Leefregel / Schoolreglement
 

Klasafgevaardigden

 
SJB is een grote school en het is niet eenvoudig om alle ouders te bereiken en mee te betrekken in het schoolgebeuren. Een 10-tal jaren geleden zijn we daarom van start gegaan met de functie van klasafgevaardigde (KA).
Klasafgevaardigden zetten mee hun schouders onder de ouderwerking op school. Elke klas krijgt met de aanstelling van een klasafgevaardigde een extra aanspreekpunt voor ouders om problemen van niet-pedagogische aard te bespreken.

De bedoeling is vooral een nauwere band tussen de ouders onderling en met de ouderraad te smeden. Daar waar nodig kan de KA ook inspringen bij praktische vragen of problemen (bijv. wie kan aangesproken worden om bijlessen te geven, praktische problemen in geval van staking van het openbaar vervoer, …). Via de klasafgevaardigde kunnen ook eventuele problemen discreet besproken of aangekaart worden om dan een oplossing te zoeken met de ouderraad of de school.
 
Het spreekt vanzelf dat de klassenleerkracht, de andere leerkrachten en de directie ook steeds beschikbaar blijven en dat noch de ouderraad, noch de klasafgevaardigde in hun plaats treden.
Wenst u meer informatie? Zou u zelf KA willen zijn van de klas van uw kind? Aarzel niet je klasafgevaardigde of de Ouderraad te contacteren via ouderraad@sint-jan-brussel.be
 
 
Ga terug naar ouderraad

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...