Historiek

Info

 schoolheadersjb

 

 

UPDATE 25.5.2020

Wie op Sint-Jan wil starten in het 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar, moet zich eerst aanmelden. Van zodra wij zicht hebben op het aantal vrije plaatsen, zullen wij contact met u opnemen. We hebben hier zicht op nadat de leerlingen die nu al bij ons naar school gaan, hun keuze hebben gemaakt voor het volgende schooljaar.

De aanmeldingen van leerlingen die zich willen inschrijven in het 2e, 3e, 4e, 5e of 6e jaar voor het schooljaar 2020-2021 zal op de volgende manier gebeuren.

 

 1. Wanneer lopen de aanmeldingen?

-          Voorrang leerlingen met het Nederlands als thuistaal: vanaf dinsdag 2 juni tot en met maandag 15 juni

-          Vrije inschrijvingen vanaf 22 juni

 1. Hoe zullen de aanmeldingen verlopen? 

De aanmelding zal uitsluitend via telefoon kunnen, en dit enkel binnen deze uren:

-  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 15u00

- woensdag van 8u30 tot 11u30

Uw gegevens voor de aanmelding worden dan geregistreerd en u krijgt een volgnummer op de wachtlijst voor het leerjaar waarvoor u uw dochter/zoon aanmeldt en wenst in te schrijven.

Vervolgens krijgt u van ons een mail met de bevestiging van uw aanmelding en met de verdere stappen die nog moeten gezet worden. 

 1. Is de inschrijving daarmee definitief?

Neen. Het betreft hier enkel een aanmelding. Voor de definitieve inschrijving contacteren wij u van zodra wij hier zicht op hebben (vanaf 10 juli).

Voor meer info over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021: www.inschrijveninbrussel.be

 

 

Nieuwe leerlingen 1e jaar, die een broer of zus op school hebben

 Deze inschrijvingen zijn afgelopen.

 

Nieuwe leerlingen in het 1e jaar, die nog geen broer of zus op de school hebben

 

Voor ouders die hun zoon/dochter hebben aangemeld voor het 1e leerjaar 1A in het secundair onderwijs in Brussel werd de tijdslijn voor de inschrijving als volgt gewijzigd:                                                                                                                                                                      
 • Toewijzingsbericht met resultaat van de aanmelding krijgt u op 15 mei 2020
 • Inschrijvingen voor toegewezen kinderen kan van 18 mei t.e.m. 10 juni 2020
 • Vrije plaatsen online op de website van het LOP op 12 juni 2020
 • Vrije inschrijvingen starten vanaf 15 juni 2020

 

Nieuwe leerlingen in het 2e tot en met het 6e jaar

 

Voor ouders die hun zoon/dochter wensen in te schrijven vanaf het 2de tot het 6de jaar werd ook de tijdslijn voor de aanmelding als volgt gewijzigd:
Tijdslijn voor inschrijvingen van het 2de tot het 6de jaar

 • Voorrang leerlingen met het Nederlands als thuistaal: 2 tot en met 15 juni
 • Vrije inschrijvingen vanaf 22 juni

 

 

 

 

Thuistaal Nederlands (TN)

 

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen:

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

 

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag binnen het Groeipakket in het schooljaar 2019-2020

 • een verklaring dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs

 

  

Nieuw

Thumbnail Via onderstaande link is het mogelijk om de...
Thumbnail Algemeen Gedeelte Latijn Grieks-Latijn...
Thumbnail  UPDATE 02.06.2020 (9u30) De technische storing...
Thumbnail De feestdag van Sint-Jan Berchmans, jezuïet en...