Historiek

Info

uitnodiging kaas- en wijnavond 2020.jpg

 schoolheadersjb

 

 

Laatste update 12 december 2019

Voor meer info over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021:  www.inschrijveninbrussel.be

 

 

 

Broers en zussen, kinderen van personeel voor 1A

Kinderen die al een broer of zus in onze humaniora hebben, kunnen ingeschreven worden voorafgaand aan de kinderen die niet in dat geval zijn.

De inschrijving kan en moet gebeuren in de periode van 6 tot en met 17 januari 2020.  Vergeet zeker deze data niet: broers of zussen die in deze periode niet ingeschreven worden, verliezen immers hun voorrangsrecht en moeten aansluiten bij de gewone inschrijvingsperiode die van start gaat op 2 maart 2020.

De inschrijving van broers en zussen gebeurt enkel op afspraak. U kan vanaf maandag 16 december contact opnemen met de school via het telefoonnummer 02 512 03 70 om een afspraak te maken.

Broers en zussen hebben absolute voorrang en kunnen in elk geval ingeschreven worden in deze periode. Ter voorbereiding van de inschrijvingen van de andere kinderen moeten wij wel al noteren hoeveel broers/zussen behoren tot de voorrangscategorie Thuistaal Nederlands of GOK. Bij de inschrijving zal aan de ouders gevraagd worden of hun zoon/dochter tot één van deze categorieën behoort. Als dat zo is, vragen we om ook de nodige documenten die dit staven mee te brengen (zie verder).

Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee en een bewijs van gezinssamenstelling.


Nieuwe leerlingen in het 1e jaar, die nog geen broer of zus op de school hebben

Stap 1: aanmelden
van 2 maart 2020 (9u00) tot en met 31 maart 2020 (16u00)

Ga naar www.inschrijveninbrussel.be. Meld uw kind aan via de knop 'aanmelden' (rechterbovenhoek van deze website) en registreer uw schoolkeuze.


Stap 2: controle
van 30 maart 2020 tot en met 30 april 2020

Behoort uw kind tot de voorrangscategorie Thuistaal Nederlands of GOK? Dan moet u dat bewijzen met een document (zie verder). De school van uw 1ste keuze controleert uw documenten. U krijgt voor deze controle een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.


Stap 3: toewijzingsbericht
8 mei 2020

U krijgt per e-mail een bericht of u al dan niet bent ingeschreven.

Geen plaats? U ontvangt van de school een weigeringsdocument. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2020.


Stap 4: inschrijving
van 11 mei tot 3 juni 2020

U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. U zal voor de inschrijving telefonisch een afspraak kunnen maken.


Nieuwe leerlingen in het 2e tot en met het 6e jaar

 

Van 13 mei tot en met 28 mei 2020:

Voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands (TN). Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school.

Breng steeds de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter mee alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN behoort. Meer informatie hierover verder in deze nieuwsbrief.

 

Vanaf 20 juni 2020

Vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft.

 

 

 

Thuistaal Nederlands (TN)

 

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen:

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

 

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

Gelijke OnderwijsKansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen:

 • een bewijs dat het gezin een schooltoelage kreeg in het schooljaar 2018-2019 of een schooltoeslag binnen het Groeipakket in het schooljaar 2019-2020

 • een verklaring dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs, of geen gelijkwaardig studiebewijs

 

  

Infoavond op woensdag 19 februari 2020

 

Hebt u onze opendeurdag in oktober gemist en wilt u graag kennismaken met onze school?

Dan heten wij u graag welkom op onze infoavond op woensdag 19 februari 2020 om 19u00 in onze feestzaal. Wij lichten op deze avond het pedagogisch project van onze school toe, alsook de dagelijkse werking en de studierichtingen.

U kan zich inschrijven voor deze infoavond via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..