Inspectieverslag

Identiteit

MAGIS: jongerenactiviteiten van de jezuïeten

 ‘God laat je dromen: Hij wil je tonen dat je de wereld kan veranderen’

Paus Franciscus

Van 14 tot en met 22 juli 2018 organiseren de jezuïeten een MAGIS-evenement, een bijeenkomst voor jongeren (18-30 jaar) vanuit heel Europa om spirituele activiteiten met elkaar te beleven. Het programma biedt de mogelijkheid om een unieke ervaring te delen op drie niveaus: individuele groei, relaties met God en anderen, en interculturele dialoog.

 Gestland is dit jaar Polen, met slothappening in Lodz: www.magis2018.org  

magis 2018.png

 Voor wie al eens wil proeven van MAGIS is er het weekend van 23-25 maart e.k. in Heverlee (Jezuïetenhuis en studentenresidentie, Waversebaan 220, 3001 Heverlee). Check https://www.magislowcountries.org/weekend-maart-2018.html

 Magis betekent letterlijk ‘meer’. In onze prestatiegerichte maatschappij kunnen wij het snel opvatten als dat we succesvol moeten zijn, ‘beter’ dan de anderen. De ignatiaanse spiritualiteit interpreteert dit begrip anders. ‘Magis’ begint niet bij het presteren, maar bij de dankbaarheid om Gods tegenwoordigheid. Het is een uitnodiging om blij te zijn met het leven en het te aanvaarden. Het doel is niet jezelf op te hemelen, maar dàt na te streven waarvoor je geschapen bent, je leven mooier te maken, en die schoonheid door te geven.

 ‘Ik voel me blij wanneer ik echt weet dat ik in God ben. Dat God rond ons en in ons leeft’ (Brandon, Singapore) 

‘In de MAGIS-cirkel voel je hoe God die dag gewerkt heeft in jezelf en in andere jongeren. Heel diep!’ (Jeroen, Nederland) 

‘Net die stap in het onbekende bracht me ertoe om open te staan voor alles wat ik bij MAGIS zou horen en zien. Om mezelf beter te leren kennen, en God te vinden in mijn leven.’ (Sara, België)

 

 

Hoe gaat MAGIS in zijn werk?

• MAGIS begint op 14 juli en eindigt op 22 juli:

o met een activiteit of ‘experiment’ van 14-19 juli. Je kunt zelf je voorkeur opgeven voor verschillende activiteiten: in Polen natuurlijk, maar ook Litouwen, Letland, Tsjechië, Hongarije,... 

o slothappening of ‘wrap-up’: 20-22 juli (’s middags) in Lodz (Polen)

• Je schrijft je in en kiest een activiteit op www.magis2018.org 

• Kosten: 120 euro, alles inbegrepen (activiteit, lokale verplaatsingen, maaltijden), behalve reis van- en naar Centraal-Europa, persoonlijk zakgeld.

• Je regelt je eigen verplaatsing van en naar Centraal Europa. 

• Je bestemming voor de heenreis is afhankelijk van de activiteit die je kiest. De lokale verantwoordelijke van je experiment zal je de juiste info geven (binnen enkele weken). Misschien dus even wachten totdat je weet welk experiment je krijgt.• MAGIS eindigt hoe dan ook in Lodz (Polen). Je regelt je terugreis dus van hieruit:

o Voor de terugreis naar België: Je kan makkelijk met het openbaar vervoer naar Warschau, en vandaar een redelijk goedkope vlucht of België boeken. Op 6 januari 2018 kostten de vluchten naar Zaventem (SN Brussels; vertrek 18 uur – deze zal ik nemen – Walter Ceyssens): 61 euro; naar Charleroi (Wizz air; vertrek 18.35 uur): 27 euro. Bagage is niet meegerekend in deze prijzen;

o Voor vluchten naar Nederland: de vluchten zijn hier duurder voor Schiphol (LOT-airlines: vertrek 16u50; 19.50 uur): 143 euro. Er zijn ook vluchten vanuit Katowice naar Eindhoven. Maar jullie kunnen eventueel ook een vlucht naar België nemen: in Leuven zijn enkele kamers ter beschikking. 

o Bus (Eurolines) en trein zijn ook mogelijk, maar reken dan op een dag verplaatsing. 

Je kunt je nu inschrijven en meer info krijgen op www.magis2018.org. Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij Walter Ceyssens s.j.  Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefoon: +32 476 40 55 47

Op maandag 26 november vierden we de feestdag van Jan Berchmans, jezuïet en ook de patroonheilige van onze school. Op dinsdag 27 november hebben we Jan Berchmans ook op school in de kijker gezet.

