Doorstroming studierichtingen

Organisatie

 

 
 
 

Schoolbestuur

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de Raad van Bestuur:

 •          vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Paul Yperman en Peter Knapen
 •          Joris Tiebout, voorzitter
 •          Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder
 •          Frank Robben
 •          Goedele Wynants
 •          Josse De Baerdemaeker
 •          Sabien Lemiegre
 •          Katrien Leveugle
 •          Anne Deman-Baert

 

 

Campusraad

De Raad van Bestuur behartigt strategische thema's en laat operationele thema's zoals schoolorganisatie, personeelsbeleid, financieel beleid voorbereidend bespreken in de Campusraden. De Raad van Bestuur bekrachtigt hierna nog hun beslissingen. 

In deze Campusraad zetelen de directeurs van de secundaire scholen van de vzw Ignatius Scholen in Beweging (Jan-van-Ruusbroeckollege en Sint-Jan Berchmanscollege), de afgevaardigd bestuurder van de Raad van Bestuur, alsook een aantal externen. 

Leden van de Campusraad

 • Eddy Van de Velde (afgevaardigd bestuurder)
 • Dieter Vanderhaeghe
 • Ann Callens
 • Katleen Van Waeyenberge
 • Philip Cobbaert (directeur JvR)
 • Anne-Sophie De Decker (directeur SJB)

 

Directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

 

 

Onderwijzend personeel, ondersteunend personeel

 

