Solidariteitsacties

Info

 schoolheadersjb

UPDATE 17/12/2021

Broers en zussen, kinderen van personeel voor 1A

Kinderen die al een broer of zus in onze humaniora hebben, kunnen ingeschreven worden voorafgaand aan de kinderen die niet in dat geval zijn. 

De inschrijving kan en moet gebeuren in de periode van 10 tot en met 21 januari 2022.  Vergeet zeker deze data niet: broers of zussen die in deze periode niet ingeschreven worden, verliezen immers hun voorrangsrecht en moeten aansluiten bij de gewone inschrijvingsperiode die van start gaat op 7 maart  2022.

De inschrijving van broers en zussen zal gebeuren via een online formulier. Dit online formulier zal naar alle ouders gestuurd worden op maandag 10 januari 2022 en kan ingevuld worden tot en met 21 januari 2022. Vervolgens zullen wij via broer/zus formulieren meegeven die zo snel mogelijk aan het secretariaat moeten worden bezorgd. 

Broers en zussen hebben absolute voorrang en kunnen in elk geval ingeschreven worden in deze periode. Ter voorbereiding van de inschrijvingen van de andere kinderen moeten wij wel al noteren hoeveel broers/zussen behoren tot de voorrangscategorie Thuistaal Nederlands of GOK. Bij de inschrijving zal aan de ouders gevraagd worden of hun zoon/dochter tot één van deze categorieën behoort. Als dat zo is, vragen we om ook de nodige documenten die dit staven mee te brengen (zie verder). 

Zorg ervoor dat u beschikt over een identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter én een bewijs van gezinssamenstelling.


Nieuwe leerlingen in het 1e jaar, die nog geen broer of zus op de school hebben

Stap 1: aanmelden
van 7 maart 2022 (9u00) tot en met 31 maart 2022 (16u00) 

Ga naar www.inschrijveninbrussel.be. Meld uw kind aan via de knop 'aanmelden' (rechterbovenhoek van deze website) en registreer uw schoolkeuze(s).

Stap 2: controle
van 1 april 2022 tot en met 5 mei 2022

Behoort uw kind tot de voorrangscategorie Thuistaal Nederlands of GOK? Dan moet u dat bewijzen met een document. Deze documenten zal u ofwel via mail aan de school moeten bezorgen ofwel in een gesloten omslag in de brievenbus van de school kunnen achterlaten. De school van uw 1ste keuze controleert uw documenten.
Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

Stap 3: toewijzingsbericht
12 mei 2022
U krijgt per e-mail een bericht of u al dan niet bent ingeschreven.

Geen plaats? U kan dan aan de school een weigeringsdocument vragen. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt.

Stap 4: inschrijving
van 13 mei 2022 tot en met 7 juni 2022

U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind.


Nieuwe leerlingen in het 2e tot en met het 6e jaar

Van 16 mei (09.00u) tot en met 31 mei 2022 (16.00u): 

Voorrangsperiode voor leerlingen met thuistaal Nederlands (TN). Zij kunnen in deze periode rechtstreeks inschrijven in de school. De inschrijvingen zullen telefonisch verlopen vanaf 9u00. 

Zorg dat u de identiteitskaart (of Kids-ID) van uw zoon of dochter bij de hand hebt alsook de documenten die aantonen dat u tot de voorrangsgroep TN behoort. 

Vanaf 1 juni 2022 (09.00u) 

Vrije inschrijvingen indien een school nog vrije plaatsen heeft.


Gelijke Onderwijskansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen: 

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021.
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.


Thuistaal Nederlands (TN)

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met één van deze documenten: 

 • ofwel een kopie van de kids-ID 
 • of een geboorteakte 
 • of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.


Infonamiddagen op 5 februari 2022

Hebt u nog vragen voor ons of wilt u graag al eens kennismaken met een leerkracht van Sint-Jan? Dan staan wij u graag te woord op zaterdag 5 februari 2022. We hopen die dag een fysieke opendeurdag te mogen organiseren. Op onze website zullen we de laatste informatie steeds publiceren. 

 

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...