Impressie zomerkamp Tsjechië 2017

Identiteit

MAGIS: jongerenactiviteiten van de jezuïeten

 ‘God laat je dromen: Hij wil je tonen dat je de wereld kan veranderen’

Paus Franciscus

Van 14 tot en met 22 juli 2018 organiseren de jezuïeten een MAGIS-evenement, een bijeenkomst voor jongeren (18-30 jaar) vanuit heel Europa om spirituele activiteiten met elkaar te beleven. Het programma biedt de mogelijkheid om een unieke ervaring te delen op drie niveaus: individuele groei, relaties met God en anderen, en interculturele dialoog.

 Gestland is dit jaar Polen, met slothappening in Lodz: www.magis2018.org  

magis 2018.png

 Voor wie al eens wil proeven van MAGIS is er het weekend van 23-25 maart e.k. in Heverlee (Jezuïetenhuis en studentenresidentie, Waversebaan 220, 3001 Heverlee). Check https://www.magislowcountries.org/weekend-maart-2018.html

 Magis betekent letterlijk ‘meer’. In onze prestatiegerichte maatschappij kunnen wij het snel opvatten als dat we succesvol moeten zijn, ‘beter’ dan de anderen. De ignatiaanse spiritualiteit interpreteert dit begrip anders. ‘Magis’ begint niet bij het presteren, maar bij de dankbaarheid om Gods tegenwoordigheid. Het is een uitnodiging om blij te zijn met het leven en het te aanvaarden. Het doel is niet jezelf op te hemelen, maar dàt na te streven waarvoor je geschapen bent, je leven mooier te maken, en die schoonheid door te geven.

 ‘Ik voel me blij wanneer ik echt weet dat ik in God ben. Dat God rond ons en in ons leeft’ (Brandon, Singapore) 

‘In de MAGIS-cirkel voel je hoe God die dag gewerkt heeft in jezelf en in andere jongeren. Heel diep!’ (Jeroen, Nederland) 

‘Net die stap in het onbekende bracht me ertoe om open te staan voor alles wat ik bij MAGIS zou horen en zien. Om mezelf beter te leren kennen, en God te vinden in mijn leven.’ (Sara, België)

 

 

Hoe gaat MAGIS in zijn werk?

• MAGIS begint op 14 juli en eindigt op 22 juli:

o met een activiteit of ‘experiment’ van 14-19 juli. Je kunt zelf je voorkeur opgeven voor verschillende activiteiten: in Polen natuurlijk, maar ook Litouwen, Letland, Tsjechië, Hongarije,... 

o slothappening of ‘wrap-up’: 20-22 juli (’s middags) in Lodz (Polen)

• Je schrijft je in en kiest een activiteit op www.magis2018.org 

• Kosten: 120 euro, alles inbegrepen (activiteit, lokale verplaatsingen, maaltijden), behalve reis van- en naar Centraal-Europa, persoonlijk zakgeld.

• Je regelt je eigen verplaatsing van en naar Centraal Europa. 

• Je bestemming voor de heenreis is afhankelijk van de activiteit die je kiest. De lokale verantwoordelijke van je experiment zal je de juiste info geven (binnen enkele weken). Misschien dus even wachten totdat je weet welk experiment je krijgt.• MAGIS eindigt hoe dan ook in Lodz (Polen). Je regelt je terugreis dus van hieruit:

o Voor de terugreis naar België: Je kan makkelijk met het openbaar vervoer naar Warschau, en vandaar een redelijk goedkope vlucht of België boeken. Op 6 januari 2018 kostten de vluchten naar Zaventem (SN Brussels; vertrek 18 uur – deze zal ik nemen – Walter Ceyssens): 61 euro; naar Charleroi (Wizz air; vertrek 18.35 uur): 27 euro. Bagage is niet meegerekend in deze prijzen;

o Voor vluchten naar Nederland: de vluchten zijn hier duurder voor Schiphol (LOT-airlines: vertrek 16u50; 19.50 uur): 143 euro. Er zijn ook vluchten vanuit Katowice naar Eindhoven. Maar jullie kunnen eventueel ook een vlucht naar België nemen: in Leuven zijn enkele kamers ter beschikking. 

o Bus (Eurolines) en trein zijn ook mogelijk, maar reken dan op een dag verplaatsing. 