 • Agreda De Ro Sergio             leerkracht Muziek in 1e, 2e en 4e jaar
 • Antoine Raphaël                     leerkracht esthetica in de derde graad
 • Beernaert Inge                        leerkracht aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica in 2e en 3e jaar
 • Bockstael Hans                       leerkracht Grieks en Latijn in 3e, 4e en 6e jaar
 • Borms Dirk                             opvoeder
 • Borras Nuria                           opvoeder
 • Bral Ann                                 leerkracht wiskunde in 4e en 5e jaar
 • Bruggeman Kevin                  leerkracht wiskunde in 4e, 5e en 6e jaar
 • Coenen Karin                         leerkracht natuurwetenschappen in 1e en 2e jaar
 • Colaes Thijs                            leerkracht Nederlands, geschiedenis en techniek in 1e en 3e jaar
 • Coppens Geert                        leerkracht Nederlands en geschiedenis in 1e, 2e, 3e en 4e jaar
 • Courtmans Kimberly              leerkracht natuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding in 1e en 2e jaar
 • Danau Elke                             leerkracht wetenschappelijk werk in het 2e jaar
 • De Ceukelaire Karen              leerkracht wiskunde in 1e, 2e jaar en 3e jaar
 • De Cremer Ann                      leerkracht economie in 4e, 5e en 6e jaar
 • Dedobbeleer Tom                   leerkracht wiskunde in 3e jaar, ICT-coördinator
 • Deforche Els                           leerkracht wiskunde in 4e en 5e jaar
 • Delcroix Kris                         leerkracht Latijn 1e jaar en Grieks 4e en 5e jaar,  lid van het zorgteam
 • Delmarcelle Aurore                leerkracht Frans in 4e, 5e en 6e jaar
 • De Meyer Mona                     leerkracht Latijn in 1e, 4e en 5e jaar
 • De Ridder Annelien               leerkracht Nederlands en geschiedenis in 3e en 4e jaar
 • Deriemaecker Arne                leerkracht biologie en fysica in 3e en 4e jaar
 • De Schepper Kirsten              leerkracht godsdienst in 4e en 6e jaar
 • De Smedt Kim                        opvoeder
 • Desmedt Sarah                       leerkracht Latijn en Grieks in 1e, 2e, 3e en 4e jaar
 • De Vusser Stijn                      leerkracht wiskunde en seminarie in 5e en 6e jaar
 • D’hooghe Jone                       leerkracht Nederlands en Engels in 2e en 3e jaar
 • Doudelet Erik                         leerkracht lichamelijke opvoeding in 3e en 4e jaar
 • Druwé Lukas                          leerkracht Nederlands in 5e jaar
 • Eliat Astrid                             leerkracht wiskunde in 3e, 4e jaar en 5e jaar
 • Fleerackers Wouter                preventieadviseur
 • François Marleen                    opvoeder
 • Geeroms Tom                         leerkracht Engels en Nederlands in 5e en 6e jaar en tuchtprefect
 • Gemoets Wim                         leerkracht Duits en Engels in 3e, 5e en 6e jaar
 • Genbrugge Mathias                leerkracht wiskunde, chemie en natuurwetenschappen in 3e, 4e en 5e jaar
 • Gillot Rani                              leerkracht Engels en Nederlands in 3e, 4e en 6e jaar, regie schooltoneel
 • Gobau Ludo                           leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis in 1e, 3e en 4e jaar     
 • Groeninckx An                       leerkracht lichamelijke opvoeding, SEI en economie in 1e, 2e en 3e jaar
 • Harding Neal                          leerkracht geschiedenis in 3e, 5e en 6e jaar
 • Hering Marine                        leerkracht godsdienst en Frans in 2e en 3e jaar
 • Huibers Annelies                    leerkracht techniek en WeTi in 1e en 2e jaar
 • Jacquemin Djordi                   leerkracht aardrijkskunde en natuurwetenschappen in 5e en 6e jaar
 • Janssens Wouter                     verantwoordelijke infrastructuur
 • Kennes Kobe                          leerkracht Grieks en Latijn in 2e, 5e en 6e jaar
 • Keppens Anneleen                 leerkracht Latijn 1e, 2e, 3e en 4e jaar
 • Kestemont Britta                    leerkracht Nederlands in het 5e jaar, zorgcoördinator
 • Loman Steffi                          leerkracht Nederlands en Engels in 1e en 2e jaar
 • Maisin Amandine                   leerkracht Frans 1e en 2e jaar
 • Mensch Sandra                       leerkracht chemie in 4e, 5e en 6e jaar.
 • Meulemans Maarten               leerkracht Frans 4e, 5e en 6e jaar
 • Miseur Kathlijne                     directiesecretaris
 • Moscoso Perez Melissa          leerkracht Frans in 3e en 4e jaar
 • Nackaerts Veerle                    administratief medewerker
 • Pauwels Jeroen                       leerkracht wiskunde in 4e, 5e en 6e jaar
 • Pelkmans Glen                       leerkracht wiskunde en fysica in 1e, 2e en 3e jaar
 • Plessers Esther                       leerkracht Engels en Frans in 3e en 4e jaar
 • Sebrechts Heidi                      leerkracht godsdienst in 4e en 5e jaar
 • Steyaert Lieven                      leerkracht lichamelijke opvoeding in 1e, 2e en 3e jaar
 • Stroobants Liesbet                  leerkracht geschiedenis en Nederlands in 1e en 2e jaar
 • Swinkels Jan                           leerkracht geschiedenis in 4e, 5e en 6e jaar
 • Tack Robby                            leerkracht Beeld in 1e en 3e jaar
 • Thirry Sabrina                        leerkracht lichamelijke opvoeding in 5e en 6e jaar
 • Timmerman Hans                   leerkracht Duits en Nederlands in 4e en 5e jaar en pedagogisch begeleider Duits
 • Tuerlinckx Tim                       leerkracht godsdienst in 4e, 5e en 6e jaar
 • Uyttersprot Marnix                 leerkracht wiskunde in 2e en 3e jaar        
 • Vanautgaerden Maarten         leerkracht fysica en wiskunde in 4e, 5e en 6e jaar
 • Van Bemst Wim                     leerkracht fysica in 4e, 5e en 6e jaar
 • Van Camp Heidi                    leerkracht wiskunde in 1e en 2e jaar
 • Van De Voorde Laurens         leerkracht Nederlands en Engels in 4e, 5e en 6e jaar
 • Van Der Poten Xandrine        leerkracht Nederlands en Engels in 1e en 2e jaar
 • Vandeweerdt Rutger              leerkracht Nederlands en Engels in 4e, 5e en 6e jaar
 • Van Impe Sofie                     administratief medewerker boekhouding
 • Van Laethem Yannick           leerkracht Frans in 1e en 2e jaar
 • Van Lysebetten Michael        leerkracht aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst in 2e en 3e jaar en opvoeder
 • Van Moll Guido                     leerkracht biologie en chemie in 5e en 6e jaar, techniek in 1e jaar
 • Van Roost Simon                  leerkracht Latijn in 1e, 2e en 3e jaar, regie schooltoneel
 • Van Roy Raf                          leerkracht aardrijkskunde en Nederlands in 1e en 2e jaar
 • van Sprolant Laurent             leerkracht Frans in 4e, 5e en 6e jaar
 • Van Stichel Louise                 leerkracht Nederlands en Engels in 3e en 5e jaar en opvoeder
 • Van Utterbeeck Dorien          leerkracht Informatica, ICT, techniek, Mens & Samenleving in 1e, 3e en 4e jaar
 • Van Zeebroek Gaël               leerkracht Engels en Nederlands in 4e, 5e en 6e jaar
 • Verwichte Katrien                  leerkracht godsdienst in 1e en 2e jaar
 • Vita Julia                                leerkracht Frans en Engels in 1e en 2e jaar
 • Wils Arnoud                           leerkracht Latijn in 1e, 2e en 3e jaar, Smartschoolbeheerder
 • Wouters Frone                       leerkracht godsdienst en geschiedenis in het 3e jaar 

