Leefregel / Schoolreglement

Latijn3 4

 

Wat valt er op

In deze brede richting ligt de klemtoon op Latijn. Je krijgt een stevig pakket wiskunde daarbovenop. De pakketten natuurwetenschappen (biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde) zijn dezelfde als in de richting GLA en MT.

Je krijgt hetzelfde pakket Engels en Frans als in de richtingen EW en NW. Je doet dit in een lesuur minder dan deze richtingen.

In het vak Mens & Samenleving komen maatschappelijke en economische thema’s aan bod: je werkt rond sociale rechtvaardigheid, financiële en juridische geletterdheid, alsook digitale vaardigheden. Deze thema’s worden ook verder uitgewerkt tijdens een aantal projectdagen.

Tijdens het vak ‘Talen (diff.)’ zetten we in op het oefenen van de vaardigheden in Nederlands of Frans, en Engels. Dit vak beoogt een positieve, meertalige attitude! Elke taal opent immers een deur naar een cultuur.

 

Profiel van de leerling

Je bent geïnteresseerd om je te verdiepen in Latijn, en in de cultuur en denkpatronen van de Romeinen. Je vindt uitdaging in het leren begrijpen en lezen van Latijnse teksten. Je wil vanaf het vierde jaar kennis maken met de grote, Romeinse auteurs.

Je wil je tegelijkertijd ook verdiepen in wiskunde. Je ziet dezelfde leerstof als in de richting GLA, NW en EW. Tijdens de lessen wiskunde zullen we af en toe ook gedifferentieerd werken: zowel wie uitdaging als remediëring nodig heeft, kan zo aan zijn of haar trekken komen.

De richting Latijn is een brede richting: je hebt zowel een interesse in (klassieke) talen, als in wiskunde. Je leert er abstract denken, en zelfstandig en op verantwoordelijke manier werken.

 

Vervolgrichtingen in de 3e graad (op SJB)

2e graad (D-domeinoverschrijdend)

3e graad (D-domeinoverschrijdend)

Latijn

Logische vervolgrichtingen: 

Latijn-Moderne talen

Latijn-Wetenschappen

Latijn-Wiskunde

Mogelijke vervolgrichtingen:

Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Wiskunde°

Economie-Moderne talen°

 

 

 

Nieuw

Thumbnail Kennismaken met SJB  Kunt u de school ook...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...