Home

Een hartveilige school

Contact

home icon
Sint-Jan Berchmanscollege
Ursulinenstraat 4
1000 Brussel
Tel: 02/512 03 70
Fax: 02/512 64 75

vlaamsegemeeschapscommissie

 

Organisatie

Op de jaarlijkse opendeurdag op zaterdag 13 oktober gooien we letterlijk de deuren van het college open. De bezoekers worden onthaald in een bruisende school vol actie en krijgen een rondleiding doorheen het schoolgebouw. Leerlingen zijn aan het werk in de wetenschapslokalen, de tweede- en derdejaars van het Berchmans Jeugdkoor verzorgen een kort optreden in de collegekerk, op de speelplaats zijn er sporttornooien, enz.
Op de opendeurdag kunnen ouders ook reeds informatie krijgen over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020. Van 13u30 tot 18u00 bent u van harte welkom om onze school te leren kennen en verkennen. 
 
opendeurdag131018.png

De leerlingenraad is de stem van de leerlingen. Iedereen die ideeën en voorstellen heeft, is daarmee welkom bij ons. Tegelijk zijn wij een dynamische groep van een veertigtal leerlingen uit het vijfde en zesde jaar die het leven van alle leerlingen op het college extra kleur willen geven. Wij organiseren het hele jaar door acties en hebben projecten met leerkrachten en externen. Zo vult Sinterklaas de schoentjes op 6 december, komt Valentijn langs in februari, enz. We hebben een samenwerking met Poverello en het rusthuis naast de school, waardoor ook mensen buiten de school deelnemen aan ons sociaal project. Voor de retorici organiseren we een groot retobal, zorgen we voor een honderddagenviering, stellen we een jaarboek samen, ontwerpen we een retoricapull en zoveel meer.

leerlingenraad1819.png

Door al onze motivatie en creativiteit te bundelen hopen wij er voor iedereen een tof jaar van te maken!’

De inhaallessen starten op maandag 18 september 2017. Ze vinden plaats in het op deze lijst aangeduide lokaal, van 15u20 tot 16u10. (*) Vraaggestuurde herhalingslessen worden vooraf afgesproken met leerkrachten of directie (tijdstip en lokaal worden nadien meegedeeld). Het einde van de inhaalles wordt aangegeven met een belsignaal waarna de leerlingen het schoolgebouw enkel kunnen verlaten via de glazen deur. De leerlingen die met de trein naar huis gaan, begeven zich in  groep naar Centraal Station.

 

Voor wie zijn de herhalingslessen bestemd?

 Voor alle leerlingen die de leerstof onvoldoende begrijpen.

 De herhalingsles is echter niet bestemd om in te gaan op kleine vragen of onduidelijkheden; dergelijke zaken dienen tijdens de les zelf door de vakleerkracht van de betrokken leerling behandeld te worden. De vakleerkracht zal bovendien ook vaak buiten het lesuur bereid zijn om in te gaan op vragen van leerlingen.

De herhalingsles zelf mag dus niet herleid worden tot een vragenuurtje. Een herhalingsles is daarentegen wel een gelegenheid om structurele (lees: terugkerende inzichtelijke) problemen aan te pakken of om leerlingen die occasioneel niet mee zijn (omwille van redenen zoals afwezigheid door ziekte, moeilijkheidsgraad van een specifiek lesonderdeel, inzichtelijke problemen bij een specifiek lesonderdeel, …) te helpen. Daarom zullen leerkrachten heel vaak slechts één specifiek thema behandelen, met name een thema of lesonderdeel dat op dat ogenblik in de les behandeld wordt of net achter de rug is.

 De herhalingsles is vanzelfsprekend niet bedoeld voor leerlingen die zelf onvoldoende tijd besteden aan hun studie en evenmin voor leerlingen die tijdens de les niet opletten en / of de lessen storen.

 

Van wie gaat deelname aan een herhalingsles uit?

In de eerste plaats zal de leerling zelf aanvoelen dat hij/zij de leerstof onvoldoende begrijpt. Hij/zij kan dan zelf het initiatief nemen om naar de herhalingsles te gaan. De vraag kan echter ook van de ouders komen.Vaak echter zullen de leerkrachten tijdens de klassenraadbespreking voorstellen om een leerling te laten deelnemen aan herhalingslessen. Dit wordt doorgaans ook gecommuniceerd via het rapport of mondeling meegedeeld tijdens een oudercontact.

 

Wanneer en waar vinden de herhalingslessen plaats?

 

 

Wat zijn vraaggestuurde herhalingslessen?

Vraaggestuurde herhalingslessen vinden enkel plaats nadat er een hulpvraag gesteld werd. Datum en uur worden vervolgens met de betrokken leerlingen afgesproken.

Van nieuwe ouders die eraan denken om hun kind in te schrijven in ons college verwachten we dat ze zich voor de start van de inschrijvingsperiode goed informeren over het onderwijs dat wij in ons college verstrekken. Zij kunnen de school bezoeken tijdens de opendeurdag die plaatsvindt op zaterdag 14 oktober 2017 of zij kunnen vóór de start van de inschrijvingsprocedure een gesprek aanvragen met de directie (02 512 03 70 of  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Het is heel belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen op de hoogte zijn van het pedagogisch project,  schoolreglement , …  van de school opdat zij een overtuigde en correcte schoolkeuze zouden kunnen maken. Tijdens een gesprek leren wij u en uw kind graag beter kennen.