 

Beroepscommissie

 

Bij de voorzitter van het schoolbestuur kunnen de ouders, binnen de voorziene termijn, beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon of dochter uit de school en als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klasseraad op het einde van het schooljaar. De voorzitter zal dan een beroepscommissie samenroepen. Deze beroepscommissie bestaat uit zowel interne als externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie is niet intern verbonden aan de school.

Voorzitter schoolbestuur: Dhr. Joris Tiebout

vzw Ignatius Scholen in Beweging, Sint-Jan Berchmanscollege, Ursulinenstraat 4, 1000   Brussel

Meer info hierover in het schoolreglement.

 

 

 

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de werking van de school, met bijzondere aandacht voor de verstandhouding tussen ouders, leraars en directie, en de praktische uitvoering van de schoolvisie. Zij helpt mee aan de organisatie van individuele en collectieve ouder-contacten, organiseert allerlei vergaderingen en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei activiteiten op de school. 

 • Dhr. Alexis Meeus, voorzitter
 • Mevr. Jansen Lieve, ondervoorzitter
 • Dhr. Filip Berton, penningmeester
 • Dhr. Yvan Peeters, secretaris
 • Mevr. Anne-Sophie De Decker, directeur
 • Dhr. Michel Tops, adjunct-directeur
 • Mevr. Françoise Peynsaert
 • Dhr. Tanguy Flamant
 • Dhr. Christian Swaelens
 • Dhr. Stephane van Rooijen
 • Mevr. Isabelle de la Motte
 • Dhr. Marc Verlinden
 • Mevr. Julie de Bergeyck
 • Mevr. Mieke Marx
 • Dhr. Ward Mohlmann
 • Dhr. Yves Malysse
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Vincent Vandekerckhove
 • Mevr. Tina Nicolaes
 • Dhr. Daniel Missorten

 

 

 

Schoolraad

Het decreet over de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs schept een wettelijk kader voor inspraak van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap in het dagelijks onderwijsgebeuren. Deze inspraak wordt uitgeoefend door de Schoolraad. Deze is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers (3) van de ouders ‑ het personeel ‑ de leerlingen en de lokale gemeenschap.

 Leerlingen:

 • Maxim Marginet
 • Emmanuelle Weerts
 • Arthur Kuhlmann                                     

 Personeel:

 • Mevr. Marine Hering                      
 • Dhr. Tom Geeroms (voorzitter)
 • Dhr. Hans Timmerman                    

 Ouders:

 • Dhr. Alexis Meeùs       
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Missorten

Lokale gemeenschap:

 • Dhr. Tony Polspoel                         
 • Dhr. Bart Janssen                             
 • Mevr. Katharine Herinckx

 

 

 

CLB

 • Jorien Huysentruyt, psychopedagogisch consulent 02/512 30 05
 • Nele Tronckoe, maatschappelijk werk      02/512 30 05
 • Marleen Huybrechts, schoolarts                02/512 30 05
 • Elke Amborst, paramedisch werker          02/512 30 05

 

 

 

Zorgteam

De coördinatie en de communicatie van het zorgbeleid op de school is in handen van het zorgteam. Aanspreekpunten zijn: Britta Kestemont en Kris Delcroix.