Je kunt je nu inschrijven en meer info krijgen op www.magis2018.org. Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Walter Ceyssens s.j.  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefoon: +32 476 40 55 47
Op donderdag 21 september was het "Internationale Dag van de Vrede". Samen met een heel aantal organisaties in België en wereldwijd hebben we die dag op het college aandacht gevraagd voor de vrede. Leerlingen kregen op voorhand een filmpje te zien van Amnesty International en konden tijdens de les al even debatteren over vrede. 
Tijdens de middagpauze mochten de leerlingen hun eigen vredesboodschap noteren. En dat in hun eigen moedertaal. Overstijgt het verlangen naar vrede immers niet alle taalbarrières?
Vele leerlingen deden mee en we kwamen tot een mooie mengelmoes van talen en boodschappen. In deze vredeswensen werd bevestigd waar we eigenlijk allemaal het diepste naar verlangen: vrede met onszelf, vrede onder vrienden en familie, vrede met wie we niet kennen.
dagvdvrede01 dagvdvrede02
dagvdvrede03dagvdvrede04
dagvdvrede05

Bij jongeren op weg naar volwassenheid spelen ook zingevingsvragen een rol. Net als bij andere thema’s vinden we het belangrijk om met ons jezuïetencollege ruimte te bieden aan een aantal initiatieven die vanuit een christelijke levensvisie  jonge mensen op weg willen helpen naar volwassenheid. Het zijn kansen voor hen die zoeken naar verdieping van hun geloofsleven.
 
Internationaal jongerenproject Magis


Een week naar Taizé

 

Pelgrimstocht in Spaans Baskenland - Loyola 2014

Opvoedingsproject in een notendop

Het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges vertrekt van 10 werkwoorden of ‘bewegingen’. Zij drukken engagement en dynamiek uit en bieden een leidraad voor het pedagogisch handelen in de jezuïetencolleges. Deze bewegingen zijn geworteld in het christelijk humanisme en in het charisma van Ignatius van Loyola (1491-1556) en vormen een aanzet om ook ons jezuïetencollege in het centrum van Brussel kleur te geven in de wereld van vandaag. Iedereen kan op een eigen manier en vanuit een persoonlijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan dit project. De titels die gegeven worden aan de verschillende bewegingen, hebben telkens een dubbel karakter. Ze bevatten enerzijds een of meer werkwoorden, en anderzijds een uitdrukking uit de Ignatiaanse traditie.

Aan Ignatius van Loyola danken we de ambitie van de jezuïetencolleges om met elke leerling een weg van persoonlijke groei te gaan.

 
opvoedingsproject
 

Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen

1.    Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

 

2.    Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

 

3.    Uitdagen tot meer.   ‘Magis’

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van daaruit ten dienste te stellen van anderen.

 

4.    Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei.

 

5.    Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

 

6.    De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We  hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

 

7.    Samen werken, samen leven.   Eenheid in verscheidenheid

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.

 

8.    Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare: de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.

 

9.    Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

 

10.               Handelen in dankbaarheid.   Terugblik

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

   De  meer uitgebreide tekst Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen is te vinden op

https://www.jezuieten.org/wat-we-doen/jongeren-en-onderwijs/jezuietencolleges-2/opvoedingsproject/

 

ignatius van loyola

 

De vastenacties op onze school zijn gegroeid vanuit de idee dat we onze leerlingen zo breed mogelijk willen confronteren met de problemen van armoede en de nefaste gevolgen ervan op onderwijs en vorming.

Ook voor armoede in ons eigen land willen we niet blind zijn. Misschien groeit zo het besef dat hun engagement heel hard nodig is… ook nadat de leerlingen onze school hebben verlaten. Daarom hebben we reeds lang geleden gekozen voor projecten in derdewereldlanden voor onze eerste-, tweede- en derdejaars. In het vierde en het vijfde jaar werken we rond projecten in Brussel, het vastenproject van de zesdejaars kadert in een uitwisselingsproject van onze laatstejaars met hun leeftijdsgenoten in Brazilië.

