Home

 EcoWet

 

 

Wat valt er op

In deze richting ligt de klemtoon op Economie. Je krijgt een stevig pakket wiskunde daarbovenop.

Tijdens de lessen natuurwetenschappen wordt een brede basis gelegd. Je krijgt een meer uitdagend pakket voor chemie en fysica en dezelfde leerstof biologie en aardrijkskunde als de andere richtingen.

Je krijgt een lesuur meer Engels en Frans dan in de richtingen LA en GLA, maar je ziet wel dezelfde leerstof als in deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

 

Profiel van de leerling

Je bent geïnteresseerd om je te verdiepen in economische thema’s. Zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen komen aan bod. Je hoeft geen voorkennis te hebben van economie om te starten in deze richting.

Je wil je tegelijkertijd ook verdiepen in wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, LA en NW. Tijdens de lessen wiskunde zullen we af en toe gedifferentieerd werken: zowel wie uitdaging als remediëring nodig heeft, kan zo aan zijn of haar trekken komen.

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad

2e graad 

3e graad 

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeinoverschrijdend)

(D-domeingebonden)

Economische wetenschappen

Logische vervolgrichtingen: 

Economie-Moderne talen

Economie-Wiskunde

Logische vervolgrichtingen:
(niet op SJB)

Bedrijfswetenschappen