Iedereen die Jan Berchmans kende, getuigde dat Jan altijd een goed humeur had, ook wanneer hem zware uitdagingen te wachten stonden. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat ‘Libenter’ – oftewel ‘graag’ – het motto is dat onlosmakelijk verbonden is met Jan Berchmans. Zowel grote uitdagingen, als kleine eenvoudige taakjes zag hij nooit met tegenzin tegemoet en voerde hij uit met de glimlach.

Jan stond ook bekend om zijn oneindige behulpzaamheid en luisterend oor. Het maakte van hem een opmerkzaam iemand, met oog voor iedereen rondom zich. Deze verbondenheid met mensen dichtbij vond Jan Berchmans heel belangrijk.

Het is daarom dat we vandaag, op het feest van Sint-Jan, het thema solidariteit in de kijker willen zetten. In navolging van Jan Berchmans willen we onze blik openen naar de mensen die het moeilijker hebben. We willen samen nadenken over de plaats van solidariteit in ons leven en op school.

We hopen dat de leerlingen op die manier geïnspireerd worden om ook zelf iets gewoons op een buitengewone manier te doen, om je ‘Libenter’ in te zetten voor wie het moeilijk heeft.

 Ecuador – Inti Sisa – 1e jaars

Onze eerstejaars maken kennnis met het project “Inti Sisa” (zonnebloem), een educatief centrum in Ecuador. Zuster Greta is niet alleen diegene die aan de oorsprong ligt van dit initiatief, maar is tot op vandaag ook de blijvende kracht achter dit goed draaiende project. Zij stelt het project aan onze eerstejaars voor. Met beperkte middelen probeert men huiswerkklasjes te organiseren en worden er nieuwe technieken aangeleerd aan de plaatselijke bevolking. Langzamerhand is het de bedoeling dat de Indigenas het volledige project zelfstandig kunnen beheren. Tot dan kunnen ze op de financiële steun van onze leerlingen rekenen. (www.intisisa.org). Na de voorstelling van het project door Zuster Greta krijgen de eerstejaars nog een aantal reflecterende opdrachten. In de loop van dit schooljaar zullen de eerstejaars gesponsorde lengtes zwemmen ten voordele van Inti Sisa.

Peru – Kestepabro – 2e jaars

El Carmen is een dorpje in Peru. Al meer dan 10 jaar wil het project Kestepabro een beter leven helpen realiseren voor de inwoners van El Carmen. Dat gebeurt door te zorgen voor drinkbaar water, genoeg voedsel, beter onderwijs, de bouw van een socio-cultureel centrum… Frans Parren, oud-collega van onze school, stelt het project aan de leerlingen voor en motiveert zo de tweedejaars om het project financieel te steunen. Zij zullen in de loop van dit schooljaar door allerhande acties geld inzamelen. Tijdens de lessen godsdienst wordt er nog verder gepraat over de voorstelling, onder meer aan de hand van een ICT-opdracht.

kestepabro

Samen tegen Armoede/’t Huizeke – 3e jaars

Met het project ‘Samen tegen Armoede’ zet Welzijnszorg zich ook dit jaar in om mensen in armoede te helpen. Armoede is een complex probleem waarbij mensen uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. Zowel werk, huisvesting, als een heel aantal andere materiële beperkingen zorgen voor problemen. Daarnaast wordt ook het zelfvertrouwen van mensen in armoede aangetast en is er het constante gevoel er niet bij te horen. Om de kansen op werk, onderwijs, een goede gezondheid, huisvesting te vergroten, sloten verschillende organisaties zich aan bij de campagne van Welzijnszorg, waaronder ’t Huizeke in de Marollen. Met de voorstelling van de campagne van Welzijnszorg wil onze collega Marine Hering met de leerlingen reflecteren rond drie kernwoorden: ‘Hoop’, ‘Kracht’, ‘Warmte’. Zo hopen we dat de leerlingen van het derde jaar veel hoop, kracht en warmte zullen zaaien, dit onder de vorm van de verkoop van zaadjes van groene postelein, keukenraap en pompoen. Met de oogst hiervan kan er soep gemaakt worden en, vooral, ook uitgedeeld worden (www.samentegenarmoede.be).