 

Eerste jaar :

Inti Sisais een project in de Andes in Ecuador.  Het is een klein vormingscentrum in de bergen voor alle bevolkingsgroepen van de streek, vooral voor de Indigenas, (de oorspronkelijke bevolking) en de mestiezen. De naam ‘Inti Sisa’ is een Quechua-woord en betekent ‘zonnebloem’.

Tijdens heel wat workshops (computeratelier, naaiatelier,kinderopvang, huiswerkbegeleiding, Engels, autochtone muziek, vorming leerkrachten, vakantie-activiteiten,...) in het centrum zelf en in de verschillende gemeenschappen willen de organisatoren vormingskansen creëren voor de plaatselijke bevolking. Er is een kwalitatief vormingsaanbod aan een lage prijs. Om dit alles te financieren, doen zij een beroep op onze bijdrage maar kunnen zij ook rekenen op de inkomsten van een zelf opgericht hotelletje naast het centrum. Op deze manier neemt de plaatselijke bevolking deel aan het voortbestaan van dit project dat veel jaren geleden door Zuster Greta Coninckx, van de Belgische vzw Vrienden van Shalom,werd opgericht.

 

Tweede jaar:

Via een van onze collega’s kwamen we in contact met projecten in El Carmen. Dat is een grote woestijngemeente nabij Chincha, in de kuststreek van Peru. De eerste dringende hulpmiddelen voor deze Afro-Peruviaanse gemeenschap werden jaren geleden al naar ginder gestuurd. Nu richt de hulpverlening zich eerder op het verstrekken van structurele hulpmiddelen, degelijke leerkrachtenondersteuning, computerlessen, e.d. Samen met de mensen van het Centro Cultural Afroperuano wordt een bibliotheekwerking en een muziekschool uitgebouwd. Ook individuele leerlingen krijgen de kans om dank zij een studiebeurs via AMIE vzw hoger onderwijs te volgen. Wij steunen dit project met onze leerlingen van het tweede jaar.

 

Derde jaar:

Het project Caprioolkinderen in Ethiopië, is een project dat zich vooral het lot aantrekt van de rioolkinderen in de hoofdstad Addis Abeba. Sinds 2002 volgden ongeveer 350 kinderen opleidingen hout- en metaalbewerking, haarkapper en informatica. Meer dan 260 jongeren hebben sindsdien een volwaardige job gevonden in de bouwsector, zijn uitbater van een boekenwinkel, werken als meubelmaker of hebben nu een job als politieagent, enz. Onze derdejaars krijgen heel wat info over dit project en krijgen zo een betere kijk op de derdewereldproblematiek.

 

Vierde jaar:

Het Huizeke. Een vereniging in Brussel waar armen het woord nemen. Mensen die het financieel wat moeilijker hebben, kunnen er voor verschillende vormen van hulpverlening terecht. Een kopje koffie drinken, vorming volgen, participeren aan de activiteiten die er gepland zijn,…. Armoede is immers zoveel meer dan financiën alleen. Daarom is investeren in het sociale aspect minstens even belangrijk. Om deze mensen te ondersteunen zamelen wij ieder jaar met de leerlingen van het vierde pakketten in die voedsel en gebruiksvoorwerpen bevatten. Op die manier zorgen wij ervoor dat deze mensen een pakket krijgen met basisproducten.

 

Vijfde jaar:

Atelier Groot Eiland. Een aantal leerlingen kan meewerken bij deze sociale tewerkstellingsdienst. Wie moeilijk werk kan vinden omwille van een gebrekkige opleiding,problemen met structuur, handicap,... krijgt hier een opleiding om later opnieuw in het gewone arbeidscircuit terecht te kunnen. Tegelijk probeert men ook het sociale bindweefsel en de eigenwaarde te versterken. De leerlingen laten zich sponsoren (vastenvoettocht).

 

Zesde jaar:

Nova Conquista. De leerlingen die deelnamen aan de uitwisseling met Brazilië kozen een project dat onderwijskansen wil bieden aan kinderen uit de sloppenwijken. Met hun eigen ogen konden ze zien welke meerwaarde dit kan betekenen voor de plaatselijke gemeenschap. Er is echter dringend nood aan nieuwe lokalen, dus daarom zamelen de zesdejaars geld in.

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...