakket is hetzelfde als in de richting LA en GLA.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

De 2 lesuren economie zijn een kennismakingspakket met algemene economie.

 

 

Profiel van de leerling

Je houdt erg van moderne talen en je wil je vaardigheden in de 4 moderne talen graag perfectioneren. Je bent mondig, creatief aangelegd, en wil leren kritisch nadenken over de rol van media in onze samenleving.

Tegelijkertijd krijg je een stevig pakket wetenschappen, dat niet te onderschatten valt. Je hebt dus een oprechte interesse voor wetenschappen. Wat betreft wiskunde, voel je je voldoende uitgedaagd met een basispakket.

 

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad

2e graad 

3e graad 

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeingebonden)

Moderne talen

Logische vervolgrichtingen: 

Moderne talen-Wetenschappen

Economie-Moderne Talen°

Logische vervolgrichting: 

Taal- en Communicatiewetenschappen*

 

Natuurwetenschappen3 4

Wat valt er op

In deze richting ligt de klemtoon op natuurwetenschappen. Je krijgt er een stevig pakket wiskunde bovenop.

Je krijgt dubbel zoveel lessen met verdiepte leerstof natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) in vergelijking met de andere richtingen. In het project WS worden de verschillende natuurwetenschappen geïntegreerd aangeboden en verder geconcretiseerd.

Je krijgt een lesuur meer Engels en Frans dan in de richtingen LA en GLA, maar je ziet wel dezelfde leerstof als in deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

 

 

Profiel van de leerling

Je bent erg geïnteresseerd in natuurwetenschappen. Je wetenschappelijke geest wordt in heel wat lesuren uitgedaagd. Je bent dan ook gebeten door wetenschappen, en bent bereid hier veel energie in te steken.

Je legt hiervoor een stevige basis in de lessen wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, LA en EW. Je schrikt er niet voor terug om te goochelen met abstracte begrippen en wiskundige concepten.

 

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad

2e graad 

3e graad 

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeingebonden)

Natuurwetenschappen

Logische vervolgrichtingen: 

Moderne talen-Wetenschappen

Wetenschappen-Wiskunde

Logische vervolgrichtingen:(niet op SJB)

Biotechnologische en chemische wetenschappen (STEM)

Latijn3 4

 

Wat valt er op

In deze brede richting ligt de klemtoon op Latijn. Je krijgt een stevig pakket wiskunde daarbovenop. De pakketten natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) zijn dezelfde als in de richting GLA en MT.

Je krijgt hetzelfde pakket Engels en Frans als in de richtingen EW en NW. Je doet dit in een lesuur minder dan deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

Tijdens het vak ‘Talen (diff.)’ zetten we in op het oefenen van de vaardigheden in Nederlands of Frans, en Engels. Dit vak beoogt een positieve, meertalige attitude! Elke taal opent immers een deur naar een cultuur.

 

Profiel van de leerling

Je bent geïnteresseerd om je te verdiepen in Latijn, en in de cultuur en denkpatronen van de Romeinen. Je vindt uitdaging in het leren begrijpen en lezen van Latijnse teksten. Je wil vanaf het vierde jaar kennis maken met de grote, Romeinse auteurs.

Je wil je tegelijkertijd ook verdiepen in wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, NW en EW. Tijdens de lessen wiskunde zullen we af en toe ook gedifferentieerd werken: zowel wie uitdaging als remediëring nodig heeft, kan zo aan zijn of haar trekken komen.

De richting Latijn is een brede richting: je hebt zowel een interesse in (klassieke) talen, als in wiskunde. Je leert er abstract denken, en zelfstandig en op verantwoordelijke manier werken.

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad (op SJB)

2e graad (D-domeinoverschrijdend)

3e graad (D-domeinoverschrijdend)

Latijn

Logische vervolgrichtingen: 

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Mogelijke vervolgrichtingen:

Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Wiskunde°

Economie-Moderne talen°

 

 

 

 EcoWet

 

 

Wat valt er op

In deze richting ligt de klemtoon op Economie. Je krijgt een stevig pakket wiskunde daarbovenop.

Tijdens de lessen natuurwetenschappen wordt een brede basis gelegd. Je krijgt een meer uitdagend pakket voor chemie en fysica en dezelfde leerstof biologie en aardrijkskunde als de andere richtingen.

Je krijgt een lesuur meer Engels en Frans dan in de richtingen LA en GLA, maar je ziet wel dezelfde leerstof als in deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

 

Profiel van de leerling

Je bent geïnteresseerd om je te verdiepen in economische thema’s. Zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen komen aan bod. Je hoeft geen voorkennis te hebben van economie om te starten in deze richting.

Je wil je tegelijkertijd ook verdiepen in wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, LA en NW. Tijdens de lessen wiskunde zullen we af en toe gedifferentieerd werken: zowel wie uitdaging als remediëring nodig heeft, kan zo aan zijn of haar trekken komen.

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad

2e graad 

3e graad 

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeingebonden)

Economische wetenschappen

Logische vervolgrichtingen: 

Economie-Moderne talen

Economie-Wiskunde

Logische vervolgrichtingen:
(niet op SJB)

Bedrijfswetenschappen

 

 

 

 

 GrieksLatijn3 4

 

Wat valt er op

In deze brede richting ligt de klemtoon op Grieks en LatijnJe krijgt een stevig pakket wiskunde daarbovenop. Met de aangeboden pakketten natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) kan je in de 3e graad verderstromen naar veel een wetenschappelijke, wiskundige, klassieke richting of een combinatie hiervan. 

Je krijgt hetzelfde pakket EngelsFrans en wiskundeals de richtingen EW en NWen hetzelfde pakket Latijn als de richting LA. Je doet dit in een lesuur minder dan deze richtingen. 

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

Je merkt het: dit is een erg brede richting, met een klemtoon op (klassieke) talen en wiskunde.

 

Profiel van de leerling

Je hebt interesse in de taal, cultuur en denkpatronen van de oudheid. Je vindt uitdaging in het leren begrijpen en lezen van Griekse en Latijnse teksten. Je wil vanaf het vierde jaar kennis maken met de grote auteurs in beide talen. Daarnaast vind je het belangrijk om uitgedaagd te worden in het vak wiskunde. 

In deze richting leer je niet alleen abstract denken, maar het is bovendien erg belangrijk dat jezelfstandigleert werken en overantwoordelijke manier leert studeren

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad (op SJB)

Je kan tussen alle richtingen kiezen in de 3e graad. 

2e graad
(D
-domeinoverschrijdend)

3e graad
(D
-domeinoverschrijdend)

Grieks-Latijn

Logische vervolgrichtingen: 

Grieks-Latijn

Grieks-Wiskunde

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Mogelijke vervolgrichtingen:

Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Wiskunde°

Economie-Moderne talen°

 

 

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...