Home

MOS

Het leek wel een moeilijke bevalling, net zoals de onderhandelingen van politici over het bereiken van de klimaatdoelstellingen. De leerlingen mochten kiezen rond welke MOS-doelen ze de komende 2 jaar willen werken in het kader van een klimaattrajectplan dat loopt over een periode van 2 schooljaren. Enkele posters op het MOS-bord én op de speelplaats gaven wat extra uitleg en zo werd op een zonnige middag begin maart, dankzij de medewerking van leerlingen en leerkrachten die deel uitmaken van de MOS-werkgroep, duidelijk dat de lagere cyclus koos voor.. GEBOUWEN.

MOS-icoon.png

De hogere cyclus was iets minder makkelijk te 'strikken'. Zo duurde het tot eind maart voor hun focus duidelijk werd met hun keuze voor ENERGIE. Nu kunnen we eindelijk starten met de volgende stap van het klimaattrajectplan. De MOS-werkgroep zal aan de hand van een enquête proberen uit te vissen wat leerlingen willen bereiken met beide focussen. En hopelijk lukt dat allemaal net iets beter dan de klimaatakkoorden van Parijs?

Op dinsdag 6 februari organiseerde de werkgroep MOS (Milieu op School) in samenwerking met de leerlingenraad op het college Dikketruiendag, een initiatief dat uitgaat van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Voor de veertiende Dikketruiendag werd gekozen voor een minder gekend klimaatprobleem: hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door al de verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de temperatuur soms tot 7 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit. Bomen, struiken en ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen wateroverlast. Een oproep om stenen, asfalt en beton voor  #frisgroen te ruilen.
 
De werkgroep MOS (Milieu Op School) wilde met de medewerking van de leerlingenraad op school leerlingen sensibiliseren voor dit milieuvraagstuk. Tijdens de middagspeeltijd van de lagere cyclus was er ook nog animatie op de speelplaats om onze leerlingen op een ludieke manier te laten kennis te laten maken met de doelstellingen van de Dikketruiendag.  
 
Zo werd de verwarming in ons schoolgebouw die dag enkele graden lager gezet. Op deze manier gaan de stookkosten omlaag en produceren we ook minder broeikasgassen. 
 
Uiteraard moeten die kleine inspanningen de aanzet vormen om op school en in het dagelijkse leven structureel werk te maken van de strijd tegen de opwarming van de aarde: een praktijkoefening om in de toekomst nog meer CO2 én onkosten te besparen !
dikketruiendag.jpg

Met Kerstmis en nieuwjaar geven we elkaar vaak cadeautjes. Misschien moeten we ons hierbij wel eens de vraag stellen of wij iets teruggeven aan de natuur. Want is de schepping niet het grootste geschenk dat we als mensen elke dag mogen ervaren. 

Vorig schooljaar werd op het college een MOS-werkgroep (Milieu op school) opgericht. Zo willen wij In aanloop naar Kerstmis met de MOS-werkgroep de actie 'Recycleren voor Natuurpunt' steunen. 

natuurpuntMos

Welk materiaal kunt u inleveren voor deze actie ? GSM's met of zonder batterijen, rekenmachines, PC's, laptops, batterijen. De samenwerking met Natuurpunt, met steun van ‘Out-of-use’, een jong Belgisch recyclagebedrijf, houdt concreet in dat de inlevering van 4 niet-herbruikbare GSM's of 1 laptop/PC telkens 1 boompje met 1m² bijhorende grond oplevert. Hierbij willen we nog benadrukken dat alles in België gerecycleerd wordt. Indien u grote toestellen wil inleveren, kan u best vooraf een seintje geven aan het leerlingensecretariaat.  

De eerste boomplantactie van Natuurpunt vond plaats op 29 november 2015, maar er volgen nog meerdere boomplantdagen. 

U kunt deze toestellen op de dag van het oudercontact inleveren op het leerlingensecretariaat. Op deze manier leveren we samen een inspanning voor ons leefmilieu. Het milieu is trouwens een zaak van iedereen en is de enige garantie op een gezonde toekomst. Daarom willen wij samen met uw kinderen onze schouders zetten onder deze actie van de organisatie Natuurpunt.

 

Vorig schooljaar werd een inzamelactie gehouden  van heel  wat oud elektronica-materiaal zoals GSM’s, PC-schermen en PC’s, laptops.....ten voordele van NATUURPUNT, in samenwerking met een Belgische recyclingfirma. Deze firma geeft in ruil een bedrag aan Natuurpunt waarmee deze organisatie bomen kan aankopen voor hun natuurgebieden.

DE INZAMELACTIE van SJB leverde 10 bomen op die in de loop van de herfst zullen aangeplant worden. Met dank aan alle deelnemende leerlingen én aan de leerkrachten die dit mogelijk maakten.

boomcertificaat

Voor de komende schooljaren plant het MOS-team een meerjarenplan waarin de leerlingen inspraak hebben in de keuze van de acties die georganiseerd zullen worden. Hiervoor krijgen we ook ondersteuning van de Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC). Wij hopen dat jij en jouw klas alvast meedoen om SJB en Brussel nog wat ‘groener’ te kleuren! Het milieu rekent op jou!