Samen tegen armoede/Ladder’Op  – 4e jaars

Net zoals het 3de jaars werken ook de 4de jaars rond armoede in eigen land. De vzw Ladder’Op zet zich in om de onderwijskansen van kinderen uit gezinnen die kampen met armoede te verhogen door hen lesondersteuning te geven na school. In  huiswerkklasjes helpen ze hen studeren en zelfstandig werken. Thuis is daar niet altijd ruimte voor. Spelenderwijs werken ze aan de taalvaardigheid en krijgen kinderen de kans om te leren van elkaar. Ze organiseren ook workshops tijdens de vakantie. Hadiatou, voorzitster en oprichtster van deze vzw, komt over de werking van de organisatie Ladder’Op spreken (www.ladderop.be). In de namiddag spelen de vierdejaars het spel ‘Uitgespeeld’ rond uitbuitingsmechanismen die gepaard gaan met armoede. Op die manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren rond het thema armoede en hopen we dat ze ook zelf de handen uit de mouwen willen steken door later dit jaar soep te maken en uit te delen met de actie ‘Soep op de stoep’ (www.samentegenarmoede.be).

Vluchtelingenproblematiek – 5e jaars

De 5e jaars werken dit jaar rond de vluchtelingenproblematiek en het migratievraagstuk. 1 op 122 mensen is vluchteling, ontheemd of asielzoeker. Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Een recent en zeer zichtbaar gevolg daarvan zijn de vluchtelingen die een veilig onderkomen proberen te zoeken in Europa. Een Europa dat er maar niet in slaagt een afdoend antwoord te bieden op deze humanitaire crisis. In een aantal workshops proberen de 5de jaars een betere kijk te krijgen op deze uitdaging waarop onze maatschappij vandaag een antwoord moet geven.

Fé e Alegria – Brasil – 6e jaars

Elke zomervakantie krijgen een aantal leerlingen van het college de kans om deel te nemen aan een uitwisselingsproject met het Colégio Loyola te Belo Horizonte. De leerlingen die het voorbije schooljaar deelnamen aan dit uitwisselingsproject vertellen over hun ervaringen en willen de andere leerlingen van het 6de jaar aanzetten om na te denken over wat solidariteit precies betekent en hoe zij dit zelf kunnen realiseren. Tijdens de uitwisseling bezochten de leerlingen de sloppenwijken in Brazilië en werkten ze mee in een schooltje waar ook de leerlingen van het Colégio Loyola aan vrijwilligerswerk doen.  De meest kwetsbare kinderen uit de buurt krijgen hier nieuwe levenskansen. Dankzij dit schooltje krijgen ze fatsoenlijk onderwijs en gezonde voeding. Iets wat haast onbetaalbaar is voor de ouders. Via het uitwisselingsproject brengen onze eigen leerlingen verslag uit over de vorderingen.

 

Sobere maaltijd

Op maandag 5 maart organiseren wij dit schooljaar op het college een sobere maaltijd. De opbrengst van de maaltijd wordt verdeeld over de verschillende projecten. Zo willen we met onze jongeren op het college solidair zijn met mensen veraf en dichtbij die het met heel wat minder moet stellen in het leven. 

Opvoedingsproject in een notendop

Het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuïetencolleges vertrekt van 10 werkwoorden of ‘bewegingen’. Zij drukken engagement en dynamiek uit en bieden een leidraad voor het pedagogisch handelen in de jezuïetencolleges. Deze bewegingen zijn geworteld in het christelijk humanisme en in het charisma van Ignatius van Loyola (1491-1556) en vormen een aanzet om ook ons jezuïetencollege in het centrum van Brussel kleur te geven in de wereld van vandaag. Iedereen kan op een eigen manier en vanuit een persoonlijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan dit project. De titels die gegeven worden aan de verschillende bewegingen, hebben telkens een dubbel karakter. Ze bevatten enerzijds een of meer werkwoorden, en anderzijds een uitdrukking uit de Ignatiaanse traditie.

Aan Ignatius van Loyola danken we de ambitie van de jezuïetencolleges om met elke leerling een weg van persoonlijke groei te gaan.

 
opvoedingsproject
 

Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen

1.    Vertrouwen geven.   Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

Vertrouwen geven is het uitgangspunt van de ignatiaanse pedagogie en daarmee de hoeksteen van onze schoolcultuur. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen nog voor het verdiend is, het is een geschenk aan de leerlingen.

 

2.    Zorg dragen voor leerlingen.   ‘Cura personalis’

We bemoedigen en helpen leerlingen, vooral wanneer ze het moeilijk hebben, thuis of op school. Deze zorg ligt in de eerste plaats bij de leerkracht en bij uitbreiding bij de leerlingenbegeleiding, het zorgteam en het directieteam. Ouders zijn hierbij onze partners bij uitstek.