Zij coördineren o.a. de werking van de huiswerkklas en gaan in op specifieke zorgvragen na overleg met ouders, leerlingen, leerkrachten, CLB en / of het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel. Het zorgteam is bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Vertrouwensleerkrachten

In het kader van de huidige maatschappelijke context vinden wij het aangewezen een discrete maar pedagogisch verantwoorde actie te ondernemen inzake jongerenproblematiek, inclusief drugspreventie en eventueel begeleiding. Daarom werden enkele leraars aangeduid die als een soort ombudsfiguren kunnen optreden zowel tegenover de ouders als de leerlingen.

 • Mevr. Sabrina Thirry              Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kobe Kennes                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (3e gr)                                    
 • Dhr. Kris Delcroix                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (2e en 3e gr)                          
 • Mevr. Mona De Meyer           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       (1e en 2e gr)                          
 • Mevr. Karen de Ceukelaire    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  (1e en 2e gr)

 

 

 

 

Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en anderen. De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen. Ons college kiest ervoor om de organisatienota in de voorstelling van de school (“Wie is Wie”) op te nemen. Op die manier is iedereen op de hoogte.

 

Organisatie

De vzw Ignatius Scholen in Beweging, Ursulinenstraat 4, 1000 Brussel

Maatschappelijk doel: verstrekken onderwijs

Verzekeringen

Verplichte verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vrije verzekering

De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten ter dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten. De polis van het verzekeringscontract ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.

Vergoedingen

De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

Geheimhoudingsplicht

Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht.

 

 

 

 

Wat bieden wij aan ?

1e jaar

Algemene vorming en keuze uit 3 keuzepakketten:

 • KP 1: Latijn + Leren&Leven
 • KP 2: Wiskunde, WeTi, ICT, Nederlands + Leren&Leven
 • KP 3: Project Woord&Taal, ICT, Nederlands + Leren&Leven

2e jaar

 • optie Grieks‑Latijn
 • optie Latijn
 • optie Moderne Wetenschappen

3e, 4e jaar

 • optie Grieks-Latijn
 • optie Grieks
 • optie Latijn
 •  optie Economie
 •  optie Wetenschappen

5e, 6e jaar

 • optie Grieks-Latijn       
 • optie Grieks‑wiskunde
 • optie Latijn‑wiskunde
 • optie Latijn‑moderne talen
 • optie Latijn-wetenschappen
 • optie Economie‑moderne talen
 • optie Economie‑wiskunde
 • optie Moderne talen‑wiskunde
 •  optie Wetenschappen‑wiskunde

De Ouderraad bestaat uit 20 enthousiaste en geëngageerde ouders die samen met de klasafgevaardigden (in elke klas is 1 ouder aanspreekpunt) volgende uitdagingen succesvol trachten te realiseren:

 • het ondersteunen van de uitvoering van het pedagogisch project
 • de belangen van de ouders behartigen
 • het creëren van een aangename en warme sfeer tussen ouders en school

De ouderraad draagt haar steentje hiertoe bij door een aantal leuke en leerrijke activiteiten te organiseren zoals het ouderfeest, gespreksavonden, onthaal van nieuwe leerlingen en ouders, het organiseren van een contactdag tussen mensen uit het beroepsleven en leerlingen van het laatste jaar, het financieren van projecten van de school,…

Heb je vragen bij de werking van de ouderraad, heb je een tof idee, of zou je graag lid worden van de ouderraad of aangeduid worden als klasafgevaardigde?
Stuur dan zeker een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ontmoeten we je op één van onze activiteiten! Hou dus zeker de kalender in Smartschool én je mailbox in het oog.

