Leefregel / Schoolreglement

ICT

Projectrekening Koning Boudewijnstichting voor de interactieve touchscreens

E
en gift doen via het crowdfundingplatform van de koningboudewijnstichting:
https://donate.kbs-frb.be/StJanBerchmanscollege/~mijn-donatie

AANPASSING: De Koning Boudewijnstichting meldt ons dat giften die in 2020 worden gestort aanleiding zullen geven tot een fiscale aftrek van 60%. (update op website 11 september 2020)


Vanaf september 2020 zullen alle klaslokalen op onze school uitgerust zijn met een interactief touchscreen bord. Deze borden bieden veel didactische mogelijkheden die de kernopdracht van de leraar zullen verbreden en verdiepen. Ze zullen ons bovendien de kans geven om alle leerlingen op te leiden tot gezond kritische en ‘digi-wijze’ jongvolwassenen. Zo kunnen we traditioneel fris onderwijs blijven aanbieden op Sint-Jan!
Toen we onze plannen voorlegden aan de ouderraad en aan de klasafgevaardigden, werd er heel enthousiast gereageerd. De ouderraad toonde zich meteen bereid om actief mee te werken aan een fondsenwerving voor dit project. Zo gaat alvast de opbrengst van de Kaas- & Wijnavond naar de financiering van de borden.


Om deze fondsenwerving verder te kunnen zetten, klopten we aan bij de Koning Boudewijnstichting. Deze Stichting wil in het bijzonder alle personen steunen die een initiatief van algemeen belang ondernemen en daarvoor de nodige geldmiddelen pogen te verzamelen. We waagden onze kans, legden aan de Stichting ons project voor en wat later kregen we bericht dat ons project was goedgekeurd!
De Koning Boudewijnstichting verleent dus haar medewerking aan dit project. Dit betekent dat giften vanaf € 40 per jaar aan de Stichting aanleiding geven tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).


Bent u geboeid door dit project en wilt u dit project ook financieel steunen, als individu of met uw bedrijf?

Dan kan u uw bijdrage storten op de projectrekening ‘Interactieve touchscreenborden voor Sint-Jan Berchmanscollege’, met als rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van deze gestructureerde mededeling: +++128/3214/00030+++


Wij kijken alvast reikhalzend uit naar de levering van de borden en de boeiende didactische leerweg die we zullen bewandelen de komende maanden. We danken u van harte voor uw enthousiasme, en uw financiële bijdrage en beloven u binnen een paar maanden verslag te zullen uitbrengen vanuit de klas!


Anne-Sophie De Decker

Smartschool is een digitale schoolomgeving waarmee leerlingen, leerkrachten, ouders en directie met elkaar kunnen communiceren en gegevens uitwisselen.
Smartschool is bereikbaar via het webadres https://sint-jan-brussel.smartschool.be .

Leerlingen krijgen persoonlijke gebruikersgegevens om zich aan te melden op Smartschool. Ook elke ouder beschikt over een individuele account om het schoolleven, de schoolagenda, de tussentijdse resultaten en rapporten van hun zoon of dochter online mee op te volgen. Ook de schoolkalender kunnen ouders en leerlingen raadplegen via Smartschool.

De klastitularis, leerkrachten, directie en ouders kunnen met elkaar communiceren via een veilige en afgeschermde berichtenmodule binnen Smartschool.

Op de startpagina vinden ouders de taken en overhoringen van hun zoon of dochter die in de komende 7 dagen zijn aangekondigd. Zo hebben ouders altijd zicht op de taakplanning van hun kinderen. Details over de lesinhoud, opdrachten en de leerstof voor overhoringen zijn na le lezen in de digitale schoolagenda.

smartschool.jpg

Online lesmateriaal bij de vakken vinden ouders en leerlingen op Google Classroom: naar deze leeromgeving kunnen leerlingen meteen doorklikken vanuit Smartschool.

Als de leerkracht het resultaat van een overhoring of taak heeft besproken met de leerling, kan hij die publiceren in het digitale puntenboek in Smartschool. Vanaf dat moment kunnen ook de ouders de resultaten bekijken via Smartschool.

Via de Smartschool app ten slotte kunnen ouders en leerlingen desgewenst meteen geattendeerd worden op nieuwe informatie, berichten of resultaten.

Voor meer informatie kunt u de Smartschoolbeheerder van onze school contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Snel leren blind typen met 10 vingers !

 Op 1 februari starten de lessen voor de cursus 'Typen op de laptop' op het college. 

Bijna 20 leerlingen hebben zich dit schooljaar ingeschreven voor deze cursus (9 lessen + examen) die op woensdagnamiddag doorgaan op het college. Ouders en leerlingen konden voor de definitieve inschrijving aan de hand van een PowerPoint-presentatie op afstand uitleg krijgen over de cursus. Elke leerling krijgt een oefenlaptop ter beschikking gedurende de hele duur van de cursus. Iedere laptop heeft een gekleurd toetsenbord om blind te leren typen vanaf les één.  De oefenlaptop is de coach van elke leerling, waarbij de leerling zijn vorderingen op de voet kan volgen. Na iedere huistaak verschijnt er een dagevaluatie op de laptop. Na iedere oefenweek verschijnt er een weekevaluatie die de typleerkracht kan inkijken. Als de leerling de foutenlast na 5 lessen onder controle heeft, dan krijgt de leerling langere oefenteksten. Als de foutenlast nog te hoog is, dan krijgt de leerling aangepaste en kortere remediëringsoefeningen.

illustratie blind typen

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...