 

3.    Uitdagen tot meer.   ‘Magis’

We willen onze leerlingen uitdagen om al hun talenten te ontwikkelen. Daarom moedigen we hen aan om te blijven groeien op alle gebieden. Daarbij gaat het er niet om beter te zijn dan de anderen, maar om de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien en zich van daaruit ten dienste te stellen van anderen.

 

4.    Smaak geven.   ‘Non multa sed multum’

‘Veel’ is vaak synoniem van oppervlakkig, versnipperd, vluchtig. In plaats van de hoofden van leerlingen te overladen met kennis, willen we hen smaak geven in kennen en kunnen. Wat zij zo ‘van binnen leren’ beklijft en motiveert tot groei.

 

5.    Reflecteren en kritisch kiezen.   Onderscheiden

Terugblikken op ervaringen en erover reflecteren maakt deel uit van de ignatiaanse pedagogie. Leerlingen staan geregeld stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben en bij wat dat innerlijk met hen doet. Dit betekent ook dat zij verstandig leren omgaan met informatiebronnen en media, met allerhande opinies en ideeën. Zo kunnen ze gefundeerd en weloverwogen kiezen voor wat echt waardevol is.

 

6.    De hele mens vormen.   Bekwaam, bewust, bewogen

Ons onderwijs legt zich toe op de vorming van de hele persoon. We  hopen dat onze leerlingen doorheen het brede aanbod uitgroeien tot bekwame mensen, bewust van wat er in de wereld omgaat en bewogen door de noden van anderen.

 

7.    Samen werken, samen leven.   Eenheid in verscheidenheid

Bij de ontwikkeling van de hele persoon behoort ook het bevrijdende besef dat we er niet alleen voor staan. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze scholen is daarbij geen hinderpaal, maar juist een bron van rijkdom. De school is een oefenplaats voor zorgzaam samenleven.

 

8.    Perspectieven openen.   God zoeken in alle dingen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar die wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid. Doorheen de zichtbare werkelijkheid kan er zo voeling groeien met het onzichtbare: de ervaring dat we God kunnen zoeken en vinden in alle dingen.

 

9.    Zorg dragen voor de wereld.   ‘En todo amar y servir’

Vanuit de vorming van de hele mens, vanuit de open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit de kritische reflectie willen we onze leerlingen aanzetten tot actie. We hopen dat ze, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving en door respect voor het leefmilieu.

 

10.               Handelen in dankbaarheid.   Terugblik

Handelen in dankbaarheid is de grondtoon van de voorgaande bewegingen en gefundeerd op het vertrouwen dat ons leven een geschenk is. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in die dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

   De  meer uitgebreide tekst Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen is te vinden op

https://www.jezuieten.org/wat-we-doen/jongeren-en-onderwijs/jezuietencolleges-2/opvoedingsproject/

 

ignatius van loyola

 

Op donderdag 21 september was het "Internationale Dag van de Vrede". Samen met een heel aantal organisaties in België en wereldwijd hebben we die dag op het college aandacht gevraagd voor de vrede. Leerlingen kregen op voorhand een filmpje te zien van Amnesty International en konden tijdens de les al even debatteren over vrede. 
Tijdens de middagpauze mochten de leerlingen hun eigen vredesboodschap noteren. En dat in hun eigen moedertaal. Overstijgt het verlangen naar vrede immers niet alle taalbarrières?
Vele leerlingen deden mee en we kwamen tot een mooie mengelmoes van talen en boodschappen. In deze vredeswensen werd bevestigd waar we eigenlijk allemaal het diepste naar verlangen: vrede met onszelf, vrede onder vrienden en familie, vrede met wie we niet kennen.
dagvdvrede01 dagvdvrede02
dagvdvrede03dagvdvrede04
dagvdvrede05

Bij jongeren op weg naar volwassenheid spelen ook zingevingsvragen een rol. Net als bij andere thema’s vinden we het belangrijk om met ons jezuïetencollege ruimte te bieden aan een aantal initiatieven die vanuit een christelijke levensvisie  jonge mensen op weg willen helpen naar volwassenheid. Het zijn kansen voor hen die zoeken naar verdieping van hun geloofsleven.
 
Internationaal jongerenproject Magis


Een week naar Taizé

 

Pelgrimstocht in Spaans Baskenland - Loyola 2014

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...