Ouderraad

Info

 schoolheadersjb

Nieuwe leerlingen

De data voor de inschrijvingen voor het scholjaar 2022-2023 zijn nog niet bekend. Meer info volgt. (update: 14/09/2021)

 

Gelijke Onderwijskansen (GOK)

GOK-leerlingen moeten volgende documenten kunnen voorleggen: 

 • een bewijs dat het gezin een schooltoeslag kreeg in het schooljaar 2019-2020 of 2020-2021.
 • een verklaring op eer, dat de moeder geen diploma van het secundair onderwijs heeft, geen studiegetuigschrift van het 6de leerjaar van het beroeps secundair onderwijs BSO, of geen gelijkwaardig studiebewijs.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

Thuistaal Nederlands (TN)

Leerlingen die een beroep doen op de voorrang ‘thuistaal Nederlands’ moeten de school twee documenten bezorgen.

Bezorg de documenten op tijd. Anders krijgt uw kind geen voorrang. Uw kind is dan wel aangemeld, maar niet in de voorrangscategorie.

1. Een document dat uw kennis van het Nederlands bewijst.

U bewijst uw kennis van het Nederlands met één van deze documenten:

 • een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een Nederlandstalig getuigschrift van het 2de jaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, of een gelijkwaardig Nederlandstalig studiebewijs
 • een bewijs dat u minstens niveau Nederlands B2 heeft:
  • een studiebewijs van een school, erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • of een niveau-attest van het Huis van het Nederlands
 • een SELOR-attest van voldoende kennis van het Nederlands
 • een bewijs dat u 9 jaar regelmatig les heeft gevolgd in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs (een attest van de betrokken scholen)

2. Een document dat de relatie tussen de ouder en de aangemelde leerling aantoont.

De houder van het diploma moet een ouder zijn van de leerling. U bewijst deze relatie met één van deze documenten: 

 • ofwel een kopie van de kids-ID 
 • of een geboorteakte 
 • of een uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Deze documenten zijn te verkrijgen bij uw gemeentebestuur.

 

 

Nieuw

Thumbnail Infomoment voor nieuwe leerlingen voor het...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail   Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon...
Thumbnail       Wat valt er op In deze richting ligt de klemtoon op...
Thumbnail   Wat valt er op In deze brede richting ligt de...