Leden van de ouderraad

 • Dhr. Alexis Meeus, voorzitter
 • Mevr. Jansen Lieve, ondervoorzitter
 • Dhr. Ward Mohlmann, penningmeester
 • Dhr. Yvan Peeters, secretaris
 • Mevr. Anne-Sophie De Decker, directeur
 • Dhr. Neal Harding, adjunct-directeur
 • Mevr. Françoise Peynsaert
 • Dhr. Tanguy Flamant
 • Dhr. Dominique Maes
 • Dhr. Stephane van Rooijen
 • Mevr. Isabelle de la Motte
 • Dhr. Marc Verlinden
 • Mevr. Benedicte De Bruycker
 • Mevr. Mieke Marx
 • Mevr. Eefje Vanwalleghem
 • Dhr. Yves Malysse
 • Mevr. Khadija Aznag
 • Dhr. Vincent Vandekerckhove
 • Mevr. Tina Nicolaes
 • Dhr. Daniel Missorten 
 • Mevr. Caroline Bevernage  

Wie zijn we?

Het zorgteam op onze school bestaat uit Britta Kestemont en Kris Delcroix. Voor vragen en bezorgdheden kan u ons steeds bereiken:

- per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- telefonisch via het onthaal van de school op 02 / 512 03 70

Wat doen we?

Het zorgteam heeft verschillende taken:

 1. Eerst en vooral willen we de brede basiszorgmaatregelen voor alle leerlingen versterken.
 2. Ten tweede ondersteunen we het leerkrachtenteam bij het verstrekken van zorg, zowel de brede basiszorg als de verhoogde zorg. We coördineren dus de zorgmaatregelen voor verschillende leerlingen.
 3. We willen ook aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van een aantal risicogroepen.

We worden met andere woorden gecontacteerd door ouders met specifieke vragen omtrent bezorgdheden of zorgmaatregelen voor hun zoon/dochter, en tegelijkertijd overleggen we heel regelmatig met onze collega’s omtrent het beginnen, verderzetten of afbouwen van zorgmaatregelen voor leerlingen uit hun klas.

Het is heel belangrijk dat ouders en leerkrachten beide hun input geven bij het opbouwen van dit zorgnetwerk. Ouders zijn hierbij onze partners, leerkrachten vormen de eerstelijnshulp voor de leerlingen. We vinden onze inspiratie voor deze aanpak in het Ignatiaans Pedagogisch Project, met name bij de 2de beweging, ‘Zorg dragen: cura personalis’).

Voor wie worden we ingeschakeld?

Verhoogde zorgmaatregelen

Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde zorgmaatregelen. Deze zorgmaatregelen, die gegroepeerd worden onder de naam ‘Re(mediëren)-Di(fferentiëren)-Co(mpenseren)-DIS(penseren)’ spreken we af met ouders, (eventuele) externe hulpverleners, leerling en collega’s. Samen overlopen we mogelijke maatregelen, afhankelijk van de zorgnood.

Deze ReDiCoDis-maatregelen proberen we toe te passen voor leerlingen met leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dysfrasie, dyscalculie), motorische stoornissen (dyspraxie of DCD), pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ASS), communicatiestoornissen (STOS) of aandachtstoornissen (AD(H)D).

Ook voor leerlingen die niet vallen onder deze stoornissen en voor wie toch extra aandacht nodig is, zetten wij ons in. We denken hierbij aan leerlingen met een tijdelijk (medisch) probleem, met sociale of emotionele zorgnoden.

Ook leerlingen met een denktalent (hoogbegaafdheid) en hun ouders kampen regelmatig met zorgen. We verwijzen hierbij alvast naar enkele interessante websites:

 

Huiswerkklas

Leerlingen van het 1ste of 2de jaar die problemen hebben met het ontwikkelen van een studieplanning en –methode en die hiervoor thuis niet altijd de ondersteuning kunnen krijgen, kunnen op uitnodiging van het zorgteam ook in de huiswerkklas worden opgenomen.

In de huiswerkklas werken 2 begeleidende leerkrachten samen met de leerlingen aan een studieplanning en een studiemethode per vak. Ze kunnen vragen stellen bij de leerstof en worden ook opgevraagd door de begeleiders.

We houden het aantal leerlingen in de huiswerkklas bewust laag. Slechts 15 à 20 leerlingen worden toegelaten.

Een uitnodiging voor de huiswerkklas komt er op vraag van de klassenraad of de ouders. Deze vraag kan voorgelegd worden aan het zorgteam op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heroriëntering

Samen met de klassenraad en het CLB bekijken we indien nodig in het loop van het schooljaar of we leerlingen kunnen helpen met het heroriënteren. Samen met ouders, titularis, vakleerkrachten en CLB zoeken we naar de beste opties volgens de talenten van hun zoon/dochter.

Indien u zelf op zoek bent naar de best passende studierichting, kunt u op deze website van de Vlaamse overheid alvast met een zoekrobot veel nuttige informatie vinden: www.onderwijskiezer.be

De leerlingenraad is de stem van de leerlingen. Iedereen die ideeën en voorstellen heeft, is daarmee welkom bij ons. Tegelijk zijn wij een dynamische groep van een veertigtal leerlingen uit het vijfde en zesde jaar die het leven van alle leerlingen op het college extra kleur willen geven. Wij organiseren het hele jaar door acties en hebben projecten met leerkrachten en externen. Zo vult Sinterklaas de schoentjes op 6 december, komt Valentijn langs in februari, enz. We hebben een samenwerking met Poverello en het rusthuis naast de school, waardoor ook mensen buiten de school deelnemen aan ons sociaal project. Voor de retorici organiseren we een groot retobal, zorgen we voor een honderddagenviering, stellen we een jaarboek samen, ontwerpen we een retoricapull en zoveel meer.

 

IMG_2079.JPG

Door al onze motivatie en creativiteit te bundelen hopen wij er voor iedereen een tof jaar van te maken!’

Vanaf dit schooljaar starten we in alle klassen van het college met het gebruik van een digitale schoolagenda. 

 

Deze agenda is te bekijken via Schoolonline waartoe u via de website van het college onder het hoofdmenu rechtsboven in de menubalk onder “leerlingen” rechtstreeks toegang heeft tot Schoolonline.  In deze agenda staan het onderwerp van elke les, de taken en de toetsen. Deze worden in de agenda geplaatst door de vakleerkrachten. Via hun login kunnen ook ouders deze agenda bekijken.

 

De agenda op Schoolonline bekijken : stap voor stap

 • Stap 1: surf naar www.sint-jan-brussel.be 
 • Stap 2: ga met de muisaanwijzer boven de knop ‘leerlingen’ in de menubalk staan.
 • Stap 3: klik met de linkermuisknop op Schoolonline.
 • Stap 4: meld u aan op Schoolonline en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Stap 5: klik op de startpagina op ‘Algemeen’ en klik vervolgens op het icoontje van de agenda. Het lesrooster van uw zoon/dochter zal nu worden geopend. In dit scherm krijgt u een overzicht van alle lesuren van de huidige week.

solstart

 • Stap 6 : In dit weekoverzicht wordt er gebruik gemaakt van verschillende kleuren:
 • geel : les
 • oranje: SO
 • rood : toets
 • lichtgroen : taak

Als u de inhoud niet volledig ziet, klik dan op het lesuur. Door op het kruisje te klikken sluit u de volledige inhoud weer af.

Met de knoppen < en > kan u naar de vorige/volgende week navigeren. 

 

De papieren planningsagenda

In deze agenda noteren de leerlingen niet langer het onderwerp van elke les, maar nog wel de taken en toetsen. Op die manier weten de leerlingen ook wat ze thuis moeten doen als ze om één of andere reden (problemen met de server of andere) niet op de Schoolonline-website kunnen. Deze agenda werd speciaal ontworpen om gebruikt te worden als planningsinstrument.

Vooraan in deze agenda is plaats voorzien voor communicatie tussen de school en de ouders en voor nota’s bij het te laat komen. We willen de ouders dan ook vragen deze agenda regelmatig na te kijken. 

 

 

Nieuw

Thumbnail Via onderstaande link is het mogelijk om de...
Thumbnail Algemeen Gedeelte Latijn Grieks-Latijn...
Thumbnail  UPDATE 02.06.2020 (9u30) De technische storing...
Thumbnail De feestdag van Sint-Jan Berchmans, jezuïet en...