Hoe inschrijven?

 1. Eerste jaar:

 • Broers en zussen (en kinderen van personeel):

Van 8 tot en met 19 januari 2018 kunnen kinderen van personeel en kinderen die reeds een broer of zus op de school hebben zich bij voorrang komen inschrijven op het college na afspraak. U kan telefonisch contact opnemen via het nummer 02 512 03 70.

Daar de school aan het LOP (Lokaal Overleg Platform) moet doorgeven hoeveel van de broers/zussen behoren tot één van de voorrangsgroepen thuistaal Nederlands* of GOK**  vragen we dat de ouders bij de inschrijving de documenten die aantonen dat hun zoon/dochter tot één van de voorrangsgroepen behoort, zouden meebrengen. Breng ook steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee.

 • Alle andere kinderen:

Voor kinderen die geen broer of zus op het college hebben, dienen een aantal stappen van een aanmeldingsprocedure  doorlopen te worden. Hieronder vindt u de opeenvolgende stappen met het bijhorende tijdspad:

-        Fase 1: Van 8 januari tot 2 februari 2018 registreren de ouders de persoonsgegevens, de voorrangsgroep(en) waartoe men behoort en de schoolkeuze van hun kind via de website www.inschrijveninbrussel.be . Zo krijgen ouders ruim de tijd om alle gegevens in te voeren. Op dat ogenblik zal er ook gevraagd worden om een wachtwoord aan te maken.

-        Fase 2: Van 29 januari tot 23 februari 2018 controleert de school die door de ouders aangeduid werd als eerste keuze de documenten. Hiervoor maken de ouders zelf telefonisch een afspraak met de school. Ouders begeven zich vervolgens volgens afspraak naar de school van eerste keuze en leggen  de juiste documenten voor om te bewijzen dat men aanspraak maakt op één van de voorrangscategorieën thuistaal Nederlands* of GOK** . Breng ook steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee. Wie binnen deze periode niet de juiste documenten kan voorleggen, wordt uit de voorrangsgroep geschrapt.

-        Fase 3: Van 8 maart tot 28 maart 2018 kunnen de ouders hun kind inschrijven.

De ouders ontvangen van het LOP een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van hun kind, meer bepaald over de school die toegewezen werd. Deze toewijzing gebeurt arbitrair maar houdt wel rekening met de volgorde van de schoolkeuze en de voorrangsgroep. Nadien kunnen de aangemelde leerlingen volgens toewijzing effectief ingeschreven worden. Hiertoe zal het college contact opnemen met de ouders zodat zij hun kind op afspraak kunnen komen inschrijven op basis van de toewijzingslijst van het LOP. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee.

Ouders van kinderen die geen toewijzing ontvingen voor hun eerste schoolkeuze dienen in de betreffende school een weigeringsattest af te halen. Pas dan wordt hun naam opgenomen op de wachtlijst.

Voor kinderen die geen gebruik gemaakt hebben van deze aanmeldingsprocedure is het wachten tot 4 mei. Vanaf 4 mei 2018 zijn er vrije inschrijvingen.

 1. II.Tweede t/m zesde jaar:
 • Van 18 april tot 3 mei 2018 voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands*. Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school. Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN* behoort.
 • Vanaf  4 mei 2018: vrije inschrijvingen.

* Leerlingen met thuistaal Nederlands – TN  (55% voorrang):  men behoort tot deze groep als ten minste één van de ouders

 • minstens het Nederlandstalig diploma secundair onderwijs heeft OF
 • een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs OF
 • een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands uitgereikt door SELOR OF
 • een bewijs dat hij/zij 9 jaar als regelmatige leerling onderwijs heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs OF
 • een bewijs dat hij/zij het Nederlands beheerst op minstens niveau B2 OF
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs

** GOK-leerlingen (25% voorrang) voldoen aan één of meer van de volgende gelijke kansenindicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen in schooljaar 2016-2017 en/of 2017-2018.
 • de moeder van de leerling heeft GEEN diploma secundair onderwijs

Meer info over inschrijven in een Brusselse school vindt u op de website van het LOP: www.inschrijveninbrussel.be  U vindt op deze website ook een lijst met antwoorden op veel voorkomende vragen. Het kan zinvol zijn om dit door te nemen alvorens in de maand januari aan de registratie te beginnen.

De inhaallessen starten op maandag 19 september 2016. Ze vinden plaats in het op deze lijst aangeduide lokaal, van 15u20 tot 16u10. (*) Vraaggestuurde herhalingslessen worden vooraf afgesproken met leerkrachten of directie (tijdstip en lokaal worden nadien meegedeeld). Het einde van de inhaalles wordt aangegeven met een belsignaal waarna de leerlingen het schoolgebouw enkel kunnen verlaten via de glazen deur. De leerlingen die met de trein naar huis gaan, begeven zich in  groep naar Centraal Station.

 

 • 20 september
  Klasdagen 1D+1G 12:30 to 13:30
 • 24 september
  Klasdagen 1E (vertrek om 14u30) 00:00 to 00:00
 • 25 september
  Planetarium 5e jaar 08:30 to 12:50
 • 25 september
  Leerlingenraad 3e jaar 12:25 to 12:50
 • 20 september - 25 september
 • 25 september - 29 september
 • 01 oktober - 